caparol_pim_import/caparol_si/products/image/174241/052857_3D_ArmaReno_700-2_RU.png

Capatect ArmaReno 700

Mineralna gotova suha maltna zmes za lepljenje izolacijskih plošč in izdelavo armiranih slojev ter za prenavljanje.

Predvidena uporaba

Visoko kakovostna „UNIVERZALNA maltna mešanica", ki se uporablja kot:

 • lepilo za izolacijske plošče Capatect-TIKS,
 • armirna masa (osnovin omet) v sistemu Capatect-TIKS (razen za fasadno izolacijsko ploščo iz mineralne volne Capatect-MW 033),
 • renovacijska masa za prekrivanje starih, še nosilnih ometov,
 • tankoslojni vezni omet, na primer na gladkem betonu brez sigastega sloja, na ploščah XPS/R- in HWL ali kot fino zaribani zaključni omet (razen na območju podzidka, ki je izpostavljen brizganju vode).

Lastnosti

 • Maltna skupina PII po DIN V 18550, malta za običajni omet CS III po EN 998-1
 • Protipožarne lastnosti: „negorljivo" oz. „težko vnetljivo" glede na sestavo konkretnega toplotnoizolacijskega fasadnega sistema (TIKS).
 • Obstojnost proti vremenskim vplivom
 • Vodoodbojnost po DIN EN 1067 
 • Visoka prepustnost za vodno paro
 • Izredno nizke napetosti zaradi dodatka vlaken
 • Preprosto obdelovanje, ročno ali strojno 
 • Odlično strojno obdelovanje – primerna za silose in druge gradbene stroje 
 • Dobra vertikalna stabilnost – brez lezenja
 • Dolg odprti čas za vgradnjo materiala 
 • Prijaznost do okolja
 • Dodatki za vodoodbojnost, prožno obdelovanje in dober oprijem

Pakiranje/velikost embalaže

25 kg – vreča, 800 kg – nepovratni kontejner, 1000 kg – kontejner, 1.0 t – BigBag

Barvni toni

Bele barve.

Skladiščenje

Na hladnem in suhem, ne sme zmrzniti. Zaščitite pred neposredno sončno pripeko. Silosne kontejnerje in silose pred daljšim mirovanjem (zimski premor) popolnoma izpraznite. V originalno zaprti embalaži ostane izdelek stabilen okoli 12 mesecev.

Gostota

pribl. 1,5 kg/dm3

Toplotna prevodnost

0,78 W/m•K

Ekvivalentna debelina zračnega sloja sdH2O

pribl. 0,05 m po DIN EN 7783, pri predpisani debelini nanosa glede na namen uporabe

Tlačna trdnost

5,3 N/mm2

Koeficient vodovpojnosti

≤ 0,1 kg/(m2 · h0,5) po DIN EN 1062 – razred W3 (nizek)

Sprijemno-natezna trdnost na plošči iz polistirenske trde pene

≥ 0,08 N/mm2

Št. izdelka

700

Priprava podlage

Splošna navodila:
Podlaga mora biti ravna, čista, suha, trdna, nosilna, brez ločilnih ostankov in snovi, ki poslabšajo oprijem.
Oblepite okenske police in montirane dele na fasadi.
Skrbno prekrijte steklo, keramiko, klinker, naravni kamen, lakirane in eloksirane površine.

Lepljenje izolacijskih plošč:
Podlaga mora biti nosilna in imeti zahtevano odtržno trdnost v skladu s tehničnim soglasjem za izbrani sistem. Pri starih nanosih morate preveriti združljivost med materiali in po potrebi predvideti sidranje novega sistema.

Armirani sloj:
Obrusite morebitne zamike stiropor plošč na stikih, da vzpostavite popolnoma ravno površino.
Temeljito odstranite ves prah od brušenja.

Renovacijska malta:
Mineralne podlage (omet iz maltne skupine PII ali PIII) po potrebi očistite, da dosežete dobro nosilno površino.
Mineralne podlage (omet iz maltne skupine PII ali PIII) z rahlo odpadajočim peskom očistite in grundirajte s koncentratom Sylitol-Konzentrat 111.
Stare nanose, ki so trdno sprijeti in niso kredasti, lahko očistite z visokotlačnim vodnim curkom.
Stare nanose, ki so trdno sprijeti in nekoliko kredasti, očistite z visokotlačnim vodnim curkom in grundirajte s koncentratom Sylitol-Konzentrat 111.
Stare nanose, ki niso nosilni ali se luščijo, morate odstraniti, površine z razpokami v ometu lahko nato varno renovirate samo, če ne pričakujete več nobenih premikov v razpokah.

Tankoslojni vezni omet:
Betonsko površino po potrebi očistite. Pri XPS-ploščah obrusite nenosilne ali porumenele dele in površino temeljito odprašite. Pri HWL-ploščah odstranite slabo sprijete delce.

Postopek nanašanja

Lepljenje izolacijskih plošč:
Plošče iz polistirena (stiropor) in mineralne volne:
Svežo malto nanesite na hrbtno stran izolacijske plošče po pasovno-točkovni metodi (neprekinjen 5 cm širok pas lepila ob robu plošče in po 3 za dlan velike kupčke na sredino plošče), da dosežete celotno lepilno kontaktno površino ≥ 40 %.
Plošče iz mineralne volne najprej na tanko premažite z malto in na ostro posnemite, da zagotovite začeten oprijem malte kot vezni premaz za boljši sprijem s podlago.

Lamele iz mineralne volne – po izbiri:
Vsepovršinski nanos:
Tik pred lepljenjem izolacijskih plošč nazobčajte nanos lepilne mase na hrbtni strani plošče z zobato gladilko (širino in globino zob izberite glede na vrsto in stanje podlage).

Delno površinsko lepljenje:
Lepilno maso strojno nabrizgajte na podlago (steno) v obliki kačastih navpičnih pasov (lepilna kontaktna površina ≥ 50 %). Pasovi lepila morajo biti široki ca. 5 cm in na sredini debeli vsaj 1 cm. Sredinski (osni) razmik med pasovi ne sme biti večji od 10 cm. Izolacijske plošče takoj nato vtisnite v svež nanos lepila, malce zasukajte sem in tja in dobro pritisnite. Vedno nabrizgajte na steno samo toliko lepila, kot ga lahko takoj obložite z izolacijskimi ploščami.
Pri lepljenju izolacijskih plošč je neravnine do +/- 1 cm mogoče izravnati z višino nanosa lepila. Plošče lepite na zid v navzkrižni formaciji (z zamikom) od spodaj navzgor in drugo ob drugi (na stik). Plošče dobro pritisnite ob podlago. Lepilne mase ne nanašajte v stike med ploščami! Pazite ravne na linije: plošče morajo biti položene v isti ravnini in popolnoma navpično. Pred naslednjo delovno fazo upoštevajte vsaj 48-urni premor.

Armirani sloj:
Potem ko ste vgradili zaščite robov na okenskih špaletah in robovih ter diagonalno armiranje v vogalih fasadnih odprtin nanesite armirno maso v širini role armirne mrežice na izolacijske plošče in v armirno maso vtisnite armirno mrežico Capatect-Gewebe 650 z najmanj 10-centimetrskim prekrivanjem. Nato mrežico mokro na mokro prevlecite z armirno maso, tako da je po vsej površini popolnoma prekrita. Izvedba je lahko ročna ali strojna.
Armirani sloj izdelajte v enakomerni debelini nanosa. Mrežica naj bo vstavljena na sredini nanosa oziroma v zgornji tretjini. Debelina nanosa je po izbiri lahko: na stiropu 3 do 7 mm, na mineralni volni: 4 do 7 mm.
Uporaba tega izdelka ni predvidena za fasadno ploščo iz mineralne volne Capatect-MW Fassadendämmplatte 033.

Renovacijska malta:
Glede na danosti objekta lahko uporabite Capatect ArmaReno 700 za popravke na posameznih poškodovanih mestih, za zapolnitev in izravnavo starih strukturnih ometov, za vsepovršinsko obnovitev ometa ali zidnih površin, ki so potrebni renovacije.
Pri renovaciji priporočamo vgradnjo armirne mrežice. Izvedba je po izbiri lahko ročna ali strojna.

Zaključni omet:
Glede na vpojnost podlage in vremenske pogoje pri izvedbi naredite po potrebi predpremaz s koncetratom Sylitol-Konzentrat 111.
Pri izvedbi fino zaribanega zaključnega ometa navlecite Capatect ArmaReno 700 na obstoječo podlago (osnovni omet MS PII ali minerlani armirani sloj) v debelini okoli 2 do 3 mm.
V procesu strjevanja malte lahko obdelate površino z navlaženo zaribalko iz filca ali gobe.

Napotek:
Če je predvidena izvedba toplotnoizolacijskega kontaktnega sistema z izolacijskimi ploščami iz mineralne volne Capatect-MW Fassadendämmplatten 119, Capatect-MW Fassadendämmplatte 149 EXTRA, Capatect-LS Fassadendämmplatten VB 101 ali elastificiranega stiropora Capatect-PS Fassadendämmplatten ter fino zaribanim filcanim zaključnim ometom, morate poleg armirnega sloja vstaviti armirno mrežico tudi v zaključni omet! Za zaključni omet nanesite najprej 2 do 3 mm malte Capatect ArmaReno 700 in vanjo vtisnite armirno mrežico Capatect. Ko se ta nanos strdi, nanesite še enkrat 2 do 3 mm malte Capatect ArmaReno 700 in to nato na fino zaribajte; filcajte v procesu strjevanja.
Obvezno upoštevajte, da je za filcane površine značilno nastajanje finih razpok zaradi veziva, ki se nabere na površini (sigasti sloj). Tega ni mogoče nikoli povsem preprečiti. Take razpoke tudi niso razlog za reklamacije.
Premazovanje novih ometov sledi po zadostnem premoru, ki praviloma znaša 2 tedna, pri + 20 °C in 65 % relativne zračne vlage. V neugodnih vremenskih razmerah, na primer pod vplivom vetra in dežja, morate upoštevati daljši premor.
Dodaten predpremaz z izdelkom mit CapaGrund Universal preprečuje pojav kristalizacije apnenca (»cvetenje«), tako da lahko že po 7-dnevnem premoru izvedete zaključni premaz z 2 nanosoma ThermoSana ali AmphiSilana.

Tankoslojni vezni omet:
Na beton z odstranjeno sigo, XPS/R- in HWL-plošče ipd. nanesite izdelek ArmaReno 700 v debelini najmanj 5 mm in ga nazobčajte/prečešite z grobo zobato gladilko ali z metlo naredite hrapavo površino.
Interval strjevanja je približno 1 mm debeline sloja na 1 dan, preden nanesete osnovni omet.

Poraba

Lepljenje:
Polistirenske izolacijske plošče: pribl 3,5–4,5 kg/m2
Izolacijske plošče iz mineralne volne: pribl. 4,0–5,0 kg/m2

Armirani sloj:
pribl. 1,3–1,5 kg/m2/mm debeline sloja.

Renovacijska malta in vezni omet:
pribl. 1,3–1,5 kg/m2 na 1 mm debeline sloja.

Zaključni omet v fino zaribani/filcani izvedbi:
pribl. 4,0–4,5 kg/m2 pri 3 mm debeline sloja.

Pri teh vrednostih porabe gre za okvirne podatke, ki so odvisni od konkretnega objekta ali specifičnih delovnih pogojev pri obdelovanju. Točno porabo ugotovite na testni površini konkretnega objekta.

