caparol_pim_import/caparol_si/products/image/141305/046928_Capatect_haftmoertel_fein_25kg_HR.png

Haftmörtel FEIN

Tovarniško zmešana suha mineralna malta za lepljenje in izdelavo armiranega osnovnega ometa na toplotnoizolacijskih fasadnih ploščah Capatect MF (plošče iz mineralne volne) in Capatect LS (lamele iz mineralne volne) v sistemu Capatect Minera-Line.

Predvidena uporaba

Capatect Haftmörtel fein je mineralna apneno-cementna malta za lepljenje in premazovanje toplotnoizolacijskih sistemov Capatect MF (plošče iz mineralne volne) in LS (lamele iz mineralne volne). Je sistemsko preizkušena po ETAG 004.

Lastnosti

  • Zelo dobra obdelovalnost
  • Ročna in strojna vgradnja
  • Negorljivost
  • Mineralna veziva
  • Oplemenitena z umetno smolo
  • Visoko prepustna za vodno paro
  • Vremensko obstojna
  • Preizkušena po standardu ÖNORM B6121

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramska vreca

Barvni toni

Sive barve.

Skladiščenje

Hranite na suhem, zaščiteno pred vlago, enako kot cement.

Gostota

1360 kg/m3

Največja zrna

1,2 mm

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

μ <= 50

Navidezna gostota sveže malte

1680 kg/m3

Koeficient vodovpojnosti

<= 0,5 kg/m2

Konsistenca

v prahu

Odtržna trdnost

>= 0,08 N/mm2

Ustrezne podlage

Neometan zid in zid z mineralnim ometom. Organske premaze je treba odstraniti. Nosilne mineralne premaze je treba za boljši oprijem narediti bolj hrapave.

Priprava podlage

Podlaga mora biti nosilna, čista, brez nesprijetih delcev in brez ločilnih snovi. Poškodovane, luščeče se stare mineralne barve ali strukturne omete morate popolnoma odstraniti. Votla mesta v ometu odbijte in zapolnite z ustreznim materialom v isti ravnini z ostalo površino. Peskaste ali moknate mineralne površine temeljito očistite do trdne substance in premažite z globinskim predpremazom brez topil Primalon Tiefgrund LF.

Priprava materiala

Zlijte okoli 6 litrov vode v vedro in med stalnim mešanjem z ustreznim mešalnim nastavkom (največ 400 1/min) postopno dodajajte celotno vsebino embalaže (ene vreče). Mešajte tako dolgo, da dobite maso brez kepic, to je vsaj 5 minut. Pustite maso zoreti pribl. 10 minut in jo na to še enkrat na kratko premešajte. Za mešanje so primerni tudi pretocni mešalnik ali ustrezni stroji za nanašanje ometa.

Postopek nanašanja

Lepljenje toplotnoizolacijskih fasadnih PLOŠČ: Lepljenje fasadnih plošč iz stiropora (Capatect PS) je odvisno od podlage – zato lahko uporabite robno-točkovno metodo ali polnoploskovno lepljenje, in sicer ročno ali strojno (preberite navodila za vgradnjo toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov Capatect ali delovno smernico Skupine za kakovost toplotnoizolacijskih sistemov). Neravnine do +/- 1 cm je mogoče izravnati v posteljici lepila. Pri ploščah iz mineralne volne morate pred izvedbo t. i. pasovno-točkovne metode najprej s pritiskom vtreti tanek sloj lepilne mase.

Lepljenje toplotnoizolacijskih fasadnih lamel iz mineralne volne Capatect LS: Lamele iz mineralne volne Capatect LS morate lepiti vedno polnoploskovno, to je po vsej površini. Pri tem nanesite lepilo praviloma na podlago in ga prečesajte z 10-milimetrsko zobato gladilko. Toplotnoizolacijske lamele polagajte na steno s tisto stranjo, ki je tovarniško prevlečena s premazom. Polnoploskovno lepljenje lahko nekoliko poveča porabo materiala glede na stanje podlage. Plošče lepite na zid v navzkrižni formaciji (z zamikom) od spodaj navzgor, drugo ob drugi (na stik). Plošče dobro pritisnite ob podlago. Lepilne mase ne nanašajte v stike med ploščami! Pazite na linije: plošče morajo biti položene v isti ravnini in popolnoma navpično.

Nanašanje izravnalnega sloja: Če so plošče vgrajene z manjšimi zamiki, morate površino izravnati z izravnalnim slojem lepilne malte Capatect Hafttmörtel fein.

Nanašanje armiranega osnovnega ometa:
Potem ko ste pritrdili zaščito robov na vse okenske špalete in robove ter izvedli diagonalno armiranje vogalov na fasadnih odprtinah, nanesite lepilno malto Capatect Haftmörtel fein na približno enaki širini pasu, kot je široka armirna mrežica. V lepilno malto vtisnite stekleno mrežico Capatect Glasgewebe s prekrivanjem najmanj 10 cm. Mrežico nato prevlecite z malto Capatect Haftmörtel fein mokro na mokro, da popolnoma prekrije mrežico.

Nazivna debelina armirnega sloja znaša 5 mm, pri cemer je steklena mrežica Capatect prekrita s tretjino celotne debeline armirnega sloja.

Na splošno veljajo poleg normativnih dolocil in delovnih smernic Skupine za kakovost toplotnoizolacijskih sistemov tudi delovna navodila Capatect za „Toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme in pribor".

Poraba

Lepljenje: pribl. 6 kg/m2.
Armiranje v nazivni debelini nanosa 5 mm: pribl. 7,5 kg/m2.
Navedeni podatki o porabi posameznih izdelkov temeljijo na izkušnjah in ne zavezujejo proizvajalca.
Dejanska poraba je odvisna od mnogih dejavnikov, tocno porabo lahko vedno prehodno preverite na manjši testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Ne sme pasti pod +50C (temperatura objekta, materiala in zraka). Ne delajte na soncni pripeki, dežju brez zašcitnih mrež. Tudi megla oz. padec temperature pod rosišce nista dovoljena.
Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po koncanem delu.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 ℃ in 65-odstotni relativni zračni vlagi traja sušenje najmanj 2 do 3 dni.
Zlasti v hladni sezoni in pri višji zračni vlagi lahko pričakujete počasnejše sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Da dež med sušenjem ne bi zmočil obdelanih površin, jih zaščitite s ponjavami. Na močnem vetru ali hudi sončni pripeki priporocamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko uporabo!
Vsebuje cement.
Draži oči, dihalne organe in kožo. Lahko povzroči preobčutljivost v stiku s kožo. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik izdelka z očmi in s kožo.
Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj izperite z obilo vode in mila. Nosite ustrezne zaščitne rokavice. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.
Skoraj brez kromatov po Dir. 2003/53/ES. Mejna vrednost je z dodatkom redukcijskega sredstva zagotovljena do 6 mesecev po proizvodnem datumu (glejte št. serijske šarže).

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neoiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list