Proizvodi | Predpremazi in impregnac... | Posebni proizvodi | Synthesa PU-Schaum Entfe...

Synthesa PU-Schaum Entferner

Za odstranjevanje sveže strjene poliuretanske pene.

  Opis

  Zelo učinkovito posebno čistilo. V celoti odstrani ostanke sveže strjene poliuretanske pene.
  Deluje hitro in učinkovito.

  Predvidena uporaba

  Uporaben je za plastiko, steklo, keramiko, ploščice, les in zidne konstrukcije. Prav tako je uporaben za vidne površine, npr. okenske okvirje, okenske police, okvirje vrat, rolete ali talne in stenske površine.

  Pakiranje/velikost embalaže

  500 ml

  Skladiščenje

  Na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Originalno zaprto. Embalažo vedno dobro zaprite.
  Ne izpostavljajte je vročini in direktnemu soncu. Hranite jo na dobro prezračevanem mestu.

  Gostota

  pribl. 1,008g/cm³

  Postopek nanašanja

  Pred uporabo dobro pretresite. PU-peno kolikor je mogoče mehansko odstranite.
  Nerazredčen odstranjevalec PU-pene s pomočjo čopiča enakomerno nanesite na suho površino. Po približno 90 minutah odstranite zmehčano peno z gobico (s trdo stranjo). Ostanke izdelka odstranite z vlažno gobico.
  Po potrebi ponovite postopek.

  Redčenje

  Nerazredčeno.

  Poraba

  Odvisno od stopnje onesnaženja.

  Čiščenje orodja

  Z vodo, takoj po uporabi.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Draži oči. Hranite izven dosega otrok. Preprečite stik z očmi. Če pride v oči, takoj izperite z veliko količino vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov. Ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddajte na zbirnih mestih za posebne odpadke. Ne zlivajte v kanalizacijo, zemljo in vodotoke.

  Deklaracija sestavin

  <5 % neionskih tenzidov, metilkloroizotiazolinon, metilizotiazolinon.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 59402 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 07 06 01
  Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list