Proizvodi | Stenske obloge za premaz... | Capaver-System | Capaver Glasgewebekleber...

Capaver Glasgewebekleber

Disperzijsko lepilo brez topil in mehčal za steklene mrežice in stenske flis obloge

  Opis

  Gotovo disperzijsko lepilo za lepljenje steklene mrežice Capaver Glasgewebe, steklenega flisa Capaquarz Glasvlies, Magic Glass, Capadecor Akkordvlies in pleskarskega flisa v notranjih prostorih.

  Lastnosti

  • ne vsebuje mehčal
  • z minimalnimi emisijami in brez topil
  • za redčenje z vodo prijazen do okolja skoraj brez vonja
  • difuzijsko sposoben
  • močan začetni oprijem
  • rahlo tiksotropen z dobrim razmazom
  • dolg odprti čas za polaganje obloge
  • optimalna usklajenost s stenskimi Capadecor
  • majhna poraba
  • brezbarven v posušenem stanju 
  • možnost niansiranja (stardardna verzija)
  • primeren za lepljenje v vlažnih prostorih
  • težko vnetljiv po DIN 4102 - B1 v kombinaciji s stekleno mrežico Capaver – izdano tehnično soglasje
  • negorljiv po DIN 4102 A2 v kombinaciji s stekleno mrežico Capaver Glasgewebe in barvami Caparol – izdano tehnično soglasje

  Pakiranje/velikost embalaže

  12 kg

  Barvni toni

  Brezbarven izdelek.

  Skladiščenje

  Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Odprto embalažo hraniti tesno zaprto. Previdno ravnati s posodo in v reciklažo oddati samo popolnoma izpraznjeno (ne kaplja).

  Gostota

  pribl. 0,95 g/cm3

  Podlage

  Podlaga mora biti obvezno trdna, suha, čista, ravna in brez ločilnih snovi.
  Upoštevajte ÖNORM B 2223 in 2230, 2. del.

  Postopek nanašanja

  Pred polaganjem stenske obloge obvezno preberite in upoštevajte tehnično informacijo za sistemske komponente!

  Lepljenje:
  Lepilo za stekleno mrežico Capaver GK nanesite z valjčkom iz ovčjega krzna ali nabrizgajte z brezzračno napravo (Airless) obilno in enakomerno na širini 1 do 3 pasov mrežice, mrežico takoj položite na lepilo in jo dobro pritisnite s tapecirno gladilko ali valjčkom, da se izločijo zračni mehurčki.
  Na manj vpojnih podlagah, pri nizkih temperaturah ali visoki zračni vlagi pred polaganjem gosto tkane in kaširane steklene mrežice počakajte, da se lepilo ustrezno prezrači.

  Poraba

  Poraba pri lepljenju:
  Steklena mrežica:

  - fine strukture pribl. 150 g/m2
  - srednjegrobe strukture pribl. 100–250 g/m2
  - grobe strukture pribl. 250–300 g/m2

  Capaquarz pribl. 150–200 g/m2
  Magic-Glass pribl. 150–200 g/m2
  Akkordvlies-G/pleskarski flis pribl. 150–200 g/m2
  Akkordvlies-Z pribl. 150–200 g/m2

  Točno porabo preverite na manjši testni površini

  Vmesni premaz:
  - fine strukture pribl. 200–250 g/m2
  - srednjegrobe strukture pribl. 250–350 g/m2
  - grobe strukture pribl. 300–350 g/m2

  Točno porabo preverite na manjši testni površini.

  Pogoji pri izvedbi

  Najnižja dovoljena delovna temperatura za vgradnjo:
  +8 °C za podlago in zrak.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage je lepilo po približno 6 do 12 urah suho in pripravljeno za naslednji nanos. Popolnoma posušeno je po 3 dneh. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se intervali sušenja podaljšajo.

  Orodje

  Za nanašanje so primerni čopič, valjček ali zmogljive brezzračne brizgalne naprave (Airless).

  Vmesni nanos

  Potem ko se vtisnjena steklena mrežica posuši, lahko pri običajnih do srednjih obremenitvah izvedete še vmesni nanos, pri čemer lepilo Capaver GK zmešajte z zaključnim premazom v razmerju 1:1.

  Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

  Kot brizganja: 40–50°
  Šoba: 0,017–0,019"
  Tlak: 180–200 bar

  Opozorilo

  Goste steklene mrežice, kot so C1100, VB 1100 in C1110, lahko lepite samo z razredčenim lepilom Capaver GK, in sicer z 20 % vode. Lepilo Capaver GK razredčite v standardni posodi, ga nanesite s kratkodlakim valjčkom iz ovčjega krzna in pred polaganjem mrežice počakajte, da se zadovoljivo prezrači.

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki, temveč oddajte na odlagališča nevarnih odpadkov. Ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo ali stoječo vodo.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 04 03
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode.
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija