caparol_pim_import/caparol_si/products/image/198739/058151_capatect_klebe_spachtelmasse_186m_weiss_soe_SI.png

Capatect Klebe und Armierungsmasse 186M weiss

Svetla, mineralna lepilno-armirna masa na osnovi belega cementa, kalcijevega hidrata in visoko kakovostnega, frakcioniranega lomljenega apnenčevega peska

Predvidena uporaba

Bela lepilno-armirna masa Capatect 186 M je lepilno-armirna masa za Capatectove toplotnoizolacijske kontaktne sisteme iz stiropora in mineralne volne. Uporablja se tudi kot tankoslojni omet za prenavljanje mineralnih podlag, starih ometov, čeprav vsebujejo disperzijske barve ali čeprav so ometne fasade razpokane.

Lastnosti

  • Zelo dobro obdelovanje
  • Ročna ali strojna izvedba
  • Visoko kakovostna, mineralna veziva
  • Dodatki za boljši oprijem
  • Visoka prepustnost za vodno paro
  • Odporno proti vremenskim vplivom, vodoodbojno

Barvni toni

Naravno bele barve.

Skladiščenje

Na suhem, v originalno zaprti embalaži, rok skladiščenja pribl. 6 mesecev.

Tehnični podatki

Specifična gostota strjene malte po ÖN EN 1015-10: ca. 1,45 g/cm3
Razred malte po ÖN EN 998-1: CS IV
Odtržna trdnost po ÖN EN 1015-12: ≥ 0,5 N/mm2
Odtržna trdnost EPS/MV po ETAG 004: ≥ 0,08 N/mm2 / ali odpoved v izolaciji
Vodovpojnost po ÖN EN 998-1: razred Wc 2
Vodovpojnost po ETAG 004: ≤ 0,5 kg/m2/24 h
Upor pri difuziji vodne pare μ po EN ISO 7783: ≤ 45
Toplotna prevodnost λ10, suho po EN 1745: 0,51 W/(m. K) tabelarična srednja vrednost (P=50%)
Požarna odpornost po ÖN EN 13501-1: evrorazred A1

Ustrezne podlage

Neometan zid in zid z mineralnim ometom. Organske premaze je treba odstraniti. Nosilne mineralne premaze je treba za boljši oprijem narediti bolj hrapave.

Priprava podlage

Zid iz zidakov, beton ali trdno sprijeti premazi morajo biti čisti, suhi in nosilni.
Odstranite vse nečistoče in ločilne snovi (npr. opažno olje) ter robate ostanke malte.
Čim bolj temeljito odstranite tudi poškodovane, odpadajoče, luščeče se stare barve in strukturne omete. Votla mesta v ometu odbijte in zapolnite v isti ravnini z ostalo površino.
Močno vpojne, odpadajoče peščene ali moknate sloje temeljito očistite do trdne podlage in to nato grundirajte s koncentratom Sylitol-Konzentrat 1:1.

Priprava materiala

Belo lepilno-armirno maso Capatect 186 M lahko pripravite in nanesete z vsemi običajnimi pretočnimi mešalniki in napravami za strojno nanašanje ometa.
Ročno lahko maso zmešate z mešalnikom na počasne obrate (največ 400 1/min) z dodatkom čiste, mrzle vode, da nastane homogena masa brez grudic. Zmešana masa naj počiva kakih 5 minut, nato jo še enkrat premešajte.
Če je potrebno, popravite konsistenco zmesi po 5-minutnem mirovanju z dodatkom manjše količine vode. Potrebna količina vode: 5 do 6 litrov na 25-kilogramsko vrečo. Če se je zmešani material že začel trditi, ga ni dovoljeno ponovno mešati z vodo.

Postopek nanašanja

Načeloma veljajo naša Navodila za vgradnjo toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemov in pribora Capatect.

Lepljenje fasadnih toplotnoizolacijskih plošče iz polistirena (PS – stiropor):
Belo lepilno-armirno maso Capatect 186 M nanesite na hrbtno stran izolacijske plošče po pasovno-točkovni metodi (neprekinjen 6 cm širok pas lepila okoli roba plošče in po 3 za dlan veliki kupčki na sredino plošče).
Količino nanesenega lepila in višino nanosa prilagajajte tolerancam podlage, tako da lepilna kontaktna površina doseže vsaj 40 odstotkov.
Neravnine do +/- -1 cm je mogoče izravnati v posteljici lepila. Plošče lepite na zid v navzkrižni formaciji (z zamikom) od spodaj navzgor in drugo ob drugi (na stik). Plošče dobro pritisnite ob podlago. Lepilne mase ne nanašajte v stike med ploščami! Pazite ravne na linije: plošče morajo biti položene v isti ravnini in popolnoma navpično.

Nanašanje armiranega osnovnega ometa:
Morebitne zamike na stikih plošč obrusite in odstranite prilepljeni prah od brušenja. Potem ko ste vgradili zaščite robov na okenskih špaletah in robovih ter izvedli diagonalno armiranje vogalov na fasadnih odprtinah, nanesite belo lepilno-izravnalno malto Capatect 186M v širini armirne mrežice, in sicer dve tretjini potrebne debeline sloja. V ta sloj malte vtisnite stekleno armirno mrežico Capatect s prekrivanjem vsaj 10 cm.
Nato mokro na mokro nanesite še en sloj malte Capatect 186 M weiß, s katerim po vsej površini dobro prekrijte armirno mrežico.
Nazivna debelina armiranega osnovnega ometa znaša 3 mm oz. 5 mm s stekleno armirno mrežico Capatect, vstavljeno na sredi (pri debelini nanosa 3 mm) ali v zunanji tretjini skupne debeline nanosa.

Pogoji pri izvedbi

Nanašanje mase pri temperaturah pod pod +5 °C (temperatura objekta, materiala in zraka) ni dovoljeno. Ne delajte na sončni pripeki, dežju brez zaščitnih mrež. Tudi megla oz. padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem delu.

Sušenje/interval sušenja

Morebitno potrebno sidranje naj sledi šele po zadostni utrditvi nanosa lepila – to je po 1 dnevu. Lepilo se do konca posuši in prenese obremenitve po 2 do 3 dneh.
Pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je armirni sloj površinsko suh po 24 urah.
Bela lepilno-armirna masa Capatect 186 M se strdi s hidratacijo (vezavo z vodo) in izhlapevanjem primešane vode. Zlasti v hladni sezoni in pri višji zračni vlagi lahko pričakujete počasnejše sušenje. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Čiščenje orodja

Orodja in delovne naprave očistite takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil delovne površine, jo zaščitite s ponjavami. Na močnem vetru ali hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Povzroča draženje kože. - Povzroča hude poškodbe oči. - Po končanem delu temeljito umijte onesnaženo kožo. - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. - Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. - Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. - Nosite zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. - Posebni ukrepi (glejte opozorila na tej označevalni etiketi).

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.
Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 08 02
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.
Samo za industrijsko/tehnično rabo!

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list