caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166227/051389_Capatect_minera_carbon_staubarm_25kg_SI.png

Capatect Minera Carbon staubarm

Mineralna, visokokakovostna bela armirna malta, ojačana s karbonskimi vlakni, za toplotnoizolacijske fasadne sisteme Capatect. Lahko se uporablja tudi pri sanaciji fasad kot armirani slojna razpokanih mineralnih podlagah.

Predvidena uporaba

Capatect Minera Carbon staubarm je mineralna, predpripravljena suha maltna mešanica na osnovi apna/belega cementa, ojačana s karbonskimi vlakni, namenjena posebej za toplotnoizolacijske fasadne sisteme Capatect, za EPS-F-plošče (stiropor), plošče iz konopljinih vlaken in plošče iz mineralne volne. Nazivna debelina nanosa je 3 mm in 5 mm. Preizkušena je po ETAG 004.

Lastnosti

  • Izvrstne obdelovalne lastnosti
  • Izboljšana je za ročno ali strojno nanašanje
  • Visokokakovostno mineralno vezivo 
  • Ojačana s karbonskimi vlakni 
  • Visoko paroprepustna

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramska vreča (42 vreč = 1050 kg/paleto)

Tehnični podatki

  • maltni razred po ÖN EN 998-1: CS IV

Gostota

pribl. 1.45 g/cm3

Največja zrna

1,2 mm

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

μ EN ISO 7783: pribl. 50

Sprijemno-natezna trdnost

po ÖN EN 1015-12: ≥ 0,5 N/mm2

Požarna odpornost

po ÖN EN 13501-1: A1

Koeficient vodovpojnosti

≤ 0,15 kg/m2/24h

Odtržna trdnost

na EPS-F / MV / konoplja po ETAG 004: ≥ 0,08 N/mm2

Kapilarna vodovpojnost

po ÖN EN 998-1: razred Wc 2

Toplotna prevodnost

0,46 W/(mK) Tabelarna povprečna vrednost (P = 50 %)

Ustrezne podlage

Neometan zid in zid z mineralnim ometom. Organske premaze je treba odstraniti. Nosilne mineralne premaze je treba za boljši oprijem narediti bolj hrapave.

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna in brez nesprijetih ostankov barve ali ometa (upoštevajte ÖNORM). Odstranite poškodovane, luščeče se mineralne premaze ali strukturne omete. Votla mesta v ometu odbijte in zapolnite z ustreznim materialom v isti ravnini z ostalo površino. Peskaste ali moknate mineralne površine temeljito očistite do trdne substance in premažite z globinskim predpremazom Primalon Tiefgrund LF.

Priprava materiala

Malto Capatect Minera Carbon staubarm zmešajte s čisto, hladno vodo v običajnem pretočnem mešalniku ali ročno z ustreznim mešalnim nastavkom in s počasnimi obrati. Mešajte toliko časa, da dobite homogeno mešanico brez kepic. Mešanico pustite zoreti kakih 10 minut, nato jo še enkrat na kratko premešajte. Če je potrebno, dodajte mešanici po zorenju še nekoliko vode. Za 25-kilogramsko vrečo potrebujete okoli 6 litrov vode. Če se je material že začel trditi, ga ni več dovoljeno mešati z vodo.

Postopek nanašanja

Nanos armiranega osnovnega ometa:
Pobrusite morebitne zamike na stikih izolacijskih plošč in odstranite sprijeti prah od brušenja oziroma izravnajte neravno podlago z malto Capatect Minera Carbon staubarm. Ko ste vgradili zaščite robov na okenskih špaletah in robovih in izvedli diagonalno armiranje vogalov na fasadnih odprtinah, nanesite malto Capatect Minera Carbon staubarm v širini armirne mrežice, in sicer dve tretjini potrebne debeline sloja. V ta sloj malte vtisnite stekleno armirno mrežico Capatect Glasgewebe s prekrivanjem najmanj 10 cm. Nato prevlecite mrežico mokro na mokro z malto Capatect Minera Carbon staubarm, tako da malta popolnoma prekrije mrežico. Nazivna debelina armiranega osnovnega ometa znaša 3 mm oz. 5 mm. Steklena armirna mrežica Capatect je pri 3 mm NDN vstavljena na sredini. Pri 5 mm NDN mora biti prekrita z zgornjo tretjino NDN.

Malto Capatect Minera Carbon staubarm je mogoče nanašati tudi s strojno tehniko Capatect Opus I (+) na pripravljene fasadne površine. Načeloma veljajo naša navodila za vgradnjo toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov Capatect in pribora.

Poraba

Armiranje, NDN 3 mm: pribl. 4,5 kg/m2
Armiranje, NDN 5 mm: pribl. 7,5 kg/m2

Navedeni podatki o porabi posameznih izdelkov temeljijo na izkušnjah in zato niso zavezujoči za proizvajalca. Dejanska poraba je odvisna od več dejavnikov. Točne vrednosti porabe materiala lahko ugotovite samo na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Pri nanašanju temperature ne smejo pasti pod +5 °C (temperatura objekta, materiala in zraka). Ne delajte na sončni pripeki, dežju, megli ali pod temperaturo rosišča brez ustreznih zaščitnih ukrepov. Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem nanašanju. Previdno pri nevarnosti nočne slane!

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativni zračni vlagi traja sušenje najmanj 2 do 3 dni. Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil delovne površine, jo zaščitite s ponjavami. Zlasti v hladni sezoni in pri višji zračni vlagi lahko pričakujete počasnejše sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Specialne lastnosti izdelka Capatect Minera Carbon staubarm se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi. Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil delovne površine, jo zaščitite s ponjavami. Na močnem vetru in hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!

Vsebuje kalcijev hidrat, cement.

Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko draži dihalne poti. Po končanem delu temeljito umijte onesnaženo kožo. Uporabljajte le na prostem in v dobro prezračevanih prostorih. PRI VDIHAVANJU: osebo prenesite na svež zrak in jo pustite počivati v položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Hranite zaklenjeno. Izdelek hranite na dobro prezračevanem mestu. Hranite v tesno zaprti posodi. Preprečite vdihavanje prahu. Posebni ukrepi (glejte opozorila na tej označevalni etiketi).
Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.

Skoraj brez kromatov po RL 2003/53/ES. Mejna vrednost je z dodatkom redukcijskega sredstva je zagotovljena do 6 mesecev po proizvodnem datumu (glejte številko serijske šarže).

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list