Primaweiss

Mat disperzijska barva brez topil za notranje prostore, dobro pokrivna, odporna proti mokremu brisanju. Možnost prebarvanja.
Pralna barva 4. razreda po ÖNORM EN 13300

  Predvidena uporaba

  Za običajne stenske in stropne površine v notranjih prostorih. Zaradi dobre pokrivnosti in preprostega obdelovanja je posebej primerna za racionalno nanašanje na velikih površinah (objektna naročila).

  Lastnosti

  • Se redči z vodo in je okolju prijazna
  • Trajno odporna proti brisanju
  • Paropropustna, sd-vrednost 0,1 m 
  • Dobra pokrivnost, možnost prebarvanja
  • Brez topil in skoraj brez vonja
  • Pralna barva 4. razreda

  Osnova materiala

  Akrilatna disperzija.

  Pakiranje/velikost embalaže

  25 kg
  150 kg v sodu
  750 kg v kontejnerju (za brezzračno brizganje)

  Barvni toni

  Bele barve kot blago iz skladišča.

  Niansiranje
  V pastelnih odtenkih s čistimi nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati CaparolColor ali AmphiColor. Če niansirate sami, zmešajte skupaj celotno količino materiala, da se izognete razlikam v barvnem tonu. Za pravočasno odkrivanje napak v niansiranju priporočamo, da pred izvedbo preverite točnost barvnega tona. Na povezanih površinah uporabljajte le barvne tone iz ene proizvodne serije (šarže).

  Stopnja sijaja

  globoko mat

  Mokra obraba

  pralna barva 4. razreda

  Kontrastno razmerje

  pokrivnost: razred 1, pri izkoristku 4,5 m2/l

  Največja velikost zrn

  fina (< 100 µm)

  Gostota

  pribl. 1,60 g/cm3

  Podlage

  Apneno-cementi in cementni ometi iz maltnih skupin PII in PIII:
  Trdne, normalno vpojne omete premažite direktno, brez predhodne obdelave. Na grobo poroznih, peskastih, vpojnih ometih uporabite predpremaz Primalon Tiefgrund LF.

  Mavčni in gotovi ometi (gradbeni mavec) izmaltne skupine P IV in PV:
  Predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Mavčne omete s sigastim slojem pred tem obrusite in očistite prahu.

  Stropi iz akustičnih elementov in akustični ometi:
  Sanacija akustičnih sistemov zahteva poseben pristop. Po potrebi se posvetujte.

  Montažne mavčne plošče:
  Če so plošče vpojne, uporabite predpremaz Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

  Mavčno-kartonske plošče:
  Obrusite robate sledi gladilke. Za predpremaz uporabite Security Primer ali Primalon Tiefgrunf LF. Plošče, ki so bile daljše obdobje nepremazane na direktni svetlobi, lahko porumenijo. Da porumenela podlaga ne bi prebila bele barve, izvedite zaporni premaz z izdelkom Primalon Filtergrund fein/grob ali s Caparol Aqua-inn No-1.

  Beton:
  Glede na situacijo odstranite ostanke opažnih sredstev, odstraniti tudi moknate in peskaste snovi na površini betona.

  Porobeton:
  Za predpremaz uporabite Primalon PM 200, zmešan z vodo v razmerju 1:5.

  Les in leseni materiali:
  Premažite z okolju prijaznimi akrilnimi laki Capacryl ali lazurami DANSKE na vodni osnovi.

  Nosilni premazi:
  Mat, slabo vpojne premaze premažite direktno z barvo. Sijajne in lakirane površine naredite najprej bolj hrapave. Za predpremaz uporabite Primalon Universal Haftgrund.

  Nenosilni premazi:
  Odstranite nenosilne lake in disperzijske barve ali disperzijske omete, pa tudi nenosilne mineralne premaze.

  Premazi iz klejnih barv:
  Izmijte do čistega. Za predpremaz uporabite Security Primer.

  Nepremazane tapete z grobimi vlakni, reliefne tapete ali gofrirane tapete iz papirja:
  Premažite direktno, brez predhodne obdelave.

  Nesprijete tapete:
  Popolnoma odstranite. Sperite ostanke lepila in ostanke papirja.

  Površine, ki jih je napadla plesen:
  Odstranite plesen, površino premažite z nerazredčenim Capatoxom. Ko se dobro presuši, premažite z Indeko-W (Ugotovite vzroke nastanka plesni).

  Površine z madeži nikotina, vode, saj, olja ali masti:
  Nikotinske madeže in madeže od saj izmijte z vodo z dodatkom čistilnega sredstva, na primer Synthesa Universalreiniger, in pustite dobro posušiti. Posušene vodne madeže očistite na suho s ščetkanjem. Uporabite zaporni predpremaz z izdelkom Primalon Filtergrund fein. Na močno zamazanih površinah izvedite še končni premaz z izdelkom Primalon IsoDeck ali Aqua-inn No-1.

  Površine z izločanjem soli:
  Površinsko sol odstranite na suho s ščetkanjem. Za predpremaz uporabite Primalon Tiefgrund TB. Pri premazovanju zasoljenih površin ni mogoče jamčiti za trajen oprijem premaza, oziroma preprečiti izločanje soli.

  Premazi z akrilnimi in drugimi tesnilnimi masami:
  Zaradi lastnosti akrila in drugih tesnilnih mas lahko pride do nastanka razpok, razbarvanja ter do problemov z oprijemom premaza. Pred izdelavo končnega premaza svetujemo test.

  Manjše napake:
  Ustrezno pripravljeno površino zapolnite s polnilno maso za popravke Synthesa Füllspachtel, SynthoMur ali Synthesa Handspachtel Easy, upoštevajte navodila za izvedbo popravkov in po potrebi na koncu uporabite še predpremaz.

  Priprava podlage

  Podlage morajo biti trdne, nosilne, brez umazanije, ločevalnih snovi in biti morajo suhe. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1 del.

  Postopek nanašanja

  Mazanje s čopičem, valjčkanje ali brizganje (brezzračno).

  Redčenje

  S čisto vodo (največ 20 %).

  Sestava nanosov

  Osnovni premaz: barva Primaweiß, razredčena z največ 20 % vode.
  Zaključni premaz: barva Primaweiß, razredčena z največ 10 % vode.

  Poraba

  Pribl. 150–200 g/m2 na nanos, odvisno od vpojnosti podlage (orientacijske vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite s poskusno površino).

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura za zrak, material in podlago med obdelovanjem in sušenjem:
  Ne uporabljajte pod +5 °C.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Nižje temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi z vodo.

  Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

  Kot brizganja: 50°
  Šoba: 0,021"
  Tlak: 150 bar

  Opozorilo

  Upoštevajte:
  Specifične lastnosti barve Primaweiß se ohranijo samo, če je ne mešate z drugimi izdelki. Da preprečite vidne delovne prehode, delajte neprekinjeno mokro na mokro.
  Pri uporabi globinskega predpremaza PrimalonTiefgrund TB v notranjih prostorih lahko nastane tipičen vonj po topilu. Zato poskrbite za dobro prezračevanje. Na občutljivih območjih uporabite raje predpremaz Synthesa Security Primer. 

  Zaščitno prekrivanje:
  Zaščitite okolico delovnih površin, zlasti steklo, keramiko, lak, klinker, naravni kamen, kovino in les. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vodo. 

  Posebna opozorila
  Razlike v barvnem tonu:
  Zaradi zelo različne alkalnosti, neenake vpojnosti ali različnih lastnosti podlage lahko v premazu nastanejo madeži oziroma odstopanja od izbranega barvnega tona.

  Popravila:
  Vidne sledi popravil na površini so odvisne od številnih dejavnikov, zato se jim kljub uporabi originalnega premaza ne moremo popolnoma izogniti.

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

  Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3-(2H)-on, zmes iz: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Lahko povzroča alergijske reakcije.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdeleku (kat. A/c) znaša 30 g/l. Izdelek vsebuje največ < 1 g/l HOS.

  Deklaracija sestavin

  Disperzija akrilne smole, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, dodatki, konzervansi, voda.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija