Danske Classic Solid Gold

Lazurni premaz za les (srednjeslojna lazura), prozorno pigmentiran (barvni), paroprepusten (ne tvori zaprtega filma), z vsebnostjo topil (vendar brez aromatov).

Opis

Lazurni premaz za les (srednjeslojna lazura), prozorno pigmentiran (barvni), paroprepusten (ne tvori zaprtega filma), z vsebnostjo topil (vendar brez aromatov). Na osnovi alkidne smole visoke trdnosti s konzervansom filma. Odlično prodre v les, na osnovi hidrofobnih dodatkov deluje izrazito vodoodbojno, je obstojen na svetlobi in odporen proti vremenskim vplivom. Zlasti je primeren za vzdrževalne premaze na že vremensko postaranih površinah.

Predvidena uporaba

Barvni premaz za vse vremensko izpostavljene lesene elemente v razredih uporabe GK 2 in GK 3 v skladu s standardom ÖNORM B 3802, 2. del: za lesene hiše (zunaj), fasadne opaže, zimske vrtove, balkone, čebelnjake (zunaj), okna ali zunanja vrata.

Ne uporabljati:
Izdelek ni primeren za les, ki je v trajnem stiku z zemljo ali vodo, in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo! Ne uporabljati na velikih površinah v stanovanjskih in bivalnih prostorih! Izdelek ni primeren za vodoravne površine (na primer za tla na terasah).

Pakiranje/velikost embalaže

1 liter, 5 litrov, 10 litrov, 25 litrov.

Barvni toni

Bor, pinija, macesen, hrast, oreh, navadni oreh, redwood, palisander, ebenovina, kostanj, akacija, brezbarvna verzija. Vsi barvni toni se med seboj poljubno mešajo. Barvni toni na barvni karti so samo informativni.

Lastna barva lesa in količina nanosa lazurnega premaza vplivajo na končni videz barvnega tona. Priporočamo, da barvni ton preverite na poskusni površini. Na željo je mogoče naročiti tudi posebne barvne tone.

Brezbarvna verzija ni primerna kot samostojni premaz za zunanje površine. Dodatek brezbarvne verzije za svetlenje barvnega tona ne sme preseči 10 %, drugače se zmanjša UV-zaščita.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zapakirano, na hladnem in suhem.
Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke, mast, olje ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah in slabo sprijete ostanke starih premazov. Ostanki silikona vplivajo na slab razmaz.

Sestava nanosov

Nov les premažite vsaj dvakrat z nerazredčeno lazuro. Pri prvem nanosu premažite les z vseh strani. Pred uporabo dobro premešajte. Za vzdrževalni premaz sta potrebna 1 do 2 nerazredčena nanosa. Za brizganje ali pršenje so primerni samo zaprti sistemi z odsesovalno opremo.
Vmesno brušenje po prvem nanosu izvedite samo, če je nujno potrebno. Ne vdihavajte finega prahu od brušenja! Nato sledita še 1 do 2 nerazredčena nanosa.

Poraba

Oblan les:
80 – 100 ml/m² na nanos. 1 liter zadošča za kakih 10 do 12 m2 na nanos.

Neoblan žagan les:
100 – 120 ml/m² na nanos. 1 liter zadošča za kakih 8 do 10 m2 na nanos.

Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu vplivata na porabo/obseg obdelane površine.

Pogoji pri izvedbi

Vsebnost vlage v lesu:
Največ 18 % pri dimenzijsko nestabilnih obdelovancih.
Največ 15 % pri dimenzijsko stabilnih obdelovancih (oknih, zunanjih vratih).

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so zelo odvisni od količine nanosa in pogojev sušenja.
Okvirni podatki za 100 ml/m2, 23 °C in 50-odstotno relativno zračno vlago: odpornost proti dežju po kakih 3 do 4 urah po premazovanju, drugi nanos po kakih 6 do 8 urah vmesnega sušenja.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga ali slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo interval sušenja.

Orodje

Uporabljajte nerjaveče delovne pripomočke.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z razredčilom Capalac Streichverdünnung 200. Zberite odpadno tekočino od čiščenja in jo odstranite tako kot izdelek.

Opozorilo

Če tako predpisuje standard ÖNORM B 3802-2 – na primer pri statično obremenjenih (nosilnih) lesenih elementih (na primer balkonih) – les naprej preventivno zaščitite pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami z DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi) ali z impregnacijskim temeljnim premazom DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil), ki preventivno zaščiti les pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami ter insekti.

Posebna navodila:
Macesnov les je pogojno primeren za lazurne premaze, najbolj primeren je borov, smrekov in jelov les. Za podrobne informacije o tej temi se obrnite na naše tehnične svetovalce.

Surov les na zunanjih površinah morate premazati takoj potem, ko ste ga izpostaviti vremenskim vplivom (UV-sevanju, padavinam, vetru). Drugače računajte z zmanjšano oprijemljivostjo premaza na lesu, ki jo povzroči nastali ločilni sloj. Stopnje izrazitosti težav s tem ločilnim slojem ni mogoče ugotoviti z običajnimi preizkusi na sami lokaciji vgradnje premaza.

Podaljšanje trajnosti premazanih lesenih fasadnih površin:

  • Na fasadnih površinah, ki so zelo izpostavljene vremenskim vplivom, obvezno priporočamo uporabo radialno ali polradialno rezanega lesa, saj pri tangencialnemu rezu med delovanjem vremena rado pride do odstopanja zgornjega sloja lesa na površini in s tem do velikopovršinskih poškodb v premazu
  • Raje uporabite navpično kot vodoravno vgrajen fasadni opaž.
  • Pri premazovanju ali obnavljanju lesenih površin upoštevajte predpisane kontrole in opozorila po standardu ÖNORM B 2230-1 "Pleskarska dela – premazi na lesu”.
  • Pri fasadnih opažih uporabite raje surove neoblane površine kot oblane.

Dodatne informacije o zaščiti lesa so zajete v kronografskem priročniku DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte plinov/dima/hlapov/ meglice (navedite ustrezno (-e) oznako(-e) proizvajalca). Če pride v stik s kožo, takoj izperite z obilo vode in mila. Hranite samo v tesno zaprti originalni embalaži in na hladnem, dobro prezračevanem mestu. Nosite ustrezne zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo. Izdelek uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. Upoštevajte posebna navodila/varnostni list.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/e) znaša 400 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 400 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 55508 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
ADR/RID: Ne velja/ni blago razreda 3.
Razred ogrožanja po Uredbi o gorljivih tekoč: Ne velja.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list