ElektroShield

Osnovni premaz za zmanjšanje nizko- in visokofrekvenčnega električnega smoga v notranjem področju.

Predvidena uporaba

Črno pigmentiran električno prevoden specialni premazni material za velikopovršinsko zmanjšanje električnih izmeničnih polj (nizkofrekvenčnih), na primer izmenične napetosti v kablih, napeljavi, napravah, stenah itd., in elektromagnetnega valovanja (visokofrekvenčnega), na primer oddajnikov, radarjev, mikrovalovnih naprav, mobilnih telefonov, brezžičnih telefonov itd.

Zelo primeren za občutljiva območja, na primer otroški, spalni, bivalni, delovni, hotelski, bolnišnični in ordinacijski prostori, otroški vrtci in šole.

Lastnosti

  • Električno prevoden, zmanjšuje sevanje za več kot 99,5 odstotka.
  • Najnižja možna raven emisij, ne vsebuje topil.
  • Se redči z vodo, prijazen do okolja in skoraj brez vonja.
  • Dober oprijem.
  • Difuzijski za vodno paro.
  • sd-vrednost < 0,1 m

Osnova materiala

Disperzija umetne snovi po DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

5 l, 12,5 l

Barvni toni

Črne barve.

Skladiščenje

Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Stabilno skladiščenje do 12 mesecev.

Gostota

pribl. 1,35 g/cm3

Dopolnilni izdelki

Bakreni trak Disbon 973 Kupferband

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti čista, brez ločilnih snovi in suha. Upoštevajte VOB, del C, in 3. odstavek DIN 18363.

Priprava podlage

Glede primernosti za različne podlage in potrebno predobdelavo podlage upoštevajte našo Tehnično informacijo št. 650 »Podlage in njihova predobdelava«.

Postopek nanašanja

Enakomerno na debelo nanesite s pleskarskim valjčkom in z grobo strukturiranim valjčkom (poliestrska pena) takoj mokro na mokro enakomerno razvaljajte v eno smer. S tem nastane rahla pomarančna struktura. Gladko površino dosežete, če ElectroShield fino zakitate s hitrim kitom Caparol (Caparol-Akkordspachtel).

ElectroShield je pripravljen za uporabo. Pred uporabo dobro premešajte. Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo.

Sestava nanosov

Samolepilni bakreni trak Disbon 973 z zadostnim presežkom (možnost priključitve), približno 20 cm, na področju vtičnic zalepite na površino, ki jo želite ozemljiti, pritisnite in po potrebi razmastite z razredčilom KH.
Nerazredčen ElectroShield nanesite v dveh delovnih korakih. Upoštevajte 12-urni čas sušenja med obema premazoma. Območje bakrenega traku po nanosu ElectroShielda obdelajte z izdelkom Capacryl Haftprimer ali izolacijskim sprejem Capalac.

Zaključni premaz:
ElectroShield lahko premažete s CapaSanom, Caparol-Sensitivom ali drugimi disperzijskimi ali lateks barvami Caparol ter prelepite s surovimi vlakni, steklenimi vlakni, okrasnimi tapetami Capadecor Akkord ali drugimi vrstami tapet, obdelate z ometi iz umetnih smol itd.

Poraba

Na gladkih podlagah najmanj 2 x 160 ml/m2. S tem nastane sloj suhega premaza s povprečno debelino približno 145 µm. Na hrapavih površinah je poraba ustrezno večja.
Natančno porabo določite s preizkusnim premazom na objektu.

Pogoji pri izvedbi

Spodnja temperaturna meja za obdelavo in sušenje:
+5 °C za podlago in okoliški zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti po 12 urah površinsko suho in primerno za naslednji premaz. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlažnosti se ta čas podaljša.

Opozorilo

Priključitev vgrajenega bakrenega traku za ozemljitev oklopa in zaščitnega stikala mora opraviti kvalificirani električar. Pri tem se priključijo vse povezane površine. Priključitev se lahko izvede prek ozemljitvenega vodnika v vtičnici. Pri tem se bakreni trak priključi na ozemljitveni vodnik v vtičnici. Pogoj za to priključitev je ustrezna izvedba električne napeljave. Pred začetkom del naj to preveri električar.

Popoln oklop:
Idealna zaščita pred elektromagnetnim sevanjem se doseže šele s popolnim oklopom celotne površine prostora. Neoklepljeni deli zgradbe, na primer okna, tla in vrata, predstavljajo šibke točke in zmanjšujejo skupno dušenje sevanja. Tehnične lastnosti teh območij glede zaščite pred sevanjem se lahko z ustreznimi materiali izboljšajo.

Združljivost:
ElectroShielda se ne sme mešati z drugimi materiali.

Izvedensko mnenje/atest

Zmanjšanje elektromagnetnega valovanja in nizkofrekvenčnih električnih polj je izmeril in potrdil prof. Pauli z Oddelka za visokofrekvenčno, mikrovalovno in radarsko tehniko na Univerzi nemške zvezne vojske v Münchnu. Certifikat je na voljo na zahtevo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok! Med obdelavo in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Ne jejte, pijte in ne kadite med uporabo izdelka. Pri stiku z očmi ali kožo takoj temeljito sperite z vodo. Izdelek ne sme zaiti v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo! Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo in milom. Ne vdihavajte megle pri brizganju in pršenju. Podrobnejše informacije najdete v varnostnem listu.

Odstranjevanje

V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo. Tekoče ostanke materiala oddajte na zbirališču starih barv in lakov, posušene ostanke materiala pa odstranite kot gradbene odpadke ali odpadke pri rušenju oziroma v komunalne ali gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a): 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-GP01

Deklaracija sestavin

Poliakrilatna smola, pigmenti, ogljikova vlakna, kalcijev karbonat, voda, aditivi, sredstva za konzerviranje (metilizotiazolinon, benzisotiazolinon).

Tehnično svetovanje

Vseh podlag, ki jih je v praksi možno najti, in njihove premaznotehnične obdelave ni mogoče obdelati v tem besedilu. Če obdelujete podlage, ki niso opisane v tej tehnični informaciji, se obvezno posvetujte z našimi sodelavci na terenu. Z veseljem vam bomo podrobno svetovali v zvezi s posameznim objektom.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list