Primalon Glanz-Latex

Svilnato sijajna disperzijska notranja lateks barva brez topil.
Ustreza razredu 1 abrazivnosti v mokrem po ÖNORM EN 13300.

  Opis

  Za obstojne, abrazijsko odporne svilnato sijajne notranje premaze z obstojno strukturo.
  Zlasti je primerna za stenske površine, ki so trajno izpostavljene velikim obremenitvam, na primer v šolah, bolnišnicah, vrtcih, javnih zgradbah, pisarnah, hotelih, restavracijah, na hodnikih, stopniščih itd., saj je premaz izredno obstojen in primeren za čiščenje. Poleg tega je zelo primerna za tapete iz surovih vlaken, reliefnega ali vtisnjenega papirja ter za tkanino iz steklenih vlaken Capaver za poudarek strukture s svilnato sijajno površino.

  Lastnosti

  • Se redči z vodo, prijazna do okolja in skoraj brez vonja.
  • Zelo primerna za čiščenje.
  • Odporna proti običajnim dezinfekcijskim sredstvom in gospodinjskim čistilom.
  • Difuzijska, dobra sposobnost prekrivanja
  • Preprosta za obdelavo

  Osnova materiala

  Umetna smola ‒ lateks.

  Pakiranje/velikost embalaže

  22 kg.

  Barvni toni

  Bele barve, blago v skladišču.

  Niansiranje:
  Niansiranje v pastelnih odtenkih s polnimi barvami ali barvami za niansiranje iz serije CaparolColor ali AVA-AmphiColor. Če barvo niansirate sami, zmešajte vso potrebno količino barve, da preprečite različne barvne odtenke. Temnejši odtenki se po naročilu zmešajo v tovarni.
  Pred obdelavo preverite ustreznost barvnega odtenka, da ugotovite morebitne napake pri niansiranju. Na med seboj povezanih površinah uporabite le barvne odtenke iz ene šarže.
  Intenzivni briljantni barvni odtenki imajo lahko slabše pokrivne lastnosti. Zato je pri teh barvnih odtenkih priporočljivo površino predhodno premazati s primerljivim pokrivnim pastelnim barvnim odtenkom na osnovi bele barve. Lahko je potreben še dodaten pokrivni premaz.

  Stopnja sijaja

  Svilnato sijajna.

  Skladiščenje

  Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Originalno zaprta se lahko skladišči do 12 mesecev.

  Mokra obraba

  razred 1

  Kontrastno razmerje

  razred 1, pri izdatnosti 4 m²/l

  Največja velikost zrn

  < 100 µm

  Gostota

  pribl. 1,32 g/cm³

  Ustrezne podlage

  Apneno-cementni in cementni ometi maltne skupine P II in P III:
  Trdne običajno vpojne omete premažite brez predhodne obdelave. Na grobih poroznih peskastih vpojnih ometih osnovni premaz premažite s Primalon Tiefgrundom LF.

  Mavčni in gotovi ometi maltne skupine P IV in P V:
  Osnovni premaz premažite z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Mavčne omete s slojem sige predhodno obrusite in odstranite prah.

  Akustični stropni elementi in akustični ometi:
  Sanacija akustičnih sistemov zahteva poseben postopek. Po potrebi se posvetujte s strokovnjakom.

  Mavčne plošče:
  Na vpojnih ploščah osnovni premaz premažite z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

  Mavčnokartonske plošče:
  Robove od kitanja obrusite. Osnovni premaz premažite z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Pri ploščah, ki so bile dalj časa izpostavljene svetlobi, se lahko pojavi porumenelost. Da preprečite prodiranje podlage, zaporni premaz premažite s finim/grobim Primalon Filtergrundom ali Caparol Aqua-innom No-1.

  Beton:
  Odstranite vse morebitne ostanke ločilnih sredstev ter peskaste snovi in snovi, ki se prašijo.

  Porobeton:
  Osnovni premaz premažite s Primalonom PM 200, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 5.

  Les in leseni materiali:
  Premažite z vodotopnimi okoljsko sprejemljivimi akrilnimi ali poliuretanskimi laki Capacryl ali lazurami DANSKE.

  Nosilni premazi:
  Mat vpojne premaze neposredno obdelajte. Sijajne površine in lakaste barve hrapavo obdelajte. Osnovni premaz premažite s Primalon Universal Haftgrundom.

  Nenosilni premazi:
  Nenosilne premaze z lakastimi in disperzijskimi barvami ali ometi iz umetnih smol ter mineralne premaze odstranite.

  Premazi s klejnimi barvami:
  Temeljito operite. Osnovni premaz premažite z izdelkom Security Primer.

  Nepremazane tapete iz surovih vlaken, reliefnega ali vtisnjenega papirja:
  Premažite brez predhodne obdelave.

  Neoprijete tapete:
  Povsem odstranite. Ostanke lepila in tapet sperite.

  Plesnive površine:
  Plesen odstranite, površino premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox. Ko se površina dobro posuši, premažite z izdelkom Indeko-W (raziščite in odpravite vzrok za pojav plesni).

  Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi in mastnimi madeži:
  Nikotinsko umazanijo ter sajaste in mastne madeže operite z vodo z dodatkom čistil, ki topijo maščobe, na primer z univerzalnim čistilom Synthesa. Očiščene površine pustite, da se dobro posušijo. Posušene vodne madeže suho očistite s ščetkanjem. Zaporni premaz premažite s finim Primalon Filtergrundom. Na zelo umazanih površinah zaključni premaz premažite s Primalon IsoDeckom ali Aqua-innom No-1.

  Površine s solnim cvetenjem:
  Solno cvetenje suho odstranite s ščetkanjem. Osnovni premaz premažite s Primalon Tiefgrundom TB. Pri barvanju površin s solnim cvetenjem ne jamčimo za trajen oprijem premaza oziroma za preprečevanje nadaljnjega solnega cvetenja.

  Premazi akrilnih in drugih tesnilnih mas:
  Zaradi lastnosti akrilnih in drugih tesnilnih mas lahko nastanejo razpoke, obarvanje in težave z oprijemom premaza. Priporočamo, da pred začetkom premazovanja naredite preizkus.

  Majhne napake:
  Napake po ustrezni predobdelavi popravite s Synthesa Füllspachtel, SynthoMur ali Synthesa Handspachtel Easy v skladu z navodili za obdelavo in po potrebi premažite osnovni premaz.

  Priprava materiala

  Podlaga mora biti čista, brez ločilnih snovi in suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, del 1.

  Postopek nanašanja

  Nanos s čopičem, pleskarskim valjčkom ali brizganjem.

  Redčenje

  Z vodo (največ 10 odstotkov).

  Sestava nanosov

  Osnovni premaz: Primalon Glanz-Latex, razredčen z 10 odstotki vode.
  Zaključni premaz: Primalon Glanz-Latex, razredčen s 5 odstotki vode.

  Poraba

  Približno 150–200 g/m² za premaz gladke površine, na hrapavih površinah pa ustrezno več (orientacijska vrednost brez jamstva, natančno porabo določite na preizkusni površini).
  Pri tkanini iz steklenih vlaken na m² (orientacijska vrednost brez jamstva, natančno porabo določite na preizkusni površini):

  • fine strukture: pribl. 110 - 130 g
  • srednje strukture: pribl. 130 - 150 g
  • grobe strukture: pribl. 150 - 160 g

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura okoliškega zraka, materiala in podlage pri obdelavi ne sme biti nižja od +5 °C.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri + 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti po po 4 do 6 urah površinsko suho in primerno za naslednji premaz. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlažnosti se čas sušenja podaljša.

  Čiščenje orodja

  Z vodo, takoj po uporabi.

  Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

  Brizganje pod kotom: 50°
  Šoba: 0,021"
  Tlak: 150 barov

  Opozorilo

  Prosimo, upoštevajte:
  Da se ohranijo posebne lastnosti, izdelka ne mešajte z drugimi izdelki. Nanašajte v enem nizu, da ne pride do prehodov med mokrim in suhim nanosom.
  Pri uporabi globinskega premaza Primalon-Tiefgrund TB v notranjih prostorih se lahko pojavi značilen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro prezračevanje. Na občutljivih območjih uporabite Synthesa security Primer.

  Zaščita okoliških površin:
  Okolico površin, ki jih nameravate obdelati, zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino, dobro zaščitite. Barvne brizge takoj sperite z vodo.

  Posebni napotki:
  Lateks barva:
  S pojmom lateks barve se danes v običajnem pogovornem jeziku povezuje posebej obstojna disperzijska barva s posebnimi lastnostmi. Lateks barve so na voljo z različnimi stopnjami sijaja (ÖNORM EN 13300): v sijajni, svilnato sijajni in mat različici. Glede čiščenja mat lateks barv v primerjavi z običajnimi kakovostnimi disperzijskimi barvami ni nobene razlike. Če želite doseči večjo sposobnost čiščenja, na primer za odstranjevanje madežev in umazanije z mehko gobico ali podobnim, priporočamo uporabo izdelkov s sijajno ali svilnato sijajno površino, na primer sijajno ali svilnato sijajno lateks barvo Primalon.

  Razlike v barvnih odtenkih:
  Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnosti površine ipd. lahko nastanejo madeži oziroma razlike v barvnih odtenkih premaza.

  Učinek pisanja:
  Pri temnejših barvnih odtenkih se lahko ob mehanski obremenitvi pojavijo svetle črte (učinek pisanja). Na mehansko obremenjenih površinah z intenzivnimi barvnimi odtenki priporočamo dodaten zaščitni premaz s poenotenim odtenkom z izdelkom Premium Color Strong. Pri tem upoštevajte Tehnično informacijo za Premium Color Strong.

  Popravila:
  Sledi popravljanja na površini so odvisne od veliko dejavnikov in so tudi ob uporabi originalnega premaza neizogibne.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Ta izdelek po Zakonu o kemikalijah ni nevaren pripravek in zanj ni obvezno označevanje. Kljub temu upoštevajte previdnostne in higienske ukrepe, ki so običajni za delo s kemikalijami. Hranite zunaj dosega otrok!

  Vsebuje mešanico: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3: 1), 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Izdelek ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke! Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/a): 30 g/l (2010); Ta izdelek vsebuje<1 g/l HOS.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija