CapaSilan

Notranja barva na osnovi silikonske smole. Reši vse probleme na stenskih in stropnih površinah pri vpadu svetlobe s strani.

  Predvidena uporaba

  CapaSilan je mineralno mat notranja barva z odličnimi lastnostmi, nizkoemisijska in brez vsebnosti topil, abrazijsko odporna.
  CapaSilan prestavlja novo generacijo notranjih barv, ki jih odlikujejo odlične delovne lastnosti – enostavno obdelovanje z dolgim odprtim časom, tako da tudi površine z neugodno osvetlitvijo (svetloba s strani) ne kažejo vidnih delovnih pasov. Če strogo upoštevate predpisana navodila za sanacijo, lahko barvo uporabite tudi za obnovitev barve na akustičnih stropnih ploščah in
  akustičnih ometih.

  Lastnosti

  • Z minimalnimi emisijami in brez topil
  • Brez snovi, ki povzročajo "črnenje " površin
  • Dolg odprti čas za vgradnjo materiala – zato tudi na velikih, povezanih površinah omogoča obdelovanje brez vidnih delovnih prehodov
  • Visoka prepustnost za vodno paro
  • sd-vrednost < 0,1 m
  • Idealna izvedba morebitnih popravkov
  • Preprosto obdelovanje
  • Redčjiva z vodo

  Osnova materiala

  Kombinacija emulzije silikonske smole in posebne polimerne disperzije.

  Pakiranje/velikost embalaže

  • Standardna barva: 5 l, 12,5 l. Airfix: 25 l 
  • ColorExpress: 7,5 l, 12,5 l

  Barvni toni

  Bela barva.
  Možnost niansiranja z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati AmphiColor ali CaparolColor.
  Če niansiranje izvedete sami, vedno pripravite celotno potrebno količino barve, da ne bi nastajale razlike v barvnem tonu. Pri naročilu enega barvnega tona v količini 100 litrov in več lahko barvni ton zmešajo na željo tudi v tovarni. Niansiranje barve CapaSilan je izvedljivo tudi strojno v sistemu ColorExpress po vseh aktualnih barvnih kolekcijah v svetlih tonih s stopnjo svetlosti (= indeksom odboja svetlobe) do pribl. 70. Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah uporabite samo barvni ton iz iste proizvodne/ serijske šarže.

  Stopnja sijaja

  Top mat sijaj (po DIN EN 13 300)

  Skladiščenje

  Na hladnem, brez zmrzovanja.

  Tehnični podatki

  Karakteristike po DIN EN 13 300: z ninasiranjem lahko pride do odstopanj v tehničnih karakteristikah izdelka.

  Mokra obraba

  pralna barva razreda 1, obstojna proti mokremu drgnjenju po DIN 53778.

  Kontrastno razmerje

  razred pokrivnosti 1, pri izkoristku 7 m2/l oz. 140 ml/m2

  Največja velikost zrn

  fina (< 100 µm)

  Gostota

  pribl. 1,45 g/cm3

  Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

  znotraj 1 znotraj 2 znotraj 3 zunaj 1 zunaj 2
  + +
  (–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

  Ustrezne podlage

  Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte tudi VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.

  Priprava podlage

  Ometi maltnih skupin PII in PIII/tlačna trdnost po DIN EN 998-1 z najmanj 2 N/mm2:
  Trdne, običajno vpojne omete lahko prebarvate pred predhodne obdelave. Na grobo poroznih, peskastih, vpojnih ometih je potreben predpremaz z OptiGrund E.L.F. oziroma CapaSol LF.

  Mavčni ometi maltne skupine PIV/tlačna trdnost po DIN EN 13279 z najmanj 2 N/mm2:
  Predpremaz s Caparol-Haftgrund za boljši oprijem. Mavčne omete s sigasto površino obrusite, odprašite in obdelajte s predpremazom Caparol-Tiefgrund TB.

  Montažne mavčne plošče:
  Na vpojnih ploščah je potreben predpremaz z OptiGrund E.L.F. ali Caparol-Tiefgrund TB. Na zelo gostih, gladkih ploščah je potreben predpremaz za boljši oprijem, zato jih grundirajte z izdelkom Caparol-Haftgrund.

  Mavčne plošče (mavčno-kartonske plošče):
  Pobrusite robate sledi gladike. Utrdite mehke površine iz mavčne mase z utrjevalcem podlage Caparol Tiefgrund TB. Vezni predpremaz s Caparol-Haftgrund za boljši oprijem, OptiGrund E.L.F. ali CapaSol LF. Za plošče z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben zaporni predpremaz z izdelkom Caparol AquaSperrgrund. Upoštevajte tehnično smernico št. 12.

  Beton:
  Odstranite morebitne ostanke ločilnih sredstev in moknate ali peskaste substance.

  Porobeton:
  Predpremaz z izdelkom Capaplex, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 3.

  Zid iz apnenega peščenca in vidnih opečnih zidakov:
  Prebarvajte brez predhodne obdelave.

  Nosilni premazi:
  Mat, slabo vpojne premaze lahko prebarvate direktno. Na velikih, povezanih površinah lahko s predpremazom CapaSol LF ali OptiGrund E.L.F.) podaljšate odprti čas za vgradnjo barve. Sijoče površine in lak najprej naredite bolj robate. Vezni predpremaz s Caparol-Haftgrund za boljši oprijem.

  Odstranite nenosilne premaze:
  nenosilne lakirane površine, disperzijske barve ali disperzijske omete. Na slabo vpojnih, gladkih površinah je potreben predpremaz s Caparol Haftgrund. Na grobo poroznih, peskastih ali vpojnih površinah je potreben predpremaz z OptiGrund E.L.F. oziroma CapaSol LF. Nesnosilne mineralne barve mehansko odstranite in odprašite površine. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

  Akustični stropni elementi in akustični ometi:
  Sanacija akustičnih sistemov zahteva poseben delovni postopek. Podrobna navodila za sanacijo akustičnih sistemov si lahko preberete v Caparolovem priročniku o tehnologiji brizganja. Priročnik lahko dobite pri Caparou. Po potrebi zahtevajte tehnični nasvet.

  Premazi s klejnimi barvami:
  Izmijte do čistega. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

  Nepremazane grobovlaknene tapete, reliefne tapete ali papirne tapete z vtisnjeno strukturo:
  Prebarvajte brez predhodne obdelave.

  Slabo sprijete tapete:
  Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke odpadnega papirja. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

  Površine, ki jih je napadla plesen:
  Z mokrim čiščenjem odstranite plesnive obloge in glive. Napojite površine z zaščitnim sredstvom Capatox ali FungiGrund in počakajte, da se popolnoma posušijo. Predpremaz izvedite glede na vrsto in stanje podlage. Če so površine močno napadene, je potreben zaključni nanos z Indeko-W, Malerit-W ali Fungitex-W. Pri tem upoštevajte zakonske in uradne predpise (npr. za delo z biocidi in nevarnimi snovmi).

  Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, ali maščobnimi madeži:
  Nikotinske in sajaste/maščobne madeže izmijte z vodo z dodatkom gospodinjskega razmaščevalnega čistila. Počakajte, da se površine dobro presušijo. Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtačite. Nanesite izolacijski/zaporni predpremaz s Caparol AquaSperrgrund. Če so površine zelo zamazane, izvedite še zaključni premaz z Aqua-inn Nº1.

  Les in leseni materiali:
  Premažite z vodnoredčljivimi ekološkimi akrilnimi laki Capacryl ali PU-laki Capacryl.

  Manjši popravki:
  Omet popravite in zgladite z maso Caparol-Akkordspachtel po delovnih navodilih in, če je potrebno, površino tudi grundirajte.

  Postopek nanašanja

  Nanašate lahko s čopičem, valjčkom ali z brezzračnimi brizgalnimi napravami Airless.
  Nanos z Airless: kot brizganja: 50 °; šoba: 0,021–0,026 "; tlak brizganja: 150–180 bar.

  Sestava nanosov

  Osnovni in vmesni premaz: barva CapaSilan, razredčena z največ 10 % vode.
  Zaključni premaz: barva CapaSilan, razredčena z največ 5 % vode.

  Poraba

  Pribl. 140 ml/m2 na nanos na gladki podlagi. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja. Točno porabo ugotovite na manjši testni površini.

  Pogoji pri izvedbi

  Najnižja dovoljena temperatura med obdelovanjem in sušenjem: +5 °C – velja za zrak in podlago.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 65-odstotni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Popolnoma presušena in pripravljena za obremenitve je po pribl. 3 dneh. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo.

  Čiščenje orodja

  Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo.

  Opozorilo

  Pri brezzračnem brizganju barvo dobro premešajte in precedite skozi sito. Če uporabite globinski predpremaz Caparol-Tiefgrund TB na notranjih površinah, se lahko pojavi tipičen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov. Na občutljivih območjih uporabite raje utrjevalec ometa AmphiSilan-Putzfestiger, ki ne vsebuje aromatov in je skoraj brez vonja. Za minimiranje vidne progavosti in vidne strukture valjčka priporočamo, da svež nanos barve takoj še enkrat prevaljčkate s kratkodlakim valjčkom, pri katerem se material ne nabira na robovih valjčka (na primer z valjčkom Rotanyl 18 znamke Rotaplast). Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od mnogih dejavnikov, zato so neizogibne (tehnična smernica BFS št. 25).

  Izvedensko mnenje/atest

  Meritev absorpcije zvoka po DIN EN 20354. Poročilo o preskusu št. 48690 je izdal svetovalni biro za zvočno tehniko Müller-BBM, Planegg. Za neoporečno uporabo izdelka v notranjih prostorih jamči inštitut Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI), ki je izdelku podelil znak kakovosti TÜV z oznako„preizkušeno glede škodljivih snovi". Atest Vam pošljemo na zahtevo.

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Zaščitite oči in kožo pred brizganjem barve. Če izdelek pride v oči ali v stik s kožo, ga takoj temeljito izperite z vodo. Pri brizganju ne vdihavajte meglice. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Delovne pripomočke očistite takoj po uporabi z vodo in milom. Podrobnosti si preberite v varnostnem listu.

  Odstranjevanje

  V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka odstranite kot odpadke barv na vodni osnovi, posušene ostanke izdelka odstranite kot strjene barve ali kot gospodinjske odpadke.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

  Produktna koda za barve in lake

  M-SF01

  Deklaracija sestavin

  Polivinilacetatne smole/polisiloksan, titanov dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervansi.

  Tehnično svetovanje

  V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo. Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list
 • Barvno ujemanje: upoštevajte odstopanja od originalne barve, odvisno od tiskalnika in papirja.