caparol_pim_import/caparol_si/products/image/121373/042830_CP_Akkordspachtel_SF_Plus_Gebindegruppe.png

Caparol AkkordSpachtel SF

Gotova pastozna disperzijska gladilna masa za notranje prostore

Predvidena uporaba

Za racionalni brizgani premaz, glajenje ali obrizg sten in stropov v veliko površinskem nanosu – zlasti na gotovem in gradbiščnem betonu, blokih iz apnenega peščenca in porobetonskih elementih, mavčnih ploščah (mavčnokartonskih ploščah), nosilnih starih premazih ipd. Z izdelkom lahko dosežete površinsko obdelavo kakovostnega razreda Q3 oziroma Q4 na mavčnih ploščah (mavčno-kartonskih ploščah) v skladu z določili tehnične smernice BVG št. 2 in tehnične smernice BFS št. 12.

Lastnosti

  • Z zelo nizkimi emisijami in brez topil
  • Redčljiva z vodo, prijazna do okolja in skoraj brez vonja
  • Visoka oprijemna trdnost
  • V presušenem stanju dobi roženotrdo površino, se ne poseda
  • Brušenje v suhem stanju in fino glajenje (filcanje) v mokrem
  • Paroprepustna
  • Prožna masa za nanašanje in glajenje
  • Razred požarne odpornosti: A2-s1,d0 po DIN EN 13501-1

Osnova materiala

Disperzija umetne mase po DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

25 kg PE- 25 kg v PE-vreči, 25 kg v vedru, 40 kg v ovalnem vedru (hobok), 1000 kg v nepovratnem kontejnerju (stabilno skladiščenje 6 mesecev).

Barvni toni

Naravno bela.
Možnost niansiranja z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati CaparolColor ali AmphiColor do največ 5 %. Naročila v količini 1000 kg in več v enem barvnem tonu in naročila v pastelnih tonih na željo niansiramo tudi v tovarni.

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.

Dopolnilni izdelki

Priključna garnitura OWC (ne spada k obsegu dobave enosmernega kontejnerja, če je še nimate, jo morate naročiti posebej).

Vsebina:
Priključni ventil z B-spojko
Vmesni element z B-spojke na C-spojko
Olfa nož
Garnitura ključev
Priključno garnituro lahko ob skrbnem vzdrževanju več krat uporabite. Proizvajalec naprave ima v ponudbi tudi spojno cev do brizgalne naprave.
Caparol-Füllspachtel P (polnilna masa)
Za vlažne prostore:
Histolith Renovierspachtel (renovirna masa)
Histolith Feinputz (fini omet)
Capatect-Feinspachtel 195 (fina izravnalna masa)
Capatect ArmaReno 700

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
+
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.
Glede na obstoječo podlago in njene lastnosti je pred izravnalnim nanosom morda potreben še ustrezen predpremaz. Upoštevajte tehnično informacijo št. 650 „Podlage in njihova priprava". Svetleče se, nosilne stare premaze je treba prej narediti bolj hrapave.

Postopek nanašanja

Izravnavanje z ročnim nanosom:
Pred vgradnjo dobro premešajte in nato nanesite z nerjavečo gladilko.

Brizgani izravnalni nanos z zaključnim obrizgom:
Racionalno in gospodarno izvedemo premaz in zaključni obrizg na stenske in stropne površine po tankoslojni metodi z močnimi brizgalnimi napravami – na primer na montažne betonske elemente, gladko opaženi lokalno vgrajeni beton in porobeton ter mavčne gradbene plošče in mavčne plošče.

Delovni postopek:
Nabrizgajte maso Caparol-Akkordspachtel SF „plus" v nerazredčeni konsistenci obilno po celotni površini in jo takoj nato zgladite z ustrezno jekleno gladilko. Maso Caparol-Akkordspachtel SF „plus" lahko po sušenju navlažite za fino zaribavanje/glajenje ali na suho prebrusite. Ko se izravnane površine dobro presušijo, lahko z maso Caparol-Akkordspachtel SF „plus” nabrizgate še zaključni obrizg v fini ali grobi strukturi. Strukturo lahko prilagajate s stopnjo redčenja in uporabljeno širino šobe. Zaključni obrizg priporočamo še zlasti za stropne površine, za katere je predvideno, da ostanejo neobdelane.

Posebni delovni napotki za izravnalni nanos in zaključni obrizg:
V večjih prostorih morate najprej izravnati/zgladiti strop, preden lahko brizgate stenske površine. Pri tem skupaj s stropom nabrizgajte in zagladite še zgornji del sten (t. i. glavo) do višine, dosegljive s tal. Šele nato nabrizgajte in zagladite spodnji del stenskih površin. Vse kote in vogale po glajenju in začetnem sušenju prevlecite z mokrim copičem za radiatorje.
Ko se površine posušijo, popravite morebitna votla mesta in mehurčke. Če skozi izravnalno maso udari rja, po dobri presušitvi mase naredite zaporo z ustreznim antikorozijskim predpremazom, na primer Capalac AllGrund, in sicer s pikčastim nanosom na kritičnih mestih. Na zelo gladkem betonskem stropu, ki je brez lukenj in robatosti, lahko brez predhodnega glajenja kar direktno izvedete obrizg.

