Primalon PM 200

Koncentrat za temeljne premaze in za obogatitev malte, univerzalni koncentrat za temeljne premaze in emulzija za vezne premaze, na akrilatni osnovi in brez topil

  Predvidena uporaba

  Uporablja se kot koncentrat za temeljne premaze na močno vpojnih podlagah za izenačenje različno vpojnih površin. Kot dodatek za obogatitev/izboljšanje malte za polaganje oblog.
  Kot dodatek za izboljšanje malte za fugiranje in polaganje steklenih zidakov, keramičnih ploščic itd. Kot premaz za utrditev vpojnih ali prašljivih cementnih estrihov.

  Osnova materiala

  Akrilat.

  Pakiranje/velikost embalaže

  1 kg, 5 kg, 12 kg.

  Barvni toni

  Mlečen, v posušenem stanju prozoren.

  Priprava materiala

  Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

  Mešalno razmerje

  Preglednica mešalnih razmerij

  Razmerje cement : pesek

  Razmerje koncentrat : voda

  Poraba (vedno gotove mešanice)

  Temeljni premaz in protiprašni
  zaključni premaz

  -

  1:5-7

  70-200

  Za obogatitev / izboljšanje konsistence

  kot običajno

  1:5

  35

  Za obogatitev / izboljšanje konsistence
  Malta za popravke, estrihe, malta za polaganje oblog

  1:3

  1:5

  35

  Postopek nanašanja

  Glede na vrsto uporabe – nanašanje s čopičem ali valjčkom.

  Sestava nanosov

  Temeljni premaz:
  Vpojne podlage premažite z mešanico Primalona PM 200 in vode v prostorninskem razmerju 1 del Primalona PM 200 in 5 delov vode.

  Malta za polaganje steklenih zidakov:
  Steklene zidake položite na običajen način, pri čemer pripravite vodo za mešanje malte iz mešanice Primalona PM 200 in vode v prostorninskem razmerju 1 del Primalona PM 200 in 5 delov vode.

  Utrditev površine:
  Za protiprašni talni premaz pripravite mešanico Primalona PM 200 in vode v prostorninskem razmerju 1 del Primalona PM 200 in 5 do 7 delov vode – odvisno od vpojnosti podlage. Z mešanico premažite tla enkrat do dvakrat.

  Obogatitev malte:
  Primalon PM 200 vedno primešajte vodi in s to mešanico pripravite malto v ustrezni delovni konsistenci. Mineralna veziva, kot so cement, mavec, apno, anhidrit in dodatki, najprej zmešajte v suhem stanju. Tudi če popravljate omet na posameznih mestih (npr. izravnava neravnin), morate podlago za boljši oprijem najprej premazati z mešanico Primalona PM 200 in vode v razmerju 1:5.

  Poraba

  Temeljni premaz: najmanj 70 ml/m²
  Odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura zraka, materiala in podlage med delom in sušenjem ne sme pasti pod + 5 °C. Ne delajte na direktni sončni svetlobi, dežju ali močnem vetru. Previdno pri nevarnosti nočne slane!

  Sušenje/interval sušenja

  Pri + 20° C in 65 - odstotni relativni zračni vlagi je premaz po kakih 6 do 8 urah površinsko suh in pripravljen za naslednji nanos. Premaz je popolnoma suh po 24 urah. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se tudi interval sušenja podaljša.

  Čiščenje orodja

  Z vodo, takoj po uporabi.

  Opozorilo

  Da se ohranijo specifične lastnosti izdelka, se izdelka ne sme mešati z drugimi izdelki.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Ta izdelek ni opredeljen kot nevaren v skladu z zakonodajo EU, zato zanj ne veljajo odločbe o označevanju. Kljub temu je treba upoštevati običajne varnostne in higienske ukrepe pri ravnanju s kemičnimi proizvodi. Hranite izven dosega otrok. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim škodljivimi učinki na vodno okolje. Preprečite sproščanje v okolje.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov. Ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddajte na zbirnih mestih za posebne odpadke. Ne zlivajte v kanalizacijo, zemljo in vodotoke.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list