Proizvodi | Predpremazi in impregnac... | Osnovni premazi za notra... | Primalon Universal Haftg...

Primalon Universal Haftgrund

Pigmentirana grundirna barva, ki se redči z vodo in izboljšuje oprijemljivost

  Opis

  Premaz za izboljšanje oprijemljivosti, za gladke in slabo vpojne površine pri naknadni obdelavi z disperzijskimi in silikatnimi materiali ter silikonskimi mulzijami.

  Osnova materiala

  Akrilatna osnova, silikatna osnova, osnova silikonske emulzije.

  Pakiranje/velikost embalaže

  10 kg

  Barvni toni

  Bela.

  Niansiranje: Z izdelkom CaparolColor ali AmphiColor Voll- und Abtönfarbe (max. 5 %)

  Skladiščenje

  Na hladnem in zašıčiteno pred zmrzaljo. Originalno zaprto lahko skladiščite do 12 mesecev.

  Priprava podlage

  Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

  Postopek nanašanja

  Barvanje, nanos z valjčkom ali brizganje. (Ni primerno za brezzračno (airless) brizganje.)

  Redčenje

  S čisto vodo (max. 5 %).

  Sestava nanosov

  Osnovni premaz glede na podlago razredčite z vodo do maksimalno 5 %.

  Poraba

  Približno 200 - 250 g/m², glede na vpojnost podlage (okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na manjši testni površini).

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura za obdelavo in sušenje za krožni zrak, material in podlago:
  Ne obdelujte pri temperaturah pod +5 °C, na direktnem soncu, pri dežju ali močnem vetru. Previdno pri nevarnosti nočnega zmrzovanja!

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in pri 65 % relativni zračni vlagi je površina po 12 urah površinsko suha in pripravljena za nov premaz. Pri nižjih temperaturah in višji vlagi se čas sušenja podaljša.

  Čiščenje orodja

  Z vodo, takoj po uporabi.

  Opozorilo

  Specialne lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Ta izdelek ni opredeljen kot nevaren v skladu z zakonodajo EU, zato zanj ne veljajo odločbe o označevanju. Kljub temu je treba upoštevati običajne varnostne in higienske ukrepe pri ravnanju s kemičnimi proizvodi. Hranite izven dosega otrok.
  Če je koža dlje v stiku z izdelkom in če izdelek brizgne v oči, se lahko pojavi razdraženost. Prizadeta mesta takoj izperite z obilo vode.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov. Ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddajte na zbirnih mestih za posebne odpadke. Ne zlivajte v kanalizacijo, zemljo in vodotoke.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  V tem izdelku: (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

  Deklaracija sestavin

  Akrilna disperzija, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervansi.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 52404 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list