caparol_pim_import/caparol_si/products/image/167447/051473_Capatect_minera_eco_leicht_20kg_SI.png

Capatect Minera ECO leicht

Specialna mineralna, tovarniško pripravljena suha maltna zmes z visokim izkoristkom za izdelavo armiranega osnovnega ometa pri toplotnoizolacijskem kontaktnem fasadnem sistemu Capatect.

Predvidena uporaba

Capatect Minera Eco leicht je mineralna, tovarniško pripravljena suha maltna zmes na apneno-cementni osnovi s posebnimi lahkimi dodatki. Uporablja se kot armirna malta v toplotnoizolacijskem kontaktnem fasadnem sistemu Capatect.
Veziva: beli cement, kalcijev hidrat.

Lastnosti

  • Zares odlične obdelovalne lastnosti
  • Izpopolnjena za ročno in strojno nanašanje
  • Zelo visok izkoristek
  • Možnost vgradnje na vseh vrstah izolacije
  • Visoko kakovostno mineralno vezivo
  • Visoka paroprepustnost
  • Majhna masa

Pakiranje/velikost embalaže

20-kilogramska vreča (50 vreč = 1.000 kg/paleto)

Barvni toni

Naravno bele barve.

Skladiščenje

Rok hrambe na skladišču znaša 6 mesecev. Hranite na suhem, zaščiteno pred vlago (enako kot cement).

Gostota

1230 kg/m³

Nasipna gostota

950 kg /m³

Največja zrna

1,0 mm

Koeficient vodovpojnosti

< 0,1 kg/m2 h0,5

Ustrezne podlage

Neometan zid in zid z mineralnim ometom. Organske podlage morate posebej preveriti.
Nosilne mineralne premaze je treba za boljši oprijem narediti bolj hrapave.

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, nosilna, čista, brez nestabilnih delcev ali ločilnih snovi (upoštevajte ÖNORM). Popolnoma odstranite poškodovane, luščeče se mineralne premaze ali strukturne omete. Votla mesta v ometu odbijte in zapolnite z ustreznim materialom v isti ravnini z ostalo površino. Peskaste ali moknate mineralne površine temeljito očistite do trdne substance in premažite z globinskim predpremazom Primalon Tiefgrund LF.

Priprava materiala

Malto Capatect Minera ECO leicht lahko zmešate z vsemi običajnimi pretočnimi mešalniki, pa tudi ročno z ustreznim mešalnim nastavkom in s počasnimi obrati (največ 400 1/min).
Suho malto zmešajte s čisto, hladno vodo in mešajte toliko časa, da dobite homogeno mešanico brez kepic. Mešanico pustite zoreti kakih 10 minut, nato jo še enkrat na kratko premešajte. Če je potrebno, dodajte mešanici po zorenju še nekoliko vode. Za 20- kilogramsko vrečo potrebujete okoli 8 litrov vode. Če se je material že začel trditi, ga ni več dovoljeno mešati z vodo.

Postopek nanašanja

Nanašanje armiranega osnovnega ometa:
Pobrusite morebitne zamike na stikih izolacijskih plošč in odstranite sprijeti prah od brušenja oziroma izravnajte neravna mesta z malto Capatect Minera ECO leicht. Ko ste vgradili zaščite robov na okenskih špaletah in robovih in izvedli diagonalno armiranje vogalov na fasadnih odprtinah, nanesite malto Capatect Minera ECO leicht v širini armirne mrežice, in sicer dve tretjini potrebne debeline sloja.
V ta sloj malte vtisnite stekleno armirno mrežico Capatect s prekrivanjem najmanj 10 cm. Mrežico nato še enkrat prevlecite z malto Capatect Minera ECO leicht mokro na mokro tako, da popolnoma prekrije mrežico. Nazivna debelina armiranega osnovnega ometa znaša 5 mm, pri čemer je steklena mrežica Capatect prekrita s tretjino celotne debeline.

Strojno nanašanje:
Malto Capatect Minera ECO leicht je mogoče nanašati tudi s strojno tehniko OPUS I na pripravljene fasadne površine.

Obnavljanje fasade:
Nanesite malto Capatect Minera ECO leicht v širini armirne mrežice in v ta sloj vtisnite stekleno armirno mrežico Capatect s prekrivanjem najmanj 10 cm. Nato prevlecite mrežico mokro na mokro z malto Capatect Minera ECO leicht po vsej površini, da malta popolnoma prekrije mrežico, pri čemer naj bo steklena mrežica Capatect prekrita s tretjino celotne debeline.

Načeloma veljajo tudi naša navodila za vgradnjo toplotnoizolacijskih kontaktnih fasadnih sistemov in pribora Capatect.

Poraba

Armiranje v nazivni debelini nanosa 5 mm: pribl. 6,0 kg/m2.
Navedeni podatki o porabi posameznih izdelkov temeljijo na izkušnjah in ne zavezujejo proizvajalca. Dejanska poraba je odvisna od več dejavnikov.
Točne vrednosti porabe materiala lahko ugotovite samo na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Pri nanašanju temperature ne smejo pasti pod +5 °C (temperatura objekta, materiala in zraka). Ne delajte na sončni pripeki, dežju, megli ali pod temperaturo rosišča brez ustreznih zaščitnih ukrepov. Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem delu. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi traja sušenje približno 5 dni. Okvirna vrednost za trajanje sušenja v običajnih klimatskih pogojih: za 1 mm debeline nanosa 1 dan sušenja. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se interval sušenja ustrezno podaljša.

Čiščenje orodja

Orodja in delovne naprave očistite takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro.
Specialne lastnosti izdelka Capatect Minera ECO leicht se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi.
Da dež med sušenjem ne bi zmočil delovne površine, jo zaščitite s ponjavami.
Na močnem vetru ali hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vsebuje kalcijev hidrat, cement.
Draži oči, dihalne organe in kožo. Lahko povzroči preobčutljivost v stiku s kožo. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik izdelka z očmi in s kožo. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj slecite onesnažena in premočena oblačila ter izperite kožo z obilo vode in mila. Pri delu nosite ustrezne zaščitne rokavice in zaščitna očala/obrazno zaščito. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.
Mejna vrednost je z dodatkom redukcijskega sredstva zagotovljena do 6 mesecev po proizvodnem datumu (glejte št. serijske šarže).

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija