caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166229/051391_Capatect_glaettspachtel_20kg_SI.png

Capatect Glättspachtel

Fini omet oziroma fina gladilna masa za ravne, fino zaribane (filcane) površine v sanacijskem ometnem sistemu Capatect WTA

Predvidena uporaba

Predpripravljena mineralna fina gladilna masa za posebno gladke površine v sanacijskem ometnem sistemu Capatect Sanierputzsystem WTA in na apneno-cementnih osnovnih ometih. Za notranje in zunanje površine.
Področje vgradnje: Od zgornjega roba zemljišča navzgor na zunanjih površinah in na notranjih stenskih površinah.

Lastnosti

  • Osnova veziva: apno/cement 
  • Odpornost proti zmrzali in soli za posipanje
  • Visoka prepustnost za vodno paro
  • Vodoodbojnost proti tekoči vodi

Pakiranje/velikost embalaže

20-kilogramska vreča (50 vreč = 1.000 kg/paleto)

Barvni toni

Naravno bele barve.

Skladiščenje

Hranite na suhem, zaščiteno pred vlago, enako kot cement.

Nasipna gostota

1400 kg/m3

Največja zrna

0,5 mm

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

μ = < 18

Prečnonatezna trdnost

2,0–2,5 N/mm2

Konsistenca

v prahu

Odtržna trdnost

> 0,1 N/mm2

Kapilarna vodovpojnost

3-5 mm

Ustrezne podlage

  • Sanacijski ometni sistem Capatect Sanierputzsystem WTA 
  • Nosilne mineralne podlage 
  • Stari nosilni in vpojni osnovni ometi
  • Lokalno pripravljena apneno-cementna malta
  • Strojni ometi (MPA)
  • Cementni ometi

Priprava podlage

Podlaga mora biti ravna, čista, nosilna, suha, brez umazanije, madežev in ločilnih snovi. Nove osnovne omete samo porežite z ravnalno letvijo, popravite/zgostite votla mesta in pustite sušiti vsaj 3 do 4 tedne. Pred nanosom fine mase/ometa Capatect Glättspachtel morate strjeni osnovni omet prej ustrezno navlažiti. Močno vpojne podlage že dan prej večkrat zmočite. Nevpojne osnovne omete premažite z veznim premazom za boljši oprijem.

Priprava materiala

Zlijte okoli 5 do 6 litrov vode v vedro in med stalnim mešanjem z ustreznim mešalnikom (največ 400 1/min) postopno dodajajte celotno vsebino embalaže (ene vreče). Mešajte tako dolgo, da dobite maso brez kepic, to je vsaj 3 minute. Pustite zmes zoreti krajši čas in jo nato še enkrat na kratko premešajte. Uporabite lahko tudi prisilni ali prostopadni mešalnik. 8 do 10 vreč končno zmešanega materiala stresite v večjo kad za malto in celotno količino še enkrat premešajte.

Postopek nanašanja

Capatect Glättspachtel nanesite ročno v enakomerni debelini okoli 2 mm. Med procesom strjevanja površino na fino zgladite (filcajte = zgladite s fino mehko gobo). Izbira orodja vpliva na strukturo površine, zato vedno delajte z istim orodjem za strukturiranje! Za enakomeren videz povezanih površin te vedno obdelajte naenkrat, to je v enem delovnem hodu.
Vidne delovne prehode preprečite tako, da predvidite ustrezno število delavcev na vsakem nivoju in da zagotovite neprekinjeno vgradnjo mokro na mokro.

Sestava nanosov

Po najmanj 5-dnevnem premoru lahko površino, če želite, premažete z želeno barvo.
Za to so primerne samo visoko paroprepustne fasadne barve, kot so Silitol Fassadenfarbe, Primasil Fassadenfarbe, CarboSol Fassadenfarbe, Silitol Historsil in Meradur Fassadenkalkfarbe. V notranjih prostorih lahko uporabite tudi apneno notranjo barvo Meradur Innenkalkfarbe.

Poraba

pribl. 2,5 kg/m2.
Podatki o porabi so samo okvirni. Nasipna izguba in izguba mase (skrčki) nista upoštevani. Upoštevajte morebitna odstopanja glede na pogoje objekta ali pogoje pri obdelovanju.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura objekta, materiala in zraka med nanašanjem materiala ne sme pasti pod +5 °C. Ne delajte na sončni pripeki, dežju brez zaščitnih mrež. Tudi megla oz. padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem delu.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je fina masa/fini omet Capatect Glättputz površinsko suha po 24 urah. Končno suha in pripravljena za obremenitve je po 2 do 3 dneh. Masa/omet se strdi s hidratacijo (vezavo z vodo) in izhlapevanjem primešane vode. Zlasti v hladni sezoni in pri višji zračni vlagi lahko pričakujete počasnejše sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Upoštevajte, da vpojne lastnosti, vrsta in struktura podlage ter posamezni premazni sloji, vplivi okolja in osvetlitve, pa tudi nihanja v sestavi surovin lahko vplivajo na manjša odstopanja barvnega tona in nastanek finih lasastih razpok.
Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil delovne površine, jo zaščitite s ponjavami. Na močnem vetru ali žgočem soncu priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vsebuje kalcijev hidrat in cement.
Draži dihalne organe in kožo. Nevarnost hudih poškodb oči. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik z očesno sluznico in kožo. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.
Če izdelek pride v stik s kožo, takoj slecite prepojeno obleko in kožo takoj temeljito izperite z veliko vode in mila. Pri delu uporabljajte zaščitne rokavice in zaščitna očala/zaščito za obraz. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31 409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03.
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija