Proizvodi | Predpremazi in impregnac... | Posebni proizvodi | Synthesa Hochdruckreinig...

Synthesa Hochdruckreiniger Konzentrat

Koncentrat za uporabo v visokotlačnih čistilnikih. Povečuje raztapljanje umazanije. Ščiti površine.
Primeren za vse tipe aparatov.

  Opis

  Zelo učinkovit koncentrat, raztaplja umazanijo, z nizko stopnjo penjenja, za uporabo v visokotlačnih čistilnikih. Učinkovito odstranjuje umazanijo, maščobo, madeže in obloge.

  Predvidena uporaba

  Tudi za trdovratne obloge. Povečuje raztapljanje umazanije in moč čiščenja pri vsaki temperaturi. Primeren za aparate vseh vrst.

  Lastnosti

  • učinkovito čiščenje pri vsaki temperaturi
  • prijeten svež vonj
  • raztopi tudi najtrdovratnejše oljne, mastne in kavne madeže
  • za madeže od saj in dima
  • ščiti površine
  • pH: 8,5 - 9,0

  Pakiranje/velikost embalaže

  5 litrov.

  Skladiščenje

  Na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo, v originalni embalaži.

  Gostota

  1,085 g/cm³

  Postopek nanašanja

  Upoštevajte navodila proizvajalca aparata. Glede na tip aparata zlijte tekočino v za to namenjeno posodo aparata oz. vstavite cev v nerazredčeno čistilo. Doziranje: ventil za nastavitev doziranja nastavite na »min« ali »1«.
  Pri trdovratnejši umazaniji povečajte doziranje. Pri aparatih brez dozirne naprave razredčite koncentrat Synthesa za visokotlačni čistilnik z vodo v razmerju do 1 : 25.

  Redčenje

  Koncentrat Synthesa za visokotlačni čistilnik razredčite z vodo v razmerju (do) 1 : 25.

  Poraba

  1 l zadostuje za približno 25 l čistilne raztopine, odvisno od redčenja.

  Čiščenje orodja

  Z vodo, takoj po uporabi.

  Opozorilo

  Primerno tudi za ročno uporabo. Ne uporabljajte na vročih avtomobilskih lakih na direktnem soncu.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Ta izdelek ni opredeljen kot nevaren v skladu z zakonodajo EU, zato zanj ne veljajo odločbe o označevanju. Kljub temu je treba upoštevati običajne varnostne in higienske ukrepe pri ravnanju s kemičnimi proizvodi. Hranite izven dosega otrok.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov. Ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddajte na zbirnih mestih za posebne odpadke. Ne zlivajte v kanalizacijo, zemljo in vodotoke.

  Deklaracija sestavin

  5-15 % fosfatov, < 5 % amfoternih tenzidov, neionski tenzidi, dišave.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 59402 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 07 06 01
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list