caparol_pim_import/caparol_si/products/image/152988/049713_capatect_holz_primer_22kg_HR.png

Capatect HolzPrimer

Vezni predpremaz na disperzijski osnovi za lesene podlage

Predvidena uporaba

Predpremaz na disperzijski osnovi kot vezni nanos za boljši sprijem/oprijem na lesenih podlagah. Nanj nanesete nato mineralno lepilo (Capatect Top-Fix Kleber ali Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein) za lepljenje toplotnoizolacijskega kontaktnega sistema Capatect.

Capatect HolzPrimer lahko uporabljate tudi kot zaščito novh ali novim enakovrednih lesenih površin pred vremenskimi vplivi in poškodbami zaradi UV-svetlobe. UV-poškodbe lesa namreč zmanjšajo nosilnost podlage in nosilnost predpremaza Capatect HolzPrimers.

Lastnosti

  • Vezivo: stirolakrilat

Pakiranje/velikost embalaže

22-kilogramska embalaža (24 embalažih enot = 528 kg/paleto)

Barvni toni

Sive barve.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Originalno zaprto embalažo lahko hranite na skladišču približno 1 leto.

Gostota

1350 kg/m3

Največja zrna

0,5–1 mm

Št. izdelka

Št. art.Embalažna enota
00829 002222 kg Capatect HolzPrimer

Ustrezne podlage

  • Elementi iz navzkrižno lepljenega lesa
  • Grobe iverne plošče (OSB-plošče)

Priprava podlage

Stenske plošče/elementi morajo biti trdno montirani. Podlaga mora biti čista, nosilna, suha, brez umazanije in ločilnih snovi.

Priprava materiala

Po potrebi izboljšajte obdelovalno konsistenco materiala z največ 2 % čiste vode.

Postopek nanašanja

Capatect HolzPrimer temeljito premešamo in nanesemo z valjčkom ali krtačo na leseno stensko ploščo. Ko se vezni predpremaz posuši lepimo nanj izolacijske plošče s fasadnim lepilom Capatect Top Fix Kleber ali Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, ki ga nanesemo po vsej površini.

Poraba

Capatect Holz Primer: pribl. 0,2–0,25 kg/m2.
Dejanska poraba je odvisna od številnih dejavnikov. Točne vrednosti porabe materiala lahko ugotovite samo na testni površini. Navedeni podatki o porabi posameznih izdelkov temeljijo na izkušnjah in zato proizvajalca ne zavezujejo.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura objekta, materiala in zraka ne sme pasti pod + 5 °C. Ne delajte na sončni pripeki, močnem vetru ali dežju brez zaščitnih mrež. Tudi megla oziroma padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo trajati še najmanj 2 dneva po nanašanju. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi sledi naslednji nanos po 24 urah. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ta interval podaljša.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Dovoljena vsebnost vlage v lesu lahko znaša največ 15 % med premazovanjem.
Capatect HolzPrimer morate nanesti, preden izpostavite leseno površino vremenu, ali takoj po izpostavitvi. (Če je les že poškodovan pod vplivom UV-žarkov, ne omogoča več dobrega sprijema premaznih sredstev.)

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS: v tem izdelku (kat. A/h) znaša 30 g/l. Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS
Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija