caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166225/051387_Capatect_carbonit_easy_22kg_SI.png

Capatect CarbonNit Easy

Zelo prožna, visoko izdatna 2-komponentna LAHKA IZRAVNALNA MASA, mikroarmirana s karbonskimi vlakni.
Nazivna debelina nanosa znaša 5 mm oziroma 5 mm po ÖNORM B 6410.

Predvidena uporaba

Capatect CarboNit-Easy je zelo prožna, visoko izdatna 2-komponentna lahka izravnalna masa, mikroarmirana z dodatkom karbonskih vlaken. Vsebuje Capatect CarboNit-Easy in Capatect CarboNit-Easy Powder. Dodani specialni lahki dodatki omogočajo, da je Capatect CarboNit-Easy izredno prožna armirna masa in da se z lahkoto obdeluje kot armirani osnovni omet. Capatect CarboNit-Easy se uporablja tudi pri obnavljanju fasad in izolacijskih fasadnih sistemov iz stiropora (polistirena). Visokemu deležu karbonskih vlaken ter nanokristalinskim sestavinam se masa Capatect CarboNit-Easy lahko zahvali za visoko odpornost in sposobnost zapiranja razpok.

Lastnosti

  • Izpopolnjena kakovost preprostega obdelovanja 
  • Mikroarmiranje s karbonskimi vlakni 
  • Višji lomni raztezki 
  • Skoraj brez napetosti 
  • Zelo izdaten material 
  • Vremenska odpornost 
  • Izpopolnjena oprijemljivost in elastičnost
  • Polimerna disperzija, obogatena s specialnimi lahkimi dodatki, nanoskalnimi kalcijevimi aluminati, kalcijevimi silikati in magnezijevimi oksidi.

Pakiranje/velikost embalaže

Capatect CarboNit-Easy: vedro po 20 kg
Capatect CarboNit-Easy Powder: vreča po 2 kg
(24 kombiniranih enot = 528 kg / paleto)

Barvni toni

Capatect CarboNit-Easy: svetlobež
Capatect CarboNit-Easy Powder: bela

Gostota

1300 kg/m3

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

V2, srednji

Sprijemno-natezna trdnost

≥ 0,3 MPa

Koeficient vodovpojnosti

W3, nizka

Priprava podlage

Morebitne zamike na stikih izolacijskih fasadnih PS-plošč Capatect (stiropor) predhodno obrusite in odstranite prilepljeni prah od brušenja. Podlaga mora biti nosilna, čista, brez nestabilnih delcev ali ločilnih snovi (upoštevajte ÖNORM). Popolnoma odstranite poškodovane, luščeče se mineralne premaze ali strukturne omete. Votla mesta v ometu odbijte in zapolnite v isti ravnini z ostalo površino. Peskaste ali moknate mineralne površine temeljito očistite do trdne substance in premažite z globinskim predpremazom Primalon Tiefgrund LF. Pri razpokah v zaključnem sloju (osnovni in zaključni omet) ali v fasadi mora vzroke raziskati strokovnjak še pred prenavljanjem fasade. Šele nato se lahko odločite, če in kako se bo izvedla sanacija fasade.

Priprava materiala

Stresite praškasto komponento v posodo s tekočo komponento in ju premešajte z mešalnikom na počasne obrate (400 1/min), da dobite homogeno maso brez grudic. Količina obeh komponent je natančno usklajena in odmerjena, zato ne uporabljajte nobenih drugih dodatkov. Čas za vgradnjo pripravljene mešanice znaša pri + 20 °C okoli 30 minut. Višje temperature skrajšajo, nižje temperature podaljšajo navedeni odprti čas za vgradnjo materiala.

Postopek nanašanja

Nanašanje osnovnega ometa:
Potem ko ste vgradili robno zaščito na okenskih špaletah in robovih, zaključne profile in diagonalno armiranje na vogalih fasadnih odprtin, lahko armirate celotno površino z maso Capatect CarboNit Easy – nanesite vedno v širini pasu armirne mrežice z zobato gladilko (širina in globina zob je odvisna od debeline armirnega sloja). Nato v ta sloj vtisnite stekleno armirno mrežico Capatect Glasgewebe, ki se mora na stikih prekrivati vsaj 10 cm. Mrežico nato še enkrat prevlecite z maso Capatect CarboNit Easy mokro na mokro tako, da popolnoma prekrije mrežico. Nazivna debelina armiranega osnovnega ometa (NDN) znaša 3 mm oz. 5 mm. Steklena armirna mrežica Capatect je pri 3 mm NDN vstavljena na sredini. Pri 5 mm NDN mora biti prekrita z zgornjo tretjino nanosa.

Pri renovacijah fasade:

Capatect CarboNit-Easy se v okviru sanacijskega sistema Capatect uporablja kot fasadna izravnalna masa, s katero lahko prevlečete poškodovane dele ometa na masivnem surovem zidu ali na toplotnoizolacijskem sistemu iz stiropora, preden nanesete nov strukturni omet. Capatect CarboNit-Easy z armirno mrežico nanesete na ustrezno pripravljeno in očiščeno podlago (glejte navodila v poglavju Priprava podlage). Pri prenavljanju toplotno-izolacijskega sistema iz stiropora se obvezno obrnite na našega tehničnega svetovalca!

Načeloma veljajo naša Navodila za vgradnjo toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemov in pribora Capatect.

Poraba

Armiranje v NDN 3 mm: pribl. 4,2 kg/m2
Armiranje v NDN 5 mm: pribl. 7 kg/m2
Vedno vključno z dodatkom praškaste komponente CarboNit Powder.
Navedeni podatki o porabi posameznih izdelkov temeljijo na izkušnjah in ne zavezujejo proizvajalca. Dejanska poraba je odvisna od več dejavnikov. Točne vrednosti porabe materiala lahko ugotovite samo na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Pri nanašanju temperature ne smejo pasti pod +5 °C (temperatura objekta, materiala in zraka).
Ne delajte na sončni pripeki, dežju, megli ali pod temperaturo rosišča brez ustreznih zaščitnih ukrepov.
Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem nanašanju. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je masa suha po približno 24 urah, odvisno od strukture. Pri nizki temperaturi in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Osnovna masa in komponenta trdilca sta kemijsko-pravno različno razvrščeni. Komponente A ni nevaren pripravek, komponente B pa ima nevarne značilnosti.

Vsebuje cement.

Draži dihala in kožo. Nevarnost hudih poškodb oči. Hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik z očmi in s kožo. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Pri delu nosite ustrezna zaščitna oblačila, zaščitne rokavice in zaščitna očala/obrazno zaščito. Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo.

Skoraj brez kromatov po Dir. 2003/53/ES. Mejna vrednost je z dodatkom redukcijskega sredstva zagotovljena do 6 mesecev po proizvodnem datumu (glejte št. serijske šarže).

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 04 10
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list