Delovna ekipa in delovni dosežek:
Eno delovno kolono pri brizganju sestavljajo 2 do 3 delavci. 1 delavec z brizgalno napravo nanaša material v enakomerni debelini sloja, 1 delavec enakomerno razvleče material in zagladi površino. 1 delavec je odgovoren za oskrbo materiala za brizgalno napravo.

Pripravljalna dela - zaščita s prekrivanjem:
Za prekrivanje okenskih in vratnih odprtin priporočamo po meri narejene lesene okvirje, na katere je napeta plastična folija. Tla prekrijte s težkimi prekrivnimi materiali.

Ustrezne brizgalne naprave:
Caparol-Akkordspachtel SF „plus" vgrajujemo s črpalkami za omet in zmogljivimi brezzračnimi brizgalnimi napravami.
Pri brezzračnih pištolah odstranite vse filtre.
Velikost šobe 0,035–0,043″
Tlak ca. 150–180 bar
Za izravnalne mase vedno uporabite brezzračno pištolo, ki jo priporoča proizvajalec in ki ima dovolj velik pretok.
Za optimalno izvedbo nanosa z brezzračno brizgalno napravo (Airless) morate zagotoviti delovno temperaturo vsaj +10 °C.

Sestava nanosov

Nadaljnja obdelava/barvanje:
Pred nanosom notranje barve Sylitol Bio-Innenfarbe je potreben predpremaz s Caparol-Haftgrund. Površine, zglajene z maso Caparol-Akkordspachtel SF "plus”, lahko potem ko se masa dobro presuši, premažete z vsemi ustreznimi disperzijskimi in lateks barvami Caparol ali akrilnimi laki Capacryl.

Pred nadaljnjo obdelavo s plastičnimi masami ali pred oblaganjem s stenskimi oblogami iz steklene mrežice in tekstilnimi tapetami je potreben predpremaz s Caparol-Haftgrund, pred ometi iz umetne smole pa predpremaz s Putzgrund 610.

Poraba

Brizgani izravnalni nanos:
pribl. 1500 g/m2/mm debeline sloja.

Strukturni obrizg:
400–700 g/m2, odvisno od želene strukture.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura med obdelovanjem in sušenjem:
+5 °C za podlago in zrak.
Idealna temperatura materiala med obdelovanjem je > +10 °C.

Sušenje/interval sušenja

Glede na gradbeno vlago, temperaturo in debelino nanosa se posuši v kakih 12 do 48 urah.

Čiščenje orodja

Z vodo.

Opozorilo

Izdelek Caparol-Akkordspachtel SF "plus” ni primeren za vlažne prostore. Zaradi uporabe naravnih polnil so možne manjše razlike v barvnem tonu. Če izvedete zaključni obrizg brez nadaljnjega barvanja, priporočamo, da uporabite za izravnalni nanos in obrizg isto proizvodno številko.

Pri uporabi črpalk za vgradnjo ometa lahko na teh nastane abrazija, še zlasti pri novih polžastih črpalkah in ceveh. Upoštevajte navodila proizvajalca črpalke za vgradnjo ometa.

Če uporabite maso kot zaključni obrizg na stenskih površinah, morate obrizg prebarvati z disperzijsko barvo Caparol. S tem dosežete večjo odpornost, ki je pogosto potrebna na stenskih površinah.

Na tesnih, manj vpojnih podlagah lahko nastanejo fini zračni mehurčki. Te lahko odstranite s ponovnim glajenjem po krajšem intervalu sušenja. Ta je odvisen od temperature in zračne vlage na objektu. Če bi se po zaključnem glajenju še enkrat pojavili mehurčki, to pomeni, da ste glajenje izvedli nekoliko prezgodaj, zato ga še enkrat ponovite.

Na robati, grobostrukturirani podlagi bo za popolnoma ravno in gladko površino morda potreben še en izravnalno-gladilni nanos.

Če uporabite izdelek prek mavčnih izravnalnih mas, lahko pod dolgotrajnim vplivom vlage pride do nabrekanja, mehurjenja in odstopanja. Zato je zelo pomembno, da poskrbite za hitro sušenje z zračenjem in ustrezno temperaturo. Upoštevajte tehnično smernico št. 2 „Izravnavanje mavčnih plošč" Zveznega združenja industrije mavca in mavčnih plošč.

Izvedensko mnenje/atest

  • Poročilo o klasifikaciji požarne odpornosti.
  • Merjenje v emisijski komori v skladu s standardom DIN ISO 16000-9.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Pri delu ne jejte, pijte in ne kadite. Če pride v očesno sluznico ali v stik s kožo, takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Ne vdihavajte meglice med brizganjem. Podrobnosti si preberite v varnostnem listu.
Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko izzove alergijske reakcije.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

Za to skupino izdelkov ne obstaja mejna EU-vrednost. Ta izdelek vsebuje največ < 1 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Disperzija akrilne smole, silikati, voda, aditivi, konzervansi (metil-/benzizotiazolinon).

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija