caparol_pim_import/caparol_si/products/image/181027/054762_silitol_fasadenspachtel_15kg_SI.png

Silitol Fassadenspachtel

Univerzalna lahka sanacijska izravnalna masa za zunanje in notranje površine

Opis

Silitol Fassadenspachtel je univerzalna sanacijska lahka izravnalna masa na osnovi organskega silikata, pripravljena za direktno uporabo.

Predvidena uporaba

Področje uporabe pokriva obnavljanje fasad od izravnavanja večjih neravnin, zapolnjevanja votlih mest ali razpok do ravnanja hrapavega in poškodovanega ometa po celotni površini. Izravnalna masa je posebej primerna za tiste gradbene objekte (z izravnavanjem površin), na katerih za zaključni nanos uporabimo proizvode Silitol, CarboSol ali Primasil. Silitol Fassadenspachtel ima dobre obdelovalne lastnosti, enakomerno se suši in dobro zapolni podlago.

Lastnosti

  • Preprosto obdelovanje 
  • Sposobnost polnjenja do globine 5 mm (s cementom PZ 275 do 10 mm) 
  • Univerzalne možnosti uporabe

Osnova materiala

Na organsko silikatni osnovi.

Pakiranje/velikost embalaže

15 kg

Barvni toni

Svetlo siva.

Skladiščenje

Na hladnem, suhem, ne sme zmrzniti.
V originalno zaprti embalaži lahko izdelek hranite na skladišču 12 mesecev.

Gostota

Pribl. 1,70 g/cm3

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Odstranite nestabilne ostanke starih barvnih premazov ter slabo sprijet omet. Močno vpojne podlage utrdite z ustreznim globinskim predpremazom. Kovinske dele zaščitite pred korozijo po standardu ÖNORM B 3430, 1. del.

Priprava materiala

Masa Silitol Fassadenspachtel je dobavljena v gotovi obliki za direktno vgradnjo. če je potrebno, lahko razredčite z največ 2 % vode, da nekoliko popravite konsistenco za lažje obdelovanje. Za izravnavanje večjih neravnin lahko masi Silitol Fassadenspachtel dodate največ 10 % cementa.

Postopek nanašanja

Za nanašanje in glajenje uporabljajte samo nerjaveče lopatice ali nerjaveče gladilke. Z naslednjo fazo premaznih del nadaljujte šele potem, ko se je izravnalna masa popolnoma presušila. Da se zaključna barva ne bi neenakomerno sušila, priporočamo, da izravnane površine obdelate s predpremazom/globinskim premazom.

Poraba

Pribl. 1,70 kg/m2/mm

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem:
Temperature pod + 5 °C niso primerne za delo. Ne uporabljajte na direktni sončni pripeki, v dežju ali močnem vetru. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Sušenje/interval sušenja

Interval sušenja je v glavnem odvisen od debeline sloja, temperature, zračne vlage, lastnosti, stanja podlage ipd. Dobra izmenjava zraka pomeni krajši interval sušenja.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Vsebuje zmes iz 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Lahko izzove alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.
Popolnoma strjene ostanke izdelka lahko odstranite kot gradbene odpadke.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 04 10
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija