Proizvodi | Laki, lazure | Posebni izdelki | Pressen-Trennmittel

Pressen-Trennmittel

Sredstvo proti sprijemanju za stiskalnice

  5 litrov

  S čopičem ali krpo enakomerno namažite tanko plast sredstva na podlago stiskalnice. S tem na daljši čas preprečite, da bi se lepila, ki prihajajo iz stiskalnice (belo lepilo, urea-formaldehidno lepilo, melamin-formaldehidno lepilo, fenol-resorcinol, PUR-lepilo), trajno prilepila.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Namenjeno le za komercialno ali industrijsko rabo!
  Vsebuje ogljikovodike.
  Nevarno za zdravje: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
  Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Izdelek hranite izven dosega otrok. Posodo je treba dobro zatesniti in jo hraniti v dobro prezračevanem prostoru. Ne hranite je v bližini virov vžiga. Ne kadite. Ne vdihavajte hlapov. Izogibajte se stiku s kožo. Za gašenje uporabljajte pesek, CO₂ ali prašek. Pri zaužitju ne poskušajte izzvati bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč in predložite embalažo ali etiketo.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 55370 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
  ADR/RID: ni blago razreda 3
  Razred ogrožanja po Uredbi o gorljivih tekočinah: A III
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list