Proizvodi | Predpremazi in impregnac... | Posebni proizvodi | Synthesa Schimmelflecken...

Synthesa Schimmelflecken Entferner

Za notranje prostore hiše, savne in bazena. Takojšnje delovanje na ploščicah, fugah, stenah, stropih, zidnih konstrukcijah, lesu, plastiki. Uporablja se tudi za silikonske fuge, trde površine in na sanitarnem področju.

  Opis

  Odstranjuje trdovratne madeže, ki so posledica razraščanja plesni in alg na stenah, v sanitarnih prostorih, bazenih itd. Preprost za uporabo, odstranjuje glivice in bakterije. Deluje belilno in dezinfekcijsko.

  Predvidena uporaba

  V notranjih prostorih na ploščicah, fugah, stenah, stropih, zidnih konstrukcijah, lesu, plastiki – tudi za silikonske fuge. Za uporabo na trdih površinah in na sanitarnem področju.

  Lastnosti

  • pH: pribl. 12,5
  • seznam sestavin: < 5 % belila na osnovi klora, neionski tenzidi

  Pakiranje/velikost embalaže

  500 ml.

  Barvni toni

  Prozorna.

  Skladiščenje

  Na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo, v originalni embalaži. Ne shranjujte v bližini radiatorja.

  Gostota

  pribl. 1,106 g/cm³

  Postopek nanašanja

  Prizadetega območja ni potrebno predhodno obdelati. Odstranjevalec plesni Synthesa razpršite na prizadeto površino z razdalje 5‒10 cm in pustite delovati 15‒20 minut. Nato temeljito sperite z vodo. Po potrebi ponovite postopek, dokler niso obarvani madeži popolnoma odstranjeni. Ob pojavu vonja kot v plavalnih bazenih obdelane površine znova sperite z veliko vode in po potrebi posušite s sušilnikom za lase.

  Pozor!
  Izdelek vsebuje klor in belila. Pred uporabo kožo in oblačila zaščitite pred škropljenjem. Tudi v razredčeni obliki ima izdelek še vedno belilni učinek. Ne škropite po rastlinah, tekstilu in kovini. Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki, še posebej ne z izdelki, ki vsebujejo kislino – lahko se sproščajo nevarni plini.

  Redčenje

  Uporabite nerazredčen izdelek.

  Poraba

  Poraba je odvisna od intenzivnosti obarvanja in vrste podlage.

  Čiščenje orodja

  Z vodo, takoj po uporabi.

  Opozorilo

  Pri površinah, kjer obstaja nevarnost razbarvanja, kot so npr. tekstil, tapete, lakirane površine in podobno, pred prvo uporabo preverite učinek delovanja sredstva za odstranjevanje plesni na skritem oz. manj vidnem mestu.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  V stiku s kislinami se sprošča strupen plin. Draži oči in kožo. Zelo strupeno za vodne organizme. Hranite ločeno od … (nezdružljive snovi mora navesti proizvajalec). Hranite izven dosega otrok. Ne vdihavajte hlapov. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Ob stiku s kožo takoj izperite z obilo vode in milom. Nosite primerne zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo in etiketo. Uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov. Ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddajte na zbirnih mestih za posebne odpadke. Ne zlivajte v kanalizacijo, zemljo in vodotoke.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 52402 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 06 02 00
  Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
  ADR/RID: UN 1719, razred 8, III
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list