caparol_pim_import/caparol_si/products/image/185587/055992_Capatect_Klebe_und_Spachtelmasse_SI.png

Capatect Klebe – und Spachtelmasse

Mineralna tovarniška suha malta za lepljenje in glajenje izolacijskih plošč

Predvidena uporaba

Capatect Klebe – und Spachtelmasse je mineralna suha malta s cementnim vezivom za lepljenje in armiranje Capatectovih sistemov za toplotno izolacijo. Testirana po GIT br. 5.4.-57-17/13.

Lastnosti

  • protipožarni razred A1 (EN13501-1)
  • zelo dobra obstojnost
  • dodatki za izboljšanje pri odlični in lahki ročni ter strojni obdelavi
  • mineralna veziva z dodatki za plastificiranje in optimalno sestavo zrn
  • dobra gradacija in izenačenost kombinacije kvarčnih ter kalcitnih polnil
  • izjemna moč lepljenja
  • velika paroprepustnost
  • neškodljiv za okolje

Pakiranje/velikost embalaže

Vreča po 25 kg

Barvni toni

Siva

Skladiščenje

Rok trajanja: 12 mesecev, na suhem mestu, zaščiteno pred vlago.

Gostota

pribl. 1680 kg/m³

Največja zrna

0,7 mm

Koeficient vodovpojnosti

< 0,5 kg/m2/24 h

Konsistenca

prah

Ustrezne podlage

Neometane in z mineralnimi ometi obložene stene, EPS-izolacijske plošče.

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, brez prostih ostankov premaza ali ometa. Nosilne mineralne premaze moramo narediti grobe, da bi se izboljšalo vezanje. Poškodovane mineralne premaze ali sloje strukturnega ometa, ki se luščijo, odstranimo v največji meri. Pri premazanih podlagah je treba narediti test s stekleno mrežico površine najmanj 30 cm x 30 cm z lepilom Capatect Klebe – und Spachtelmasse - po treh dneh lahko pri trganju odlepimo samo armaturo. Luknje v ometu moramo zapolniti in izravnati. Mineralne površine, ki odpadajo in prašijo, moramo temeljito očistiti do nosilnega sloja in nato impregnirati s sredstvom Capasol LF Grundier Konzentrat v razmerju od 1 : 3 do 1 : 5.

Priprava materiala

V posodo nalijemo pribl. šest litrov vode ob temeljitem mešanju s primernim mešalcem (maks. 400 1/min) in dodajamo celotno vsebino pakiranja Capatect Klebe – und Spachtelmasse lepila. Mešamo, dokler masa ne postane brez grudic – najmanj pet minut. Pustimo pribl. pet minut in še enkrat kratko premešamo.
Za pripravo materiala se lahko uporabijo tudi primerni pretočni mešalci.

Postopek nanašanja

Lepljenje in glajenje EPS-fasadnih plošč:
Lepljenje in glajenje Capatect EPS fasadnih plošč je odvisno od podlage in je lahko točkasto ali polnoploskovno, ročno ali strojno (glej Capatectova navodila za obdelavo oz. smernice za vgradnjo). Neravnine do +/-1 cm se lahko izravnajo z lepilom. Na splošno veljajo naša navodila za obdelavo Capatectovih sistemov za toplotno izolacijo.
Capatect Klebe – und Spahtelmasse točkasto (okrog po robu pribl. 6 cm široke trake, po sredini plošče tri grude velikosti dlani) nanesemo na hrbtno stran izolacijske plošče. Količino nanesenega lepila in višino sloja je treba prilagoditi po tolerancah podlage, tako da se ustvari stik z najmanj 40 % površine, ki se lepi.
Neravnine do +/- 1 cm se lahko izravnajo s slojem lepila. Povezane izolacijske plošče zalepimo stisnjene odspodaj navzgor in dobro pritisnemo. V spoje med ploščami ne nanašamo mase za lepljenje. Pazimo, da se plošče polagajo pravilno, navpično in vodoravno. Morebitni premiki na spojih izolacijskih plošč se brusijo, prah od brušenja pa je treba odstraniti. Po nanosu robne zaščite na odprtinah za okna in robovih kot tudi pri diagonalnih armaturah na vogalih fasadnih odprtin se Capatect Klebe – und Spahtelmasse nanaša v širini armirne mrežice, dve tretjini potrebne debeline sloja, armirno mrežico Capatect pa se vtiskuje, tako da se prekriva najmanj 10 cm. Po tem mokro na mokro še enkrat z lopatico obdelamo s Capatect Klebe – und Spahtelmasse, tako da bo mrežica prekrita po celi površini. Nominalna debelina armiranega spodnjega ometa: nazivna debelina znaša 3 mm oz. 5 mm, pri čemer je armirna mrežica Capatect vsajena po sredini (pri 3 mm) oz. v zunanji tretjini skupne debeline sloja.

Poraba

Lepljenje: pribl. 4,5 kg/m2
Armiranje: pribl. 4,5 kg/m2
Pri tem podatku o porabi gre za orientacijske vrednosti. Treba je upoštevati odstopanja, ki so odvisna od objekta in načina izvajanja del.

Pogoji pri izvedbi

Med izvajanjem del in fazo sušenja se temperatura okolice in podlage ne sme spustiti pod +5 °C. Ni dovoljeno delati na površinah, segretih od sonca, in prav tako ne na dežju, pri veliki vlažnosti zraka ali močnem vetru. Ti pogoji se morajo vzdrževati najmanj dva dni po nanosu.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativni vlažnosti zraka, odvisno od debeline nanosa, sušenje traja pribl. 24 ur. Pri nižjih temperaturah in višji vlažnosti zraka se čas sušenja podaljša. Lepilo je popolnoma suho in se lahko obremeni po dveh do treh dneh. Treba je paziti pri nevarnosti nočnega mraza.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi sprati z vodo.

Opozorilo

V izogib izpostavljanju dežju med sušenjem po potrebi prekrijemo s ponjavami. V primeru močnega vetra ali sonca za zaščito priporočamo prekrivanje fasade.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vsebuje cement.
Draži oči, dihalne poti in kožo. V stiku s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Ne vdihavati prahu. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v stik z očmi, takoj sprati z obilico vode in poiskati nasvet zdravnika. Če pride v stik s kožo, takoj sprati z zadostno količino vode in mila. V primeru nezadostnega prezračevanja nosimo ustrezna zaščitna sredstva za dihalne poti. Ta material in njegova embalaža se odlagata kot nevarni odpad.
Vsebina kroma je nizka v skladu z RL 2003/53/EG. Rok trajanja z dodatkom sredstva proti staranju znaša do šest mesecev od datuma proizvodnje (glej številko šarže).

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Namenjeno izključno profesionalni uporabi!

Odstranjevanje

Sežiganje na mestih, predvidenih za sežig, ali zbiranje na mestih za problematične materiale. Ne odlagati s hišnimi odpadki. Ne izlivati v kanalizacijo, plodna tla ali vodo. Embalažo odložiti enako kot tudi sam izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija