Proizvodi | Notranje barve | Latex barve | Primalon Strukturpaste

Primalon Strukturpaste

Trpežna strukturna pasta za notranje prostore, ki se trdno sprime in je odporna na udarce

  Predvidena uporaba

  Za trpežne debeloslojne plastične stenske premaze, odporne proti udarcem. Uporaba v notranjih prostorih. Za te premaze je značilna posebna neobčutljivost. Zato so še posebej primerni za hodnike in stopnišča, pisarne, dvorane, vrtce, šole, bolnišnice, itd.

  Lastnosti

  • Pasta se redči z vodo, je prijazna do okolja in skoraj brez vonja 
  • Odlične polnilne lastnosti, vsestranske možnosti strukturiranja
  • Paroprepustna
  • Se dobro sprime s podlago, odporna proti udarcem
  • Odvisno od zaključnega nanosa se odlično čisti in je obstojna proti običajnim dezinfekcijskim sredstvom in gospodinjskim čistilom

  Osnova materiala

  Disperzija.

  Pakiranje/velikost embalaže

  25 kg

  Barvni toni

  Bele barve kot skladiščeno blago.

  Niansiranje:
  Do največ 2 % z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati CaparolColor v pastlnih niansah. Če sami zmešate barvo, zmešajte vedno celotno količino, da se izognete razlikam v odtenkih. Pripravo temnih odtenkov naročite v tovarni.
  Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah uporabite samo barvne tone iz iste serijske šarže.

  Stopnja sijaja

  Mat.

  Skladiščenje

  Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži lahko 12 mesecev.

  Gostota

  Pribl. 1,60 g/cm3

  Ustrezne podlage

  Apneno-cementni in cementni ometi iz maltne skupine P II in P III:
  Trdne, običajno vpojne omete lahko prebarvate brez predhodne obdelave/predpremaza. Na grobo poroznih, vpojnih ometih z odpadajočim peskom je potreben predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF.

  Mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine P IV in P V:
  Potreben je predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Mavčne omete s sigasto plastjo najprej obrusite in temeljito posesajte prah.

  Akustični stropni elementi in akustični ometi:
  Sanacija akustičnih sistemov zahteva poseben postopek, Po potrebi zahtevajte tehnični nasvet.

  Mavčne gradbene/montažne plošče:
  Na vpojne plošče nanesite predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

  Mavčno-kartonske plošče:
  Obrusite robate sledi gladilke. Nato nanesite predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Plošče, ki ostanejo dalj časa nepremazane na svetlobi, lahko porumenijo. Da porumenela podlaga ne bi prebila skozi barvo, uporabite zaporni premaz z izdelkom Primalon Filtergrund fein/grob ali s Caparol Aqua-inn No-1.

  Beton:
  Odstranite ostanke ločilnih sredstev in odpadajoče moknate ali peščene substance.

  Porobeton:
  Potreben je predpremaz z izdelkom Primalon PM 200, razredčenim z vodo v razmerju 1:5.

  Les in leseni materiali:
  Premažite jih z akrilnimi laki Capacryl ali lazurami DANSKE, ki se redčijo z vodo in so prijazni do okolja.

  Nosilni premazi:
  Če je nosilni premaz mat in slabo vpojen, ga lahko direktno premažete. Če pa ima nosilni premaz sijočo ali lakirano površino, površino najprej naredite bolj robato. Uporabite predpremaz Primalon Universal Haftgrund.

  Nenosilni premazi:
  Nenosilne nanose laka in disperzijskih barv oziroma disperzijskega ometa ter nenosilne mineralne nanose morate odstraniti.

  Klejne barve:
  Klejno barvo izmijte do čistega. Potreben je predpremaz z izdelkom Synthesa Primer.
  Nepremazane grobovlaknene tapete, reliefne tapete ali papirne tapete z vtisnjeno strukturo: Prebarvajte brez predhodne obdelave.

  Slabo sprijete tapete:
  Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja.

  Površine, ki jih je napadla plesen:
  Odstranite plesnive obloge, površino premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox. Ko se površina dobro posuši, jo premažite z Indeko-W. Preučite tudi razlog za plesen in ga odpravite.

  Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi ali maščobnimi madeži:
  Nikotinske in sajaste/maščobne madeže izmijte z vodo z dodatkom razmaščevalnega čistila, npr. Synthesa Universalreiniger. Počakajte, da se površine dobro posušijo. Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtačite. Nanesite zaporni predpremaz s finim temeljnim filtrom Primalon Filtergrund fein. Če je površina zelo zamazana, nanesite še premaz z izdelkom Primalon IsoDeck ali Aqua-inn No-1.

  Površine s kristalizacijo soli (izcvetanje):
  Kristalizirane madeže na suho odstranite s krtačo. Za predpremaz uporabite Primalon Tiefgrund TB. Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajen oprijem barve oziroma za trajno preprečitev „cvetenja".

  Premazovanje akrilnih in drugih tesnilnih mas:
  Zaradi specifičnih lastnosti akrilnih in drugih tesnilnih mas se lahko pojavijo razpoke, obarvanja in težave z oprijemom barvnega nanosa. Zato priporočamo, da pred začetkom del obvezno preizkusite barvo na testni površini.

  Manjša poškodovana/izbita mesta:
  Po ustrezni pripravi zapolnite površine s polnilno maso Synthesa Füllspachtel, SynthoMur ali Synthesa Handspachtel Easy po predpisanem delovnem postopku in po potrebi nato še grundirajte.

  Priprava podlage

  Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

  Postopek nanašanja

  Mazanje s čopičem. Enakomerno nanesite s krtačo.

  Redčenje

  S čisto vodo (največ 2 %).

  Sestava nanosov

  Predpremaz: Izravnane površine grundirajte s predpremazom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.
  Vmesni nanos: Primalon Strukturpaste, glede na želeno strukturo razredčena z vodo do največ 2 %.
  Zaključni premaz: na vodni osnovi – Primalon Isoliergrund, Primalon Latexfarben, Primalon Acryl-Universallack, Capacryl PU-Gloss ali Satin Lack.
  Osnova topila: mešanica Capalac mix Profi Objektlack

  Poraba

  Pribl. 250–500 g/m² na nanos, odvisno od vpojnosti podlage.
  (Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem ne sme pasti pod + 5 °C.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je barva po 24 urah površinsko suha in pripravljena za premazovanje. Nizke temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi z vodo.

  Opozorilo

  Pozor! Prosimo, upoštevajte!
  Specialne lastnosti paste Primalon Strukturpaste se ohranijo samo, če je ne mešate z drugimi izdelki! Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro.
  Pri uporabi predpremaza Primalon Tiefgrund TB za utrjevanje podlage na notranjih površinah se lahko pojavi tipičen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov. Na občutljivih območjih uporabite predpremaz Synthesa Security Primer.

  Zaščitno prekrivanje:
  Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

  Posebna navodila
  Razlike v barvnem tonu:
  Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v nanosu barve lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem odtenku.

  Popravki:
  Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek.

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

  Vsebuje zmes iz: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona. Lahko izzove alergijske reakcije.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija