caparol_pim_import/caparol_si/products/image/215019/061625_capatect_multiprimer_SI.png

Capatect MultiPrimer

Disperzijsko vezani predpremaz za les, pločevino in druge kritične podlage

Predvidena uporaba

Disperzijsko vezani predpremaz kot vezni sloj za boljši oprijem na lesu pri lepljenju izolacijskih plošč z lepilom Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein, Capatect Top-Fix-Kleber ali Capatect Sockelfix Objekt. Primeren je tako za les kot druge kritične podlage.
Poleg tega se Capatect MultiPrimer lahko uporablja kot zaščitni premaz za lesene površine pred vremenskimi vplivi in UV-žarki (poškodbe lesa pod vplivom UV-svetlobe vplivajo na slabšo oprijemljivost lesa).

Lastnosti

  • Vezivo: stirolakrilat
  • Velikost zrn: 0,5 – 1 mm

Pakiranje/velikost embalaže

22-kilogramska embalaža (24 embalažih enot = 528 kg/paleto)

Barvni toni

Sive barve.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Originalno zaprta embalaža ostane na skladišču stabilna pribl. 1 leto.

Gostota

1.350 kg/m3

Ustrezne podlage

  • Elementi iz križno lepljenega lesa
  • Grobe iverne plošče (OSB-plošče)
  • Elementi iz masivnega lesa
  • Iverne plošče
  • Cementno vezane plošče
  • Mavčne plošče, primerne za zunanje površine

Pri vseh kritičnih podlagah je obvezna izdelava predhodne testne površine z odtržnim preskusom sprijema!

Priprava podlage

Stenske plošče/elementi morajo biti neprekinjeno stično montirani. Podlaga mora biti čista, nosilna, suha, brez umazanije in ločilnih snovi.

Priprava materiala

Po potrebi izboljšajte obdelovalno konsistenco materiala z največ 2 % čiste vode.

Postopek nanašanja

Capatect MultiPrimer temeljito premešamo in nanesemo z valjčkom ali ščetko na stenski/zidni element. Ko se vezni predpremaz Capatect MultiPrimers posuši, lepimo nanj izolacijske plošče z lepilom Capatect Top-Fix-Kleber ali Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein ali Capatect Sockelfix Objekt, ki ga nanesemo po vsej površini.

Poraba

Capatect MultiPrimer: pribl. 0,2 – 0,25 kg/m2
Dejanska poraba je odvisna od številnih dejavnikov.
Točne vrednosti porabe materiala lahko ugotovite samo na testni površini.
Navedeni podatki o porabi posameznih izdelkov temeljijo na izkušnjah in zato proizvajalca ne zavezujejo.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura objekta, materiala in zraka ne sme pasti pod 5 °C. Ne delajte na sončni pripeki, močnem vetru ali dežju brez zaščitnih mrež. Tudi megla oziroma padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo trajati še najmanj 2 dneva po končanem nanašanju. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi sledi naslednji nanos po 24 urah. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Maksimalna vsebnost vlage 15 % ne sme biti prekoračena pri nanašanju na les – velja za čas med premazovanjem.
Capatect MultiPrimer morate nanesti, preden izpostavite lesene površine vremenskim vplivom ali takoj po izpostavitvi (drugače se les poškoduje pod vplivom UV-žarkov, ki poslabšajo oprijemljivost lesene površine).

Posebna navodila:
Za nestandardne podlage, kot je pločevina, je obvezen predhodni odtržni preskus.
Ta poteka takole:
1) Čiščenje podlage
2) Nanos predpremaza Capatect MultiPrimer po vsej površini
3) Ko se premaz dovolj posuši, lepljenje mrežice z izbranim lepilom znamke Capatect na grundirano mesto (ročni odtržni preskus po standardu).
4) Po 5 dneh sušenja: odtrgamo mrežico -> če ostane lepilo skupaj s predpremazom prilepljeno na podlagi, je odtržni preskus pozitiven.

Predpremaz lahko uporabite samo pri pozitivnem odtržnem preskusu.
Pri negativnem odtržnem preskusu se obrnite na dobavitelja podlage.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno.
Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe.
Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Druge opombe

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS: v tem izdelku (kat. A/h) znaša 30 g/l. Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.
Koda odpadka: 55510 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, (samorazvrstitev): nizko ogrožanje vode
Varnostni list je na voljo na spletni strani www.caparol.si in www.capatect.at

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list