caparol_pim_import/caparol_si/products/image/74339/031761_TI_071_Grafik_Meldorfer_Fachverblender.png

Meldorferska ploska dekorativna opeka 071-079, 085-087

Meldorferska ploska dekorativna opeka je pokrivni elementi za oblikovanje fasadnih in notranjih površin v videzu opečnatega zidu ali zidu iz naravnega kamna.

Predvidena uporaba

Površinski sloj za individualno oblikovanje zaključne površine toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemov Capatect in za druge ravne, trdne in nosilne podlage.

Lastnosti

 • Gotovi elementi iz organsko vezanega ometa v videzu klinkerja 
 • Pretežno iz mineralnih osnovnih materialov
 • Obstojnost proti vremenskim vplivom
 • Prepustnost za vodno paro
 • Vzdržljivost in odpornost proti mehanskim obremenitvam 
 • Odpornost proti trkom in praskam
 • Primerno za čiščenje 
 • Ročno izdelano
 • Dekorativno
 • UV-obstojno Debelina okoli 4 do 6 mm

Dobavljivi tipi

3 standardni formati (v debelini 4 do 6 mm), tip Peščenjak v mešanih formatih (v debelini 4 do 6 mm). Posebni formati, barvni odtenki in površinske strukture tudi na zahtevo.

Format II (DF)
Št. proizvodaTip dekorativnega elementaPakiranjePoraba
071Ploski pokrivni elementi 
(240 x 52 mm)
3,0 m2/karton
= 192 kos
64 kos/m2
073Vogalni/kotni element ¾
Vogalnik z glavo in ¾-sko vzdolžno stranico
(175 x 115 x 52 mm)
3,0 m/karton
= 48 kos
16 kos/m vogala
(= 0,29 mpovršine)
075Vogalni/kotni element 1/1
Vogalnik z glavo in celo vzdolžno stranico
(240 x 115 x 52 mm)
3,0 m/karton
= 48 kos
16 kos/m vogala
(= 0,36 mpovršine)

Format III (NF)
Št. proizvodaTip dekorativnega elementaPakiranjePoraba
085Ploski pokrivni elementi 
(240 x 71 mm)
3,0 m2/karton
= 144 kos
48 kos/m2
086Vogalni/kotni element ¾
Vogalnik z glavo in ¾-sko vzdolžno stranico
(175 x 115 x 71 mm)
3,0 m/karton
= 36 kos
12 kom/m vogala
(= 0,29 mpovršine)
087Eckverblender 1/1
Vogalnik z glavo in celo vzdolžno stranico
(240 x 115 x 71 mm)
3,0 m/karton
= 36 kos
12 kos/m vogala
(= 0,36 mpovršine)

Tip: Sandstein
Št. proizvodaTip dekorativnega elementaPakiranjePoraba
076Ploski pokrivni elementi
(300 x 52 mm)
(300 x 71 mm)
(300 x 135 mm)
3,0 m2/karton po:
45 kos
45 kos
19 kos
različno, glede na porazdelitev 3 formatov
077Vogalni/kotni element 1/1
Vogalnik z glavo in celo vzdolžno stranico
(240 x 115 x 52 mm)
(240 x 115 x 71 mm)
(240 x 115 x 135 mm)
3,0 m/karton po:
12 kos
12 kos
9 kos

Format: Exklusiv
Št. proizvodaTip elementa ExklusivPakiranjePoraba
078Ploski pokrivni elementi tip
OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN
(40 x 400 mm)

AMMAN
(135 x 300 mm)
3,0 m2/karton
=141 kos

3,0 m2/karton
= 66 kos
47 kos/ m222 kos/ m2
079Kotni/vogalni element tip
OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN
(40 x 105 x 240 mm)

AMMAN
(135 x 145 x 220 mm)

3,0 m/karton
= 60 kos


3,0 m/karton
= 21 kos

20 kos/ m7 kos/ m

Upoštevajte, da so manjše merske tolerance potrebne doseganje naravnega videza.

Barvni toni

Barvni tonSenčenjeza format
Starinsko bela-II, III
Antičnasvetla, temnaII, III
Brandenburška-II, III
Ditmarška-II, III
Frizijška-II, III
Hamburška-II, III
Juistškabež, bežsiva, bežrumenaII, III
Meklenburškasvetlordeča, srednjerdeča, temnordeča in ognjenaII, III
Oldenburškasvetlordeča, srednjerdeča, temnordečaII, III
Rdečelistastasvetla, srednja, temnaII, III
Syltovskarumena, oranžna, rumenooranžnaII, III
Westerwaldskagsrednjesiva, sivordečkasta, sivozelenkastanur III
Grau-Peščenjak
Rumena-Peščenjak
Rdeča-Peščenjak
Format Exklusiv
OSLOsvetla, temna40 x 400 mm
STOCKHOLM-40 x 400 mm
KOPENHAGEN-40 x 400 mm
AMMAN-135x300 mm
Ti barvni toni so pakirani v različnih niansah (senčenje), za izdelavo naravnega prelivanja barv jih pred obdelovanjem zmešajte skupaj.
Za izdelavo naravnega prelivanja barv morate te barvne tone naročiti posamično in jih nato pred obdelovanjem prav tako zmešati skupaj.

Skladiščenje

Hranite zaščiteno pred vročino in vlago (v embalaži!).

Toplotna prevodnost

0,70 W/(m · K) po DIN 4108

Požarna odpornost

težko vnetljivo

Kapilarna vodovpojnost

pribl. 0,27 kg/(m2 · h0,5) po DIN 52617

Prepustnost za vodno paro (sd-vrednost)

pribl. 0,90 m na cementnovlakneni masi ZF-Spachtel 699 po DIN 52615

Dopolnilni izdelki

 • Meldorfer Ansatzmörtel 080 (lepilna malta), barvni ton: cementno siva, peščeno bela, antracitna
 • Meldorfer Fugenmörtel 081 (fugirna malta), barvni ton: cementno siva
 • Meldorfer zobata gladilka 098 
 • Meldorfer kotne škarje 098

Ustrezne podlage

Armirni sloj, izdelan s proizvodom:
- Capatect ZF-Spachtel 699 (cementno-vlaknena masa)
- Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 (lepilno-izravnalna masa)

Podlaga:
- maltna skupina PII, PIII po DIN V 18550 ipd.
- beton
- nosilni mineralni stari ometi in barve
- mavčno-kartonske plošče ali osnovni ometi iz maltne skupine PIV + V v notranjih prostorih

Priprava podlage

Podlaga mora biti ravna, čista, suha, trdna, nosilna in brez ločilnih snovi. Novi osnovni ometi morajo biti stari vsaj 2 do 4 tedne.
Pri uporabi na toplotnoizolacijskem kontaktnem sistemu Capatect morate armirni sloj izdelati s proizvodom Capatect-ZF-Spachtel 699 ali Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190. Armirni sloj mora biti popolnoma strjen in presušen.

Pogoji pri izvedbi

Delovna temperatura:
Med obdelovanjem in sušenjem temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod + 5 °C.
Ne delajte na razgretih površinah niti na dežju ali močnem vetru!

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Vmesni nanos

Cementno vezane podlage (tudi mineralne armirne mase) obvezno premažite s predpremazom za omet Putzgrund 610, da preprečite "cvetenje".

Polaganje in fugiranje

Nekateri barvni toni iz programa Meldorfer so sestavljeni iz različno svetlih odtenkov te barve. Ustrezno prelivanje barvnih nians na površini dosežete tako, da različne nianse pred obdelovanjem dobro zmešate med sabo. Zato ne delajte po plasteh (vgradnja po plasteh iz kartona), ker se bodo posamezne nianse preveč koncentrirale na istih mestih.
Delovno površino enakomerno razdelite po višini – naredite neprekinjene črte s pripomočkom s kredno vrvico.

Format II: pribl. 32 cm = 5 slojev
Format III: pribl. 33 cm = 4 sloji
Tip Peščenjak: individualno
Pri tem upoštevajte širino fuge okoli 12 mm.

Ekskluzivni tip OSLO, KOPENHAGEN, STOCKHOLM
300 mm = 6 slojev
Pri tem upoštevajte širino fuge okoli 10 mm.

Ekskluzivni tip AMMAN
440 mm = 3 sloji
Pri tem upoštevajte širino fuge okoli 12 mm.

Kjer je treba upoštevati fiksne linije (okenski ali vratni okvir, zaključni robovi ipd), uporabite te kot izhodišče za mersko razdelitev vzorca. Pri razdeljevanju po višini lahko upoštevate manjše merske zamike.

Ploske pokrivne elemente je smiselno začeti lepiti od zgoraj navzdol, začnite z vogalniki/kotniki. Lepilno malto Meldorfer Ansatzmörtel 080 vedno nanesite v posameznih pasovih znotraj višinskih oznak s kredo, in jo vodoravno nazobčajte z Meldorfer zobato gladilko (velikost zob 4 x 6 mm).

Pri tipi Peščenjak lahko z enakomernim ali poljubnim kombiniranjem različnih formatov ter ustreznimi razrezi elementov dosežete harmoničen dizajn.

Priporočamo mešanje treh barvnih tonov iz programa: sive, rumene in rdeče.
Posamične dekorativne elemente vtiskajte z drsečimi gibi v obilen nanos lepilne malte tako, da ne nastajajo votla mesta. Vedno nanesite samo toliko lepilne malte, kot jo lahko takoj obložite z dekorativnimi elementi. Pazite na točno porazdelitev med vzdolžno in prečno položenimi elementi.

Po lepljenju elementov enakomerno razmažite malto v fugah z 10 milimetrskim ploščatim čopičem in natančno obdelajte stik malte z robovi elementov. Ta stik mora biti res tesno zatesnjen z malto, da ne bi vanj pozneje zamakala voda. Odvečno malto/ostanke pustite, da se nekoliko posuši, in nato površino očistite z omelom ali skrtačite z veliko pleskarsko krtačo, da ostranite vse ostanke.

Okrasne elemente lahko po želji še dodatno zafugirate s cementnosivo fugirno maso Meldorfer Fugenmörtel 081.

Meldorferska ploska dekorativna opeka je ročno izdelana, zato so mogoče manjše barvne razlike in merske tolerance.
Za NARAVNO PRELIVANJE BARV je pomembno, da se ista stopnja nianse izbranega barvnega tona ne nabere na istem mestu.

Odstranjevanje

Manjše količine odpadkov lahko odvržete v hišni smetnjak. Večje količine odpadkov pa je treba odstraniti po EAK 170904 (mešani gradbeni odpadki in ruševine).

Tehnično soglasje

Z-31.1-171
Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
Z-33.84-1018
ETA-07/0184
ETA-10/0160
ETA-12/0383

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija