Proizvodi | Laki, lazure | Posebni izdelki | SynthoTop Hartölwachs

SynthoTop Hartölwachs

Premazno sredstvo za les, ki ne vsebuje topil in ne tvori filma. Uporablja se v notranjih prostorih. Izdelano je na osnovi polnaravnih surovin in trdih voskov za vzdržljive površine.

  Opis

  Univerzalno, visoko kakovostno premazno sredstvo na osnovi rastlinskih olj in smol v kombinaciji s trdimi voski, redek in skoraj brez vonja. Prodre globoko v les in ne tvori filma. Površine, obdelane s trdim oljno-voščenim premazom SynthoTop, so paroprepustne, ne porumenijo, se ne elektrostatično naelektrijo, so obstojne proti slini in potu, odporne proti običajnim mehanskim obremenitvam in v glavnem odporne proti vodi in običajnim gospodinjskim čistilom.

  Hartölwachs strong: je univerzalni zaključni premaz za vsa področja uporabe, še zlasti za močno obremenjene površine (tla, pohištvo, stopnice, kopalnice ipd.). Delež trdnih delcev (suhe snovi) znaša več kot 60 %. Rezultat je vidno enakomernejša, lepo zapolnjena gladka površina!

  Predvidena uporaba

  Premazovanje vseh bolj obremenjenih lesenih površin v notranjih prostorih, pohištva in opažnih oblog. Kot premaz je primeren tudi za lesena ali plutovinasta tla ter naravni kamen.

  Skladiščenje

  Najmanj 1 leto, originalno zapakirano, na hladnem in suhem.

  Postopek nanašanja

  Brez redčenja nanašamo z mazanjem, brizganjem, prisanjem ali valjčkanjem. Na močno vpojnih podlagah nanesemo vsaj dvakrat. Pred uporabo dobro premešajte. Preprečite nastajanje luž. Odvečno količino materiala obvezno takoj odstranite.

  Poraba

  60–80 g/m2.
  1 l zadošča glede na vpojnost za 10–14 m2 na nanos.

  Sušenje/interval sušenja

  Okvirne vrednosti pri 80 g/m2, 23 °C in 50-odstotni zračni vlagi.
  Suho, da se ne prime prah:
  po pribl. 40 minutah
  Suho za prijemanje: po pribl. 90 minutah
  Drugi nanos: po pribl. 12 urah
  Popolnoma suho: po pribl. 24 urah

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi z razredčilom Capalac AF Verdünnung 205 ali nadomestkom terpentina.

  Opozorilo

  Izdelek uporabljajte v nerazredčeni obliki in ne mešajte ga z drugimi izdelki. Podlaga mora biti brez sledi maščobe, olja ali drugih nečistoč. Trdi oljno-voščeni premaz SynthoTop lahko pri obdelovanju nekoliko segrejemo (do največ 60 °C!), s čimer dosežemo, da se hitreje suši in globlje prodre v podlago. Popolnoma suhe površine lahko dodatno obdelamo za večji sijaj z orodjem za poliranje, s krtačami ali s trakasto krtačo. S trdim oljnim voskom SynthoTop prepojen tekstilni material ali orodja niso nagnjena k samovžigu.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Samo za industrijsko (tehnično) rabo!
  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Preprečite stik s kožo. Hranite samo v tesno zaprti originalni embalaži in na hladnem, dobro prezračevanem mestu. Uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice. Uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. Pri zaužitju ne izzivajte bruhanja. akoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali to etiketo.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 55502 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  ADR/RID: Ni blago razreda 3.
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija