caparol_pim_import/caparol_si/products/image/21422/020324_CarbonSpachtel_30_KG.png

CarbonSpachtel

Z ogljikovimi vlakni ojačan, disperzijsko vezan kit za lopatico, izredno odporen proti udarcem, primeren za izdelavo visokoobremenljivih armiranih podometov. Nazivna debelina sloja je 3 mm, kar je v skladu z ÖNORM B 6410.

Predvidena uporaba

Capatect CarbonSpachtel je z ogljikovimi vlakni ojačan, disperzijsko vezan kit za lopatico, izredno odporen proti udarcem in pripravljen za izdelavo armiranih podometov serije Capatect Top-Line in Capatect Basic-Line. Capatect CarbonSpachtel se uporablja tudi za obnovo fasad in izolacijskih sistemov iz polistirola.

Lastnosti

  • Ojačan z ogljikovimi vlakni.
  • Visoko odporen proti udarcem.
  • Odlična obdelava.
  • Malo napetosti v materialu.
  • Visoka odpornost proti vremenskim vplivom.
  • Odlične lastnosti za armiranje.

Pakiranje/velikost embalaže

Vedra po 25 kg (24 veder = 600 kg / paleto).

Barvni toni

Svetlo bež barve.

Skladiščenje

Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Originalno zaprta embalaža je primerna za skladiščenje 1 leto.

Gostota

1600 kg/m³

Največja zrna

1 mm

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

μ ≤ 410

Koeficient vodovpojnosti

≤ 0,5 kg/m2

Konsistenca

pastozna

Odtržna trdnost

≥ 0,08 MPa

Priprava podlage

Izdelava armiranega podometa: morebitne neravne stike fasadnih izolacijskih plošč Capatect predhodno obrusite in z njih odstranite oprijeti prah.
Sanacija fasade: podlaga mora biti nosilna, čista, brez prostih delcev in ločevalnih snovi (upoštevajte ÖNORM!). Poškodovane, oluščene mineralne premaze ali strukturne omete čim bolj odstranite. Votla mesta v ometu izdolbite in zvezno s površino zapolnite z ustreznim materialom. Peskaste ali prašnate mineralne površine temeljito očistite do trdne osnove in osnovni premaz premažite s Primalon Tiefgrund LF.
Obnova fasad in izolacijskih sistemov iz polistirola: podlaga mora biti nosilna, čista, brez prostih delcev in ločevalnih snovi. Poškodovane in oluščene strukturne omete odstranite. Če sta vrhnji sloj (podomet in nadomet) ali fasada razpokana, mora vzrok za to raziskati strokovnjak. Šele zatem je mogoče sprejeti odločitev, ali je sanacija potrebna in kakšna bo njena izvedba.

Priprava materiala

Capatect CarbonSpachtel je že pripravljen za uporabo, zato ga pred tem le na kratko premešajte. V toplem vremenu je zaradi uravnavanja konsistence morda potrebno dodati manjšo količino vode.

Postopek nanašanja

Nanos podometa: Capatect CarbonSpachtel po namestitvi zaščite robov na okenskih špaletah in robovih ter diagonalne laminacije v kotih fasadnih odprtin z nazobčano lopatico 10 mm x 10 mm nanesete v širini tkanine in tkanino iz steklenih vlaken Capatect vtisnete v material tako, da se prekriva najmanj za 10 cm. Zatem z lopatico mokro na mokro znova nanesete Capatect CarbonSpachtel, dokler tkanine po celotni površini ne prekrijete z materialom. Nazivna debelina sloja podometa je 3 mm, tkanina iz steklenih vlaken Capatect mora biti pri tem v sredini sloja.

Pri obnovi: Capatect CarbonSpachtel v okviru sanacije fasade uporabite kot fasadni kit za obdelavo poškodovanih površin masivnega zidovja ali izolacijskih sistemov iz polistirola pred nanosom novega sloja strukturnega ometa. Capatect CarbonSpachtel s tkaninasto armaturo nanesete na primerno in očiščeno podlago, kot je opisano v točki »Nanos podometa«. Pri obnovi izolacijskih sistemov iz polistirola se obvezno posvetujte z našim strokovnim svetovalcem.

V splošnem upoštevajte tudi naše navodilo za obdelavo kompozitnih izolacijskih sistemov in pribora Capatect.

Poraba

Približno 5 kg/m2 pri nazivni debelini sloja 3 mm.

Pogoji pri izvedbi

Njegovo nanašanje pri temperaturah objekta, okolice in zraka pod +5 °C, med sončno pripeko, močnim vetrom, nalivom ter meglo oziroma ob prekoračenem rosišču brez ustreznih zaščitnih ukrepov ni dovoljeno. Ti pogoji morajo biti izpolnjeni še najmanj dva dni po nanosu. Previdno pri nočni zmrzali.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti, potrebuje za sušenje najmanj 4–5 dni. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlažnosti se ti časi podaljšajo. Pred nadaljnjimi nanosi je treba preizkusiti, ali je površina Capatect CarbonSpachtel dovolj trdna in povsem suha. Da preprečite vpliv dežja med sušenjem, obdelane površine po potrebi prekrijte s ponjavami.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Nanašajte v enem nizu, da ne pride do prehodov med mokrim in suhim nanosom. Da se ohranijo posebne lastnosti, proizvodov Capatect Carbon ne mešajte z drugimi proizvodi. Ni primerno za vodoravne površine, ki so obremenjene z vodo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Namenjeno le za profesionalno uporabo.
Ta proizvod ni nevaren pripravek v smislu Zakona o kemikalijah in zanj ni potrebno obvezno označevanje. Kljub temu upoštevajte previdnostne in higienske ukrepe, ki so običajni za delo s kemikalijami. Hranite zunaj dosega otrok!
Vsebuje 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke! Neočiščeno embalažo odstranite enako kot proizvod.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 04 10
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list