Pogoji pri izvedbi

Med obdelovanjem in sušenjem temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C niti preseči +30 °C. Ne delajte na direktnem soncu, v močnem vetru, megli ali v visoki zračni vlagi. V tej zvezi se sklicujemo na tehnično smernico „Ometavanje pri visokih in nizkih temperaturah" nemškega združenja Deutscher Stuckgewerbebund.

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je armirani ometni sloj površinsko suh po 24 urah.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Priprava materiala

Capatect ArmaReno 700 lahko vgradite z vsemi običajnimi pretočnimi mešalniki, polžastimi črpalkami in stroji za vgradnjo ometa, pa tudi ročno z močnim mešalnim nastavkom in s počasnimi obrati. Suho malto zmešajte s čisto, hladno vodo do homogene mešanice brez grudic. Zmešana masa naj miruje približno 5 minut, nato jo še enkrat na kratko premešajte. Če je potrebno, popravite konsistenco po mirovanju (zorenju) še z nekoliko vode.
Mešanico pripravite z okoli 5 do 6 litri vode na 25-kilogramsko vrečo.
Nikoli ne zmešajte več materiala, kot ga lahko vgradite v 2 urah.
Glede na vremenske pogoje znaša odprti čas za vgradnjo ročno zmešanega materiala največ 2 uri, za strojno vgradnjo pa največ 60 minut. Če se je material že začel trditi, ga ni več dovoljeno mešati z vodo.

Primer opreme za strojno vgradnjo

Za Capatect OneWay-Box v prahu s pretočnim mešalnikom Capa-M glejte Tehnično informacijo Info Capa-M. Pretočni mešalnik Calypso 15 s standardno dozirno oziroma mešalno gredjo in dovajalna črpalka Speedy 15 s polžastim delom z močjo 1/1.

Pomembni podatki:
Obvezno upoštevajte smernice proizvajalca stroja!

Električni priključek:
Vedno za trifazni tok 400 V/16 A (tokovni razdelilnik z zaščitnim FID-stikalom na diferenčni tok)

Vodni priključek:
3/4 colska gibka cev s parkljasto spojko GEKA, potrebni vodni tlak pri delujočem stroju znaša najmanj 2,5 barA.

Vodni pretok:
Za lepljenje: pribl. 330 l/h.
Želeno konsistenco materiala prilagodite na finoregulacijskem ventilu vodovodne armature mešalnika.

Črpalno-dovajalne cevi:
Začetne cevi, notranji Ø 35 mm, po 13,3 m,
Končne cevi, notranji Ø 25 mm, 10,0 m,

Razdalja/dolžina črpanja:
Največja razdalja oz. dolžina črpanja znaša 50 m (prilagodite razdaljo glede na objekt in temperaturo).

Brizgalna naprava:
Premer šobe Ø je 10 mm.
Črpalno-dovajalne cevi splaknite pred rednim zagonom z apneno ali škrobno mešanico!

Opozorilo

Da dež med sušenjem ne bi zmočil delovne površine, zastrite gradbeno ogrodje s ponjavami.
Pri uporabi in izvedbi upoštevajte standard DIN V 18550 in standard DIN 18350, VOB, del C.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta mineralni praškasti izdelek reagira alkalno. Draži kožo. Nevarnost hudih poškodb oči. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte prahu.
Preprečite stik z očmi in s kožo. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Pri delu nosite ustrezne zaščitne rokavice in zaščitna očala ali obrazno zaščito. Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno vrečo (ne kaplja). Strjene ostanke materiala odstranite kot mešane gradbene odpadke. EAK 170904

Podatki glede varnosti/oznake za nevarnost in transportne oznake

Preberite v varnostnem listu.

Giscode

ZP1

Tehnično soglasje

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
ETA-10/0436
ETA-10/0160

Navodilo za CE-označevanje
Označite s CE-oznako po EN 998-1 oziroma EN 15824 na embalaži ter na podatkovnem listu za CE-označevanje, ki ga lahko prenesete s spletne strani www.caparol.de

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list