Caparol Sensitiv

Okoljsko sprejemljiva notranja barva najvišje kakovosti.
Primerna tudi za alergike – ne vsebuje sredstev za konzerviranje.

  Predvidena uporaba

  Naravna notranja barva na disperzijski osnovi za posebej občutljiva območja in ljudi. Zaradi recepture z nadzorovano vsebnostjo alergenov je izjemno primerna za alergike. Caparol Sensitiv je primeren za nove in obnovitvene premaze vseh običajnih notranjih površin v bivalnem in delovnem območju. Caparol Sensitiv nudi v kombinaciji z našim izdelkom ElectroShield obsežne možnosti zdravstveno zavestnih premazov.

  Lastnosti

  • Ne vsebuje sredstev za konzerviranje.
  • Patentirana receptura.
  • Ne vsebuje topil
  • Ne vsebuje mehčal.
  • Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi.
  • Higienična za zrak v prostoru.
  • Certifikat »Primerno za alergike«, zunanje spremljanje v skladu s poročilom o preizkusu RW TÜV Essen.
  • Se redči z vodo.
  • Bele barve.
  • Visokodifuzijska.
  • sd-vrednost < 0,1 m
  • Rahlo polnilna.
  • Zelo preprosta za obdelavo.

  Osnova materiala

  Disperzija umetne snovi po DIN 55945.

  Pakiranje/velikost embalaže

  • Standardna barva: 5 l , 12,5 l

  Barvni toni

  Bela barva.
  Barvo lahko niansirate največ do 10 odstotkov s polnimi barvami ali barvami za niansiranje iz serije AmphiColor ali CaparolColor (nekdanji Alpinacolor). Poročilo o preizkusu RW TÜV Essen se nanaša na beli barvni odtenek. Niansiranje Caparol Sensitiv lahko vpliva na primernost za alergike.

  Stopnja sijaja

  Mat, brez sijaja (po DIN EN 13 300).

  Skladiščenje

  V neodprti embalaži, na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo je Caparol Sensitiv približno 12 mesecev primeren za skladiščenje. Z dodajanjem vode se lahko ta čas skrajša.

  Tehnični podatki

  Tehnične značilnosti po DIN EN 13 300:
  niansiranje lahko povzroči odstopanje od tehničnih značilnosti.

  Mokra obraba

  razred 3, ustreza odpornosti proti mokroti po DIN 53778

  Kontrastno razmerje

  razred pokrivanja 2, pri izdatnosti 7 m²/l oz. 140 ml/m2

  Največja velikost zrn

  fina (< 100 µm)

  Gostota

  pribl. 1,3 g/cm3

  Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

  znotraj 1 znotraj 2 znotraj 3 zunaj 1 zunaj 2
  + +
  (–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

  Ustrezne podlage

  Primerne so vse običajne nosilne notranje površine, ki se lahko obdelajo brez osnovnega premaza, na primer mineralni ometi, nove tapete iz surovih vlaken, reliefnega ali vtisnjenega papirja ter stari mat premazi.
  Podlaga mora biti čista, brez ločilnih snovi in suha. Upoštevajte VOB, del C, in 3. odstavek DIN 18363.

  Priprava podlage

  Glineni ometi:
  Površino za premaz očistite in osnovni premaz premažite s koncentratom Sylitol 111, razredčenim z vodo v razmerju 2 : 1. Izvedite preizkusni premaz in preverite pojavljanje rjavih madežev.

  Postopek nanašanja

  Nanos s čopičem, pleskarskim valjčkom ali brezzračnim brizganjem.
  Nanos z Airless:
  Kot brizganja: 50°
  Šoba: 0,021–0,026"
  Tak brizganja: 150–180 bar
  Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo.

  Sestava nanosov

  Obilen enakomeren nanos barve Caparol Sensitiv, razredčene z največ 5 odstotki vode. Na kontrastnih površinah je lahko potreben predhoden osnovni premaz, razredčen z največ 5 odstotki vode.

  Poraba

  Pribl. 140 ml/m2 na nanos na gladki podlagi. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja. Točno porabo ugotovite na manjši testni površini.

  Pogoji pri izvedbi

  Najnižja dovoljena temperatura med obdelovanjem in sušenjem:
  +5 °C – velja za zrak in podlago.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 65-odstotni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Popolnoma presušena in pripravljena za obremenitve je po pribl. 3 dneh. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo.

  Opozorilo

  Nanašajte v enem nizu, da ne pride do prehodov med mokrim in suhim nanosom. Pri brezzračnem brizganju barvo dobro premešajte in precedite. Na površinah z neugodnimi svetlobnimi razmerami (črtasta svetloba) priporočamo uporabo izdelka CapaSilan. Sledi popravljanja na površini so odvisne od veliko dejavnikov in so neizogibne (podatkovni list BFS, št. 25).

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Hranite zunaj dosega otrok! Med obdelavo in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Ne jejte, pijte in ne kadite med uporabo izdelka. Pri stiku z očmi ali kožo takoj temeljito sperite z vodo. Izdelek ne sme zaiti v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo! Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo in milom. Ne vdihavajte megle pri brizganju in pršenju. Podrobnejše informacije najdete v varnostnem
  listu.

  Odstranjevanje

  V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo. Tekoče ostanke materiala oddajte na zbirališču starih barv in lakov, posušene ostanke materiala pa odstranite kot gradbene odpadke ali odpadke pri rušenju oziroma kot komunalne ali gospodinjske odpadke.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/a): 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

  Produktna koda za barve in lake

  M-DF01

  Deklaracija sestavin

  Akrilna disperzija, titanov oksid, silikatna in kalcitna polnila, voda, aditivi.

  Tehnično svetovanje

  V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo. Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list