caparol_pim_import/caparol_si/products/image/165243/051294_Klebe_und_dichtungsmasse_114_30kg_SI.png

Klebe und Dichtungsmasse 114

Dvokomponentna tesnilna in lepilna masa brez topil.

Predvidena uporaba

Bitumensko lepilo za lepljenje izolacijskih plošč Capatect Perimeterdämmplatten na bitumensko podlago in druge nosilne podlage za toplotno izolacijo Capatect pod nivojem (zgornjim robom) terena. Masa je primerna tudi za zatesnitev navpičnih gradbenih površin v stiku z zemljo, kot hidroizolacija objektov na območju stika z zemljo pri naslednjih obremenitvah: „talna vlaga", „nepritiskajoča voda" po standardu DIN 18195, 4. in 5, del, pa tudi pri „občasno stoječi pronicajoči vodi" in „pritiskajoči vodi (podtalnici)" do globine 3,0 m pod nivojem (zgornjim robom) terena pod standardu DIN 18195, 4.–6. del.

Lastnosti

 • Ne vsebuje topil
 • Prožna pri obdelovanju
 • Močan začetni oprijem
 • Elastično strjevanje
 • Zelo dobra vodoodpornost
 • (Vertikalno) stabilna konsistenca za gladilko
 • Odporna proti staranju, razpadanju
 • Zapira razpoke > 2 mm (E DIN 28052-6 pri 4°C)
 • Zdravju neškodljiva

Pakiranje/velikost embalaže

30 kg, kombinirana plastična posoda
tekoča komponenta = 22 kg (bitumenska emulzija)
praškasta komponenta = 2 x 4 kg (hidravlično vezivo)
(12 kombinirano pakiranje = 360 kg / paleto)

Barvni toni

V črni barvi.

Gostota

tekoče komponente: pribl. 1000 kg/m³
mešanice: pribl. 1100 kg/m³

Nasipna gostota

praškaste komponente: pribl. 1500 kg/m³

Koeficient vodovpojnosti

Vodotesnost: W2A

Konsistenca

nezmešano: praškasta in tekoča
zmešano: pastozna

Odprti čas za vgradnjo materiala pri 20 °C

pribl. 60 minut

Ustrezne podlage

Izdelek je primeren za vse mineralne podlage, kot na primer zid iz modularne opeke, apnenega peščenca, lahkih poroznih zidakov, betona, porobetona, za nove mineralne omete in armirne sloje na toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemih, za osnovne omete iz maltnih skupin PI, PII, PIII po DIN 18 550 in druge nosilne mineralne stare omete in barvne premaze.

Priprava podlage

Podlaga mora biti ravna, čista, trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi. Lahko je prehodno vlažna, ne sme pa biti mokra. Novi osnovni ometi morajo biti stari vsaj 24 tednov. Odstranite robate ostanke betona in malte, umazanijo s terena, stare katranske/bitumenske premaze ipd. Globoke fuge v zidu ali sledi odmičnih držal betonskega opaža morate prej ravno zapolniti z malto.

Priprava materiala

Stresite praškasto komponento v posodo s tekočo komponento in ju premešajte z mešalnikom s počasnimi obrati (400 1/min), dokler ne nastane homogena masa brez grudic. Količina obeh komponent je natančno usklajena in odmerjena, zato ne uporabljajte nobenih drugih dodatkov. Če potrebujete manjše količine, vedno stehtajte 2,75 masnega deleža tekoče komponente in 1 masni delež praškaste komponente ter ju zmešajte. Odprti čas za vgradnjo zmešanega materiala znaša 60 minut pri 20 °C in 65% relativne zračne vlage. Višje temperature skrajšajo, nižje temperature podaljšajo navedeni odprti čas za vgradnjo materiala.

Postopek nanašanja

Lepljenje izolacijskih plošč: Izolacijske plošče Capatect Perimeterdämmplatten so namenjene za toplotno izolacijo fasadnega podzidka (od debeline 20 mm navzgor) in površin v stiku z zemljo (izolacija perimetra: od debeline 50 mm navzgor) in lepimo jih z lepilnotesnilno maso Capatect 114 na navpično hidroizolacijo zgradbe.

Nanos lepila: Za območje, ki je v stiku z zemljo, nanesite več kupčkov mase na sredino plošče (najmanj 6 kupčkov na ploščo) ali pa z bitumenskim premazom premažite celotno površino plošče z zobato gladilko 10/10. Izolacijske plošče nato z rahlim sukanjem pritisnite trdno ob podlago, da pride do dobre povezave z lepilom. Lepilo, ki izstopi ob straneh, postrgajte in odstranite z gladilko. Izolacijske plošče lepite vedno v navzkrižni formaciji, to je pravokotno z zamikom in na tesen stik. Nad območjem brizganja vode jih dodatno pritrdite z vijačnimi sidri Capatect.

Nanos za zaščito pred vlago: Armirni sloj toplotnoizolacijskega kontaktnega sistema Capatect lahko po potrebi spustite tudi nekoliko pod zgornji rob zemlje na ploščah Capatect Perimeterdämmplatten. Ko se ta strdi, lahko na to območje do zgornjega roba terena kot zaščitni nanos pred vlago nanesete lepilno-tesnilno maso s čopičem ali gladilko. Zgornji rob tega zaščitnega sloja naj se konča v drenažnem sloju gramoza, tik pod zgornjim robom zemlje.

Poraba

 • Tesnilni predpremaz: razredčeno 1:1, pribl. 200 - 300 ml/m2
 • Zatesnitev proti nepritiskajoči vodi: 4 - 6 kg/m2
 • Lepljenje izolacije s po 6 kupčki/ploščo: pribl. 2,5 kg/m2
 • Lepljenje izolacijskih plošč po robno-točkovni metodi: pribl. 4,5 kg/m2

Navedeni podatki o porabi posameznih izdelkov temeljijo na izkušnjah in ne zavezujejo proizvajalca. Dejanska poraba je odvisna od več dejavnikov. Točne vrednosti porabe materiala lahko ugotovite samo na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Pri nanašanju temperature ne smejo pasti pod +5 °C ali narasti čez +50 °C (temperatura objekta, materiala in zraka). Ne delajte na sončni pripeki, dežju, megli ali pod temperaturo rosišča brez ustreznih zaščitnih ukrepov. Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem nanašanju. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Lepilo doseže končno trdnost v približno 13 dneh, odvisno od vrste podlage, temperature, zračne vlage in debeline nanosa.
Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo.

Čiščenje orodja

Orodje lahko očistite z vodo, dokler je material še svež. Če se je material že posušil, uporabite za čiščenje razredčilo na osnovi topil.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Dvokomponenten izdelek. Komponenta A in komponenta B sta različno kemijsko-pravno razvrščeni.
Vsebuje cement.
Samo za industrijsko rabo!

Draži kožo. Nevarnost hudih poškodb oči. Ne vdihavajte plina/dima/hlapov/meglice (upoštevajte ustrezno(-e) označbo(-e) proizvajalca). Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Pri delu nosite zaščitna očala/obrazno zaščito. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.

Skoraj brez kromatov po Dir. 2003/53/ES. Mejna vrednost je z dodatkom redukcijskega sredstva zagotovljena do 6 mesecev po proizvodnem datumu (glejte št. serijske šarže).

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.
Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list