caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166119/051323_Capatect_kd_reibputz_20_25kg_SI.png

Capatect KD-Reibputz 15, 20, 30

Kot strukturni omet za fasadne površine na osnovi umetne smole in kot zaključni omet na toplotnoizolacijski kontaktnih fasadnih sistemih Capatect. Vremensko obstojen, paroprepusten.

Predvidena uporaba

Dekorativni strukturni omet z enako sestavo zrn za zaključne fasadne premaze. Kot pokrivni/zaključni omet za toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme Capatect. Zaključni akrilni omet Capatect za zaribavanje je alkalno obstojen, odporen proti udarcem in zagotavlja zaščito proti agresivnim emisijam v zraku.

Lastnosti

  • Prožno obdelovanje
  • Prepustnost za vodno paro
  • Nizke napetosti
  • Odpornost proti vremenskim vplivom
  • Mehansko obremenljiv
  • Ročna ali strojna vgradnja
  • Polimerna disperzija

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramsko vedro

Barvni toni

Bel kot blago na skladišču.
Niansiranje: Pripravo želenega barvnega tona naročite v tovarni.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Originalno zaprto embalažo lahko hranite pribl. 1 leto.

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

V1, visoka

Koeficient vodovpojnosti

W3, nizka

Odtržna trdnost

>= 0,3 MPa

Ustrezne podlage

Za mineralne podlage ter apneno-cementne in cementne omete maltne skupine P II ali P III velja:
Novi ometi naj ostanejo neobdelani vsaj 2 do 4 tedne. Stare omete dobro očistite. Popravljena mesta v ometu se morajo dobro strditi in presušiti. Omete z odpadajočim peskom premažite z globinskim predpremazom Primalon Tiefgrund TB.

Beton:
Skrtačite in odstranite prah, mastne madeže (opažna olja, mast, vosek) odstranite s peno za fluate ali s parnim čistilnikom. Votla, udarjena in poškodovana mesta popravite z ustrezno izravnalno maso. Na vremensko postaranem težkem betonu je potreben globinski predpremaz s Primalon Tiefgrund TB.

Apneni, cementni in mineralni barvni premazi:
Mehansko odstranite premaz in prah. Sledi globinski predpremaz s Primalon Tiefgrund TB.

Nosilni premazi:
Očistite površino. Sijoče premaze naredite hrapave.

Nenosilni premazi:
Odstranite mehansko ali z lužilom Primalon Grüner Abbeizer po navodilih proizvajalca. Z lužilom obdelane površine naj se sušijo en dan, nato jih premažite z globinskim predpremazom Primalon Tiefgrund TB.

Trdno sprijeti, kredasti premazi:
Očistite površine. Sledi nanos globinskega predpremaza Primalon Tiefgrund LF.

Mahovnate ali algaste površine:
Mehansko odstranite mah/alge, prizadete površine obilno premažite s sredstvom Capatox in počakajte, da se temeljito presušijo.

Vlaknenocementne plošče:
Očistite. Z vseh strani premažite z globinskim predpremazom Primalon Tiefgrund TB (odrezane robove dvakrat).

Mavčne gradbene plošče, mavčni gradbeni elementi, mavčnokartonske in mavčnovlaknene plošče ter mavčni in gotovi ometi:
Odstranite prah. Sigasto plast odbrusite, odstranite prah in površino premažite s Primalon Tiefgrund LF.

Lesnovlaknene plošče, mediapan, iverka in vezane plošče:
Plošče, ki so primerne za zunanje površine, do popolne zasičenosti, po potrebi večkrat premažite s predpremazom Capalac 2K-Uniprimer 481 ali Capatect Putzgrund.

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha.

Priprava materiala

Po potrebi popravite delovno konsistenco materiala z največ 1 % čiste vode.
Obarvan material potrebuje za izboljšanje delovne konsistence materiala praviloma manj dodane vode.

Postopek nanašanja

Capatect KD-Reibputz nanesite z nerjavečo jekleno gladilko, porežite na debelino zrn in v še mokrem stanju zaribajte s plastično ali nerjavečo jekleno gladilko. Vidne delovne prehode preprečite tako, da predvidite ustrezno število delavcev na vsakem nivoju in da zagotovite neprekinjeno vgradnjo mokro na mokro. Vedno obdelajte celotno površino ali del fasade naenkrat in brez prekinitve. Ker omet vsebuje naravne dodatke, so možna manjša odstopanja v barvnem tonu. Zato na povezanih površinah vgradite samo material z isto proizvodno številko ali pa zmešajte materiale z različnimi proizvodnimi številkami.

Sestava nanosov

Kot predpremaz uporabite Capatect Putzgrund v približno enakem barvnem tonu kot strukturni omet. Počakajte 12 ur, da se predpremaz posuši, nato lahko nanesete akrilni zaključni omet Capatect KD-Reibputz.

Poraba

Capatect KD-Reibputz 15: ca. 2,4 kg/m2
Capatect KD-Reibputz 20: ca. 3,0 kg/m2
Capatect KD-Reibputz 30: ca. 4,0 kg/m2
Capatect KD-Reibputz 60: ca. 5,5 kg/m2
Poraba je odvisna od lastnosti/stanja podlage in delovnega postopka. (Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini.) Priporočamo brizganje s pištolo z lijakastim nastavkom oziroma z OPUS III.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura objekta, materiala in zraka ne sme pasti pod +5 °C. Ne delajte na sončni pripeki, močnem vetru ali dežju brez zaščitnih mrež. Tudi megla oziroma padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo trajati še najmanj 2 dneva po vgradnji ometa. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri temperaturi +20 °C in relativni zračni vlagi 65 % se omet do konca posuši v ca. 24 urah, v 2 do 3 dneh je na voljo za mehanske obremenitve. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša.

Opozorilo

Upoštevajte, da vpojnost, vrsta in struktura podlage kot tudi lastnosti posameznih premazov, vplivi okolja in osvetlitve ter nihanja v sestavi surovin lahko vplivajo na manjša odstopanja barvnega tona in nastanek finih lasastih razpok oziroma vbodnih pik. Zato bo morda potreben še premaz za poenotenje površin s fasadno barvo CarboSol oziroma Primasil.
Odškodninskih zahtevkov oziroma reklamacij zaradi barvnih odstopanj, ki nastanejo zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati. Da dež med sušenjem ne bi zmočil delovnih površin, jih po potrebi zaščitite s ponjavami. Na močnem vetru in hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi. Na zelo vpojnih, vremensko postaranih ali poškodovanih podlagah je potreben globinski predpremaz s Primalon Tiefgrund TB (poraba ca. 300 ml/m2). Skrbno prekrijte okolico delovnih površin, zlasti površine iz stekla, keramike, klinkerja, naravnega kamna in kovine. Madeže takoj izmijte z veliko vode.
Ne čakajte s čiščenjem, da se madeži posušijo. Pred nanosom ometa preverite, ali se pripravljeni omet ujema z originalnim barvnim vzorcem. Ne priznamopoznejših reklamacij.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list