Proizvodi | Laki, lazure | Laki | S topili | Capalac SuperWeiß

Capalac SuperWeiß

Poliuretanski beli lak iz alkidne smole z visokim sijajem, brez aromatov, ustreza HOS, z odlično odpornostjo proti porumenitvi, za zunanje in notranje površine

  Predvidena uporaba

  Visokokakovosten gradbeni lak – uporablja se za zaključne premaze na lesu, kovini in trdem PVC-ju. Primeren je tako za notranjo kot zunanjo uporabo. Ni primeren na sistemih za ogrevanje. Zaradi intenzivnega vonja, ki je značilen za lake iz alkidne smole, priporočamo, da pri velikoploskovnih nanosih v notranjih prostorih raje uporabite Capacryl PU-Gloss.

  Lastnosti

  • razredčilo brez aromatov
  • izpolnjuje zahteve evropske direktive za topila (HOS)
  • visoka stopnja beline
  • visoka odpornost proti porumenelosti
  • briljanten globinski sijaj
  • elegantna in enostavna uporaba
  • zelo dobra obstojnost
  • visoka moč prekrivanja robov
  • odlična prekrivna sposobnost
  • visoka odpornost proti sunkom in udarcem
  • dolga obstojnost po odpiranju embalaže
  • odporen proti običajnim gospodinjskim čistilom ter kratkotrajno odporen proti šibkim kislinam in lugom
  • visoka vremenska in svetlobna obstojnost
  • hitro sušenje
  • odličen razmaz

  Osnova materiala

  Poliuretanska alkidna smola na osnovi topil brez aromatov.

  Pakiranje/velikost embalaže

  • Standardni barvni odtenek - bele barve: 
   375 ml, 750 ml 2,5 l, 10 l
  • Starinsko bela:
   2,5 l

  Barvni toni

  Bela, starinsko bela.

  Opozorilo:
  Pri svetlih barvnih tonih in beli barvi lahko pod vplivom pomanjkljive svetlobe (UV-sevanje), toplote in kemičnih snovi, na primer amonijakovih hlapov iz čistil, lepil, premaznih ali tesnilnih sredstev porumeni površina laka. Ta porumenitev je značilna za ta material in ne predstavlja pomanjkljivosti izdelka.

  Obstojnost barvnega tona po tehnični smernici BFS št. 26:
  Vezivo: Razred B.
  Pigmentiranje: Skupina 1

  Stopnja sijaja

  Visoki sijaj

  Skladiščenje

  Na hladnem.
  Posode hranite tesno zaprte.

  Gostota

  pribl. 1,2 g/cm3

  Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

  znotraj 1 znotraj 2 znotraj 3 zunaj 1 zunaj 2
  + +
  (–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

  Ustrezne podlage

  Grundiran in predhodno lakiran les, železo, jeklo, cink, aluminij (razen eloksiranega aluminija) in trdi PVC.

  Priprava podlage

  Obrusite in očistite grundirane površine.

  Postopek nanašanja

  Navodila za nanos z brizganjem:
  Ø šobe Tlak Redčenje Material, ogret na:
  Aircoat-TempSpray 0,009–0,011 cole 180–200 barov Viskoznost ob dobavi 35 °C

  Delovni postopek:
  Brizganje je v dobavljeni konsistenci izvedljivo z ogretim materialom (TempSpray) po postopku AirCoat (brezzračno + zrak). Capalac SuperWeiß je v dobavljeni konsistenci pripravljen za direktno vgradnjo s čopičem ali valjčkom.

  Sestava nanosov

  Podlaga Uporaba Priprava podlage Impregnacija Grundiranje Vmesni premaz Zaključni premaz
  Les, leseni materiali Znotraj Brušenje Capalac Vorlack Capalac SuperWeiß
  Dimenzijsko stabilni leseni elementi Zunaj BFS št. 18 Capalac Holz-Imprägnier-Grund Capalac Vorlack Capalac SuperWeiß
  Železo, jeklol Znotraj Odstran. rje/ razmastitev Capalac Allgrund ali Rostschutzgrund
  Zunaj Odstran. rje/ razmastitev 2 x Capalac Allgrund
  ali 2 x Rostschutzgrund
  Capalac SuperWeiß
  Cink Znotraj BFS št. 5 Capalac AllGrund
  Zunaj BFS št. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer ali 2 x Capalac AllGrund Capalac SuperWeiß
  Aluminij Znotraj BFS št. 6 Capalac AllGrund
  Zunaj BFS št. 6 Capalac AllGrund Capalac SuperWeiß
  Trdi PVC Znotraj/Zunaj BFS št. 22 Capalac AllGrund
  Nosilni stari premazi Znotraj/Zunaj Brušenje/luženje Poškodbe v podlagi popravite glede na vrsto podlage in grundirajte Po potrebi 
  Capalac SuperWeiß
  Pozor! Na premazih s prašnimi barvami ali premazih Coil-Coating na kovinski podlagi in na drugih kritičnih podlagah OBVEZNO prej preverite oprijem laka na testni površini.

  Poraba

  Porabljena količina v ml/m2/nanos

  Mazanje Valjčkanje Brizganje (Airless)
  80–100 70–90 100–120

  Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage.
  Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom.

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura materiala, zraka in podlage:
  Najmanj 5 °C

  Sušenje/interval sušenja

  Pri 20 °C in 65 % rel. zr. vl. Prašno suho Suho za prijemanje Suho za naslednji nanos Suho za brizgan nanos
  V koliko urah (nanos) 2 4 8 8–16

  Pri nizkih temperaturah, povišani zračni vlagi in debelejših nanosih se sušenje upočasni.

  Čiščenje orodja

  Po uporabi z belim špiritom ali nadomestkom terpentina.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Tekočina in hlapi so vnetljivi. Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Hranite ločeno od odprtega plamena/vročih površin. Ne kadite. Ne vdihavajte prahu ali meglice. Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Uporabljajte le na prostem ali v dobro prezračevanih prostorih. Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. NE povzročajte bruhanja. Posode z izdelkom hranite tesno zaprte na dobro prezračevanem mestu. Vsebuje butanonoksim – lahko povzroči alergične reakcije. 

  Odstranjevanje

  V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke materiala oddajte na deponiji za stara barvila/lake. Posušene ostanke materiala odstranite kot gradbene odpadke ali ruševine ali kot komunalne odpadke oziroma gospodinjske odpadke.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/d) znaša 300 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 300 g/l HOS.

  Produktna koda za barve in lake

  M-LL01

  Deklaracija sestavin

  Alkidna smola, titanov dioksid, alifatski ogljikovodiki, sredstva proti draženju kože, aditivi.

  Podrobnejši podatki

  Preberite v varnostnem listu.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list