Proizvodi | Talni premazi | Za stanovanjske in poslo... | Disbopox 442 GaragenSieg...

Disbopox 442 GaragenSiegel

2-komponentna epoksidna prevleka na vodni osnovi, ojačana s karbonskimi vlakni, za talne površine v garažah, skladiščih in kleteh.

  Predvidena uporaba

  Mineralne talne površine in trdoasfaltni estrihi v notranjih prostorih z manj do srednje intenzivnimi obremenitvami – za zasebne, industrijske in poslovne površine. Talne površine v garažah, kletnih kolesarnicah, pralnicah in sanitarnih prostorih.
  Z minimiranimi emisijami in neškodljivo sestavo (TÜF-certifikat in -nadzor) se uvršča med proizvode, ki so še posebno primerni za "občutljive" prostore, kot so bivalni prostori, otroški vrtči in dnevni centri, šole itn.

  Lastnosti

  • Visoka odpornost proti udarcem
  • Zelo dobre možnosti čiščenja
  • Zelo dobra abrazijska trdnost
  • Neznatna obraba
  • Prepustnost za vodno paro
  • Odpornost proti odtisom pnevmatik – odpornost proti izločanju mehčal
  • Z minimalnimi emisijami, testirano na škodljive snovi in z nadzorom oddajanja škodljivih snovi
  • S certifikatom Nemškega inštituta za gradbeno tehniko

  Preizkušen in certificiran izdelek po AgBB-kriterijih za HOS-emisije iz gradbenih izdelkov v notranjih prostorih (AgBB = Odbor za zdravstveno oceno gradbenih izdelkov). Ocenjevalna shema Odbora AgBB temelji na kriterijih uradnih okoljskih in zdravstvenih organov za uporabo gradbenih materialov na občutljivih območjih, na primer v bivalnih prostorih.

  Osnova materiala

  2-komponentna epoksidna smola na vodni osnovi.

  Pakiranje/velikost embalaže

  • Standardne barve:
  5 kg, 10 kg v plastični kombinirani posodi.
  • Barve ColorExpress:
  5 kg, 10 kg v plastični kombinirani posodi.

  Barvni toni

  • Standardne barve:
  10 kg: prodnato siva, betonsko siva, srednje siva.
  5 kg: prodnato siva, betonsko siva.
  Na željo je mogoče naročiti tudi posebne barvne tone.
  • ColorExpress:
  Možnost strojnega niansiranja na napravah za niansiranje ColorExpress na kraju samem v okviru 25.000 barvnih tonov. Ekskluziven barvni dizajn na podlagi barvne kolekcije FloorColor plus. Možnost mešanja na napravi za niansiranje ColorExpress glede na osnovni barvni ton 1, osnovni barvni ton 2 ali osnovni barvni ton 3.

  Obstaja možnost, da premaz spremeni barvni ton ali da postane kredast pod vplivom UV-žarkov in vremena. Organska barvila (npr. v kavi, rdečem vinu ali listih) in različne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kisline ipd.) lahko obarvajo premaz. Obremenitve z drsanjem lahko razpraskajo površino. Funkcionalnost premaza ostane nespremenjena.

  Stopnja sijaja

  S sijajem.

  Skladiščenje

  Na hladnem, suhem, ne sme zmrzniti.
  V originalno zapakirani embalaži lahko izdelek hranite najmanj 2 leti. Pri nizkih temperaturah skladiščite material pred vgradnjo/obdelovanjem pri okoli +20 °C.

  Gostota

  pribl. 1,4 g/cm3

  Debelina suhega nanosa

  pribl. 35 µm/100 g/m2

  Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

  pribl. 20.000

  Abrazija po lestvici Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

  66 mg/30 cm2

  Kemična odpornost

  Tabela kemicne odpornosti po DIN EN ISO 2812 pri 20 °C
  7 dni
  Ocetna kislina (5 %) + (V)
  Žveplena kislina (20 %) + (V)
  Solitrova kislina (10 %) + (V)
  Solna kislina (10 %) + (V)
  Amonijak, 25 % (salmijak) +
  Ksilol +
  Testna tekočina vel. 5 *
  eno- in večvalentni alkoholi (do maks. 48 vol. % metanola), glikoleter

  +
  Odstranjevalec ledu +
  Bencin DIN 51 600 +
  Testna tekočina vel. 4 *
  vsi ogljikovodiki ter pripravki iz benzena z maks. 5 vol. % benzena
  +
  Skydrol (hidravlična tekočina) +
  Olje Shell Diala (hladilna tekočina za trafo) +

  Pojasnilo znakov: + = odporno, (V) = se obarva
  * Ustreza gradbenim in testnim nacelom za zašcito voda DIBt.

  Ustrezne podlage

  Mineralne podlage (med drugim beton, cementni in anhidritni estrih) in trdoasfaltni estrihi v notranjih prostorih.
  Podlaga mora biti nosilna, stabilna, trdna, brez nesprijetih delcev, brez prahu, oljnih in maščobnih madežev, sledi gume in drugih snovi, ki poslabšajo oprijem. Cementne izravnalne mase z umetnimi dodatki morate preveriti, ali jih je možno premazati s tem izdelkom. Trde estrihe in površine, ki so bile obdelane s kemičnimi dodatki (sredstvi za naknadno obdelavo), morate intenzivno mehansko pripraviti. Če je potrebno, izdelajte manjšo testno površino.

  Površinska natezna trdnost podlage mora v povprečju znašati 1,5 N/mm2 . Najmanjša posamična vrednost ne sme biti nižja od 1,0 N/mm2. Dovoljeni ostanek vlage v podlagi:
  Beton in cementni estrih: največ 4 utežni odstotki (CM-metoda).
  Anhidritni estrih: največ 1,0 utežni odstotek (CM-metoda).
  Kontrolne metode za navedene vrednosti ustrezajo DAfStb (Nemški odbor za jeklobeton), Smernica za popravila 2. del.

  Trdoasfaltni estrihi morajo ustrezati stopnji trdote IC15 in morajo ohraniti obliko pri navedeni temperaturi in pričakovanih mehanskih obremenitvah.
  Druge vrste podlag in postopkov mora prej odobriti proizvajalec Disbon.

  Priprava podlage

  Pripravite podlago z ustreznimi postopki, npr. s krogličnim peskanjem, rezkanjem ali diamantno brusilno tehniko, da izpolni navedene zahteve.
  Še posebno intenzivno mehansko pripravo zahtevajo nenosilne, hudo zamazane površine (olje, mast, sledi gume itd.) ter moknate površine oziroma steklast cementni kamen.
  Oljne madeže očistite z običajnim odstranjevalcem olja.
  Zlasti je pomembno, da intenzivno pripravite že rabljena garaža tla s sledmi stoječih in vozečih vozil, saj ostanki gume, kloridov (sol za posipanje) in podobnega zmanjšujejo oprijem.
  Po pripravi trdoasfaltnega estriha morajo biti dodatki v asfaltu vidni najmanj 75-odstotno.
  Stare 1K-premaze in slabo sprijete 2K-premaze vedno odstranite.

  Toge EP-premaze temeljito očistite in nato obrusite ali mat peskajte (do t. i. belega loma).

  Alternativno obrusite površino do mat stopnje z brusno blazinico in jo grundirajte s predpremazom Disbon 481 EP-Uniprimer. Na površini, ki jo boste obdelali s prevleko, ne sme biti ostankov nobenih snovi, negovalnih čistil ali podobnega.

  Če obdelujete paroprepustne stare premaze, morate preveriti, ali so dovolj paroprepustni za ta proizvod/celotno sestavo prevleke.

  Izbita in odlomljena mesta v podlagi lahko zapolnite in izravnate z malto Disbocret®-PCC ali Disboxid EP.

  Materiale z vsebnostjo silikona nikoli ne uporabljajte v neposredni bližini pred izvedbo prevleke Disbopox 442 ali med izvedbo, saj silikoni povzročajo napake v površini.
  Upoštevajte delovni list BEB KH-0/U* in delovni list BEB KH 2* ter tabelo 2.5 smernice Zaščita in popravilo betonskih elementov, 2.del, ki jo je izdal Nemški odbor za jeklobeton.
  * nemško združenje za estrihe in obloge Bundesverband Estrich und Belag e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

  Priprava materiala

  Zmešajte osnovno maso in ji dodajte trdilec. Mešajte s počasnimi obrati mešalnika (največ 400 1/min).
  Zmešajte temeljito, da dobite maso brez marog, v homogenem barvnem tonu. Pretresite v drugo posodo in še enkrat temeljito premešajte.

  Mešalno razmerje

  Osnovna masa : trdilec = 84 : 16 utežnih delov.

  Postopek nanašanja

  Material lahko nanašate z mazanjem, valjčkanjem (s teksturiranim poliamidnim valjčkom z višino flora 11 mm in posnemalna mreža) ali z brizganjem (naprava Airless, brez filtra, najmanj 50 bar, šoba 0,015–0,017 cole, kot brizganja 45°, naknadno povaljčkati).

  Za enakomeren videz površine je pomembno, da vedno delate sveže v sveže. Pri valjčkanju pazite na enakomeren nanos (upoštevajte predvideno porabo materiala) in vedno navzkrižno prevaljčkajte. Na večjih površinah naj vedno dela več oseb – celotno površino razdelite v posamezna delovna polja. Na povezanih vedno uporabite samo material iz ene same serijske šarže.

  Sestava nanosov

  Predpremaz:
  Mineralne podlage grundirajte z impregnacijskim sredstvom Disbopox 443 EP-Imprägnierung.
  Predpremaz vtrite s posebno krtačo.
  Trdoasfaltne podlage grundirajte z Disbopox 442 GaragenSiegel, razredčenim s 5 do 10 % vode.

  Tanek polnilno-izravnalni sloj:
  Za manjše popravke in neravnine v podlagi izdelajte izravnalno maso iz:
  1 utežnega dela Disbopox 442 GaragenSiegel in
  1 utežnega dela Disboxid 942 Mischquarz.
  Izravnalno maso zlijte na grundirano površino. Enakomerno razmažite z gladilko in porežite/posnemite na ostro prek zrn.
  Debelina polnilno-izravnalnega sloja lahko znaša največ 2 mm. Za protidrsno površino lahko gotovi polnilno-izravnalni sloj obilno posujete z Disboxid 942 Mischquarz.

  Večje neravnine v podlagi in sledi udarcev gladilke lahko ostanejo vidne v površini. Če je torej potrebno, tako površino obrusite (vmesno brušenje).

  Za večje površine in robato, porozno podlago izdelajte izravnalno maso iz:
  100 utežnih delov Disbopox 453 Verlaufschicht,
  2 utežnih delov vode in
  20 utežnih delov Disboxid 942 Mischquarz.
  Izravnalno maso zlijte na grundirano površino. Enakomerno razmažite z gladilko in porežite/posnemite na ostro prek zrn.

  Zaključni premaz/prevleka:
  Vmesni in zaključni premaz nanesite brez redčenja. Na posutih podlagah morate vmesni premaz razredčiti s 5 % vode. Pri slabo pokrivnih barvnih niansah (intenzivno rumeni, oranžni ali rdeči) bo morda potrebnih več nanosov/delovnih hodov. V takem primeru lahko prvi nanos izvedete z dobro pokrivno barvno nianso.

  Oblikovanje površine:
  V zadnji nanos vsujte barvne lističe/čips Disboxid 948 Color-Chips in tega, ko se posuši, prelakirajte z Disbopur 458 PU-AquaSiegel za gladko izvedbo.
  Za protidrsno izvedbo dodajte zaključnemu laku 3 utežne odstotke Disbon 947 SlideStop Fine.
  Alternativno je posip s čipsom izvedljiv tudi brez dodatnega lakiranja, če uporabite čips Disbon 8255 FastChips.

  Poraba

  Predpremaz
  Mineralne podlage
  ali Disbopox 443 EP-Imprägnierung
  pribl. 200 g/m2
  Trdoasfaltni estrihi
  Disbopox 442 GaragenSiegel
  razredčen z vodo 5–10 % 
  pribl. 200 g/m2
  Tanek polnilno-izravnalni sloj
  Za manjša poškodovana mesta:
  Disbopox 442 GaragenSiegel
  Disboxid 942 Mischquarz
  Posip za protidrsno površino:
  Disboxid 942 Mischquarz

  pribl. 1,1kg/m²/mm
  pribl. 1,1kg/m²/mm

  pribl. 1,5–2 kg/m2
  Za robate porozne podlage:
  Disbopox 453 Verlaufschicht
  Disboxid 942 Mischquarz
  pribl. 1.040–1.200 g/mm/m2
  pribl. 210–240 g/mm/m2
  Zaključni premaz/prevleka
  Disbopox 442 GaragenSiegel
  pribl. 230–250 g/m2 na nanos
  Oblikovanje površine
  Posip s čipsom brez dodatnega zaključnega laka (R10)
  Disbon 8255 FastChips
  pribl. 30 g/m2
  Posip s čipsom:
  Disboxid 948 Color-Chips
  pribl. 30 g/m2
  Zaključni lak (R9)
  Disbopur 458 PU-AquaSiegel*
  pribl. 130 g/m2
  Zakljucni lak v protidrsni izvedbi (R11)
  Disbopur 458 PU-AquaSiegel*
  Disbon 947 SlideStop Fine
  pribl. 130 g/m2
  pribl. 4 g/m2
  Točno porabo ugotovite na testni površini na objektu.
  Poraba zaključnega laka na posutih premazih je lahko precej različna, odvisno od temperatur, načina izvedbe, orodja in posipnega materiala.
  * Pri stiku z avtomobilskimi pnevmatikami in podobnim se lahko pojavi obarvanje

  Odprti čas za vgradnjo materiala

  Pri +20 °C in 60-odstotni relativni zračni vlagi okoli 90 minut. Konec odprtega časa je jasno viden, saj se optično spremeni viskoznost materiala.
  Višje temperature skrajšajo, nižje temperature pa podaljšajo odprti čas.

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura materiala, zraka in podlage:
  Najmanj +10 °C in največ +30 °C.
  Relativna zračna vlaga ne sme preseči 80 %. Temperatura podlage mora biti vedno najmanj 3 °C nad temperaturo rosišča. Med fazo sušenja poskrbite za ustrezno prezračevanje in odzračevanje, da izhlapevajoča voda ne bi zvišala zračne vlage. Preprečite prepih.

  Delovni premori

  Delovni premori med posameznimi delovnimi fazami znašajo pri temperaturi 20 °C najmanj 16 in največ 48 ur.
  Če je delovni premori daljši, morate površino predhodne delovne faze obrusiti. Pri višjih temperaturah se delovni premori lahko skrajšajo, pri nižjih pa podaljšajo.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 60-odstotni relativni zračni vlagi so tla pohodna po pribl. 16 urah in po pribl. 7 dneh popolnoma pripravljena za mehanske in kemične obremenitve. Pri nižjih temperaturah so ti intervali ustrezno daljši.
  Med procesom strjevanja (pribl. 24 ur pri 20 °C) vedno zaščitite obdelano površino pred vlago, saj se drugače lahko pojavijo površinske napake in slabši oprijem.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi in pri daljših prekinitvah dela sperite z vodo ali s toplo milnico.

  Izvedensko mnenje/atest

  Najnovejša izvedenska mnenja lahko dobite na zahtevo.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Izdelek je predviden samo za industrijsko/tehnično rabo.

  Masa v barvnih tonih:
  Povzroča hude poškodbe oči. Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Preprečite sproščanje v okolje. Uporabljajte predpisano osebno zaščitno opremo. PRI STIKU S KOŽO: Sperite z obilo vode in mila. PRI STIKU Z OČMI: Nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Vstavljene kontaktne leče po možnosti odstranite. Nadaljujte z izpiranjem.

  Osnovna masa 1-2-3:
  Povzroča draženje kože. Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Preprečite sproščanje v okolje. Uporabljajte predpisano osebno zaščitno opremo. PRI STIKU Z OČMI: Nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Vstavljene kontaktne leče po možnosti odstranite. Nadaljujte z izpiranjem. PRI STIKU S KOŽO: Sperite z obilo vode in mila.

  Trdilec:
  Povzroča draženje kože. Lahko izzove alergične kožne reakcije. Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim škodljivimi učinki na vodno okolje. Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Preprečite sproščanje v okolje. Uporabljajte predpisano osebno zaščitno opremo. PRI STIKU S KOŽO: Sperite z obilo vode in mila. PRI STIKU Z OČMI: Nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Vstavljene kontaktne leče po možnosti odstranite. Nadaljujte z izpiranjem. Vsebuje spojine z vsebnostjo epoksidov.
  Upoštevajte navodila proizvajalca.

  Odstranjevanje

  V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Ostanki izdelka: Osnovno maso in trdilec zmešajte in počakajte, da se zmes strdi. Strjeno zmes odstranite kot odpadne barve. Nestrjeni ostanki izdelka so posebni odpadki.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/j) znaša 140 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 100 g/l HOS.

  Giscode

  • RE 1

  Podrobnejši podatki

  Navedeno v varnostnih listih.
  Pri vgradnji materiala upoštevajte delovne napotke za zaščito objektov in navodila za čiščenje in nego talnih površin proizvajalca Disbon.

  CE-oznaka

  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50,
  64372 Ober-Ramstadt 
  08
  DIS-442-001266
   EN 13813:2002
  Estrih/prevleka na osnovi umetne smole za uporabo v notranjih prostorih
  EN 13813:SR-Bfl-s1-B1,5-AR1-IR4
  Požarna odpornost Bfl-s1
  Sproščanje korozivnih snovi SR
  Vodoprepustnost NPD
  Odpornost proti obrabi ≤ AR1
  Odtržna trdnost ≥ B1,5
  Odpornost proti udarcem ≥ IR4

  EN 13813
  Standard DIN EN 13813 „Malte za estrihe, mase za estrihe in estrihi – Malte in mase za estrihe – Lastnosti in zahteve" opredeljuje zahteve za malte za estrihe, ki se uporabljajo za talne konstrukcije v notranjih prostorih.

  Tudi polimerni premazi/obloge in zaključni premazi spadajo pod ta standard.
  Izdelki, ki ustrezajo navedenemu standardu, dobijo CE-oznako.
  Označevanje na embalaži in v prilogi Izjave o lastnostih je v skladu z BauPVO.
  Izjava je na voljo na spletni strani www.disbon.de.

  Tehnično svetovanje

  V tej tiskovini niso zajete vse podlage niti vsi tehnični postopki za njihovo pripravo, s katerimi se srečujemo v praksi.
  Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list
 • Varnostni list