Caparol-Haftgrund

Vezni predpremaz pred disperzijskimi in disperzijskimi silikatnimi barvami v notranjih prostorih. Z zelo nizkimi emisijami in brez topil.

  Predvidena uporaba

  Belo pigmentirana specialna temeljna barva za izvedbo pokrivnih temeljnih premazov v notranjih prostorih pred zaključnim premazom s polimernimi disperzijskimi ali disperzijskimi silikatnimi barvami.
  Predpremaz za boljši oprijem na gladkih, nosilnih podlagah, npr. mavčnih ploščah (GK), betonu ter na slabo vpojnih mineralnih ometih PIc - PIII, mavčnih in gotovih ometih PIV ter mavčnih montažnih ploščah. Prav na mavčnih ploščah bistveno zmanjša tveganje za odstopanja tankih slojev mavčne izravnalne mase.
  Uporablja se kot oprijemljiv temeljni premaz pred vsakovrstnim tapeciranjem nagladkih, slabovpojnih podlagah.

  Lastnosti

  • z minimalnimi emisijami, brez topil in brez mehčal/plastifikatorjev
  • lahko obdelovanje, redčenje z vodo, prijaznost do okolja in nevtralen vonj
  • difuzijska sposobnost, sd-vrednost 0,03 m (niansiranje lahko vpliva na odstopanje od tehničnih karakteristik)
  • visok oprijem na podlago
  • dobra pokrivnost
  • temeljni premaz pred nanosom disperzijske-silikatne barve na podlagah, ki niso sodobne silifikacije (kemične povezave vodnega stekla s podlago)

  Osnova materiala

  Modificirana disperzija umetne mase po DIN 55945.

  Pakiranje/velikost embalaže

  • Standardna verzija izdelka: 5 l, 12,5 l. Airfix: 25 l, 120 l

  Barvni toni

  Bela
  V Caparol-Haftgrund lahko dodamo do 25 % nasičene barve ali barvnega koncentrata CaparolColor oziroma AVA - AmphiColor.
  Niansiranje Caparol-Haftgrund je izvedljivo tudi strojno v sistemu ColorExpress po vseh aktualnih barvnih kolekcijah v svetlih tonih s stopnjo svetlosti (= indeksom odboja svetlobe) do pribl. 70.

  Skladiščenje

  Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.

  Gostota

  pribl. 1,7 g/cm3

  Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

  znotraj 1 znotraj 2 znotraj 3 zunaj 1 zunaj 2
  + + +
  (–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

  Ustrezne podlage

  Podlaga mora biti brez umazanije, ločlnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.

  Priprava podlage

  Glede ustreznosti različnih podlag in priprave podlag upoštevajte našo tehnično informacijo št. 650 "Vrste podlag in njihova priprava".

  Sestava nanosov

  Brez redčenja ali razredčeno z največ 5 % vode ali razredčila CapaSol LF do konsistence, primerne za obdelovanje.

  Poraba

  Na gladkih površinah 150–200 ml/m2. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja.
  Točno porabo ugotovite na testni površini na objektu.

  Pogoji pri izvedbi

  Najnižja dovoljena temperatura med delom in sušenjem:
  +8 °C za zrak in podlago.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 65 % rel. zr. vlage je premaz po pribl. 12 urah pripravljen na naslednji nanos.
  Pri nižjih temperaturah upoštevajte ustrezno daljše intervale sušenja.

  Orodje

  Caparol-Haftgrund lahko nanašate z valjčkom (z višino flora 14 do 16 mm), mažete s čopičem ali brizgate.

  Nanos z visokotlačnim brezzračnim brizganjem (airless):
  Kot brizganja: 50°
  Šoba: 0,021–0,025"
  Tlak brizganja: 150–180 bar
  Pištola mora imeti vgrajen grobi disperzijski filter (zelene barve). Pri brizganju barvo dobro premešajte in precedite skozi sito.

  Čiščenje orodja

  Orodje očistite takoj po uporabi z vodo.

  Opozorilo

  Združljivost:
  Da bi ohranili specialne lastnosti izdelka Caparol-Haftgrund, lahko izdelku primešate samo razredčilo CapaSol LF, nasičene barve in barvne koncentrate CaparolColor ali AVA - AmphiColor. Dodajanje drugih materialov je prepovedano.

  Izvedensko mnenje/atest

  Za neoporečno uporabo izdelka v notranjih prostorih jamči inštitut Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI), ki je i zdelku podelil znak kakovosti TÜV z oznako„preizkušeno glede škodljivih snovi". Atest Vam pošljemo na zahtevo.

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Med delom in sušenjem dobro zračite delovne prostore. Pri delu ne jejte, pijte in ne kadite. Če izdelek pride v oči ali v stik s kožo, takoj temeljito izpirajte z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Ne vdihavajte meglice pri brizganju in pršenju. Premazni material je alkalen. Zato zaščitite kožo in oči pred brizganjem barve. Okolico delovnih površin natančno pokrijte. Madeže na laku, steklu, keramiki, kovini in naravnemu kamnu takoj očistite z vodo. Podrobnosti so navedene v varnostnem listu.

  Odstranjevanje

  V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ < 1 g/l HOS.

  Produktna koda za barve in lake

  M-GP01

  Deklaracija sestavin

  Disperzija akrilne smole, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervansi.

  Tehnično svetovanje

  V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
  Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list