Proizvodi | Laki, lazure | Laki | S topili | Capalac SeidenWeiß

Capalac SeidenWeiß

Svilnato mat lak v beli barvi na osnovi poliuretanske alkidne smole, brez aromatov in v skladu s predpisano vsebnostjo HOS (VOC). Za zunanje in notranje površine.

  Predvidena uporaba

  Visokokakovosten gradbeni lak – uporablja se za zaključne premaze na lesu, kovini in trdem PVC-ju.
  Primeren je tako za notranjo kot zunanjo uporabo.
  Ni primeren na sistemih za ogrevanje. Zaradi intenzivnega vonja, ki je značilen za lake iz alkidne smole, priporočamo, da pri velikoploskovnih nanosih v notranjih prostorih raje uporabite Capacryl PU-Satin.

  Lastnosti

  • Topila brez aromatov
  • Izpolnjuje zahteve evropske direktive za topila (HOS)
  • Visoka stopnja beline
  • Plemenita svilnato mat površina
  • Dolg odprti čas za vgradnjo
  • Zelo dobra vertikalna stabilnost (minimalno polzenje)
  • Zelo dobra pokrivnost, visoko pokrivanje robov
  • Visoka odpornosti proti udarcem in trkom
  • Elegantna, lahka izvedba
  • Hitro sušenje
  • Odličen razmaz
  • Obstojnost proti običajnim gospodinjskim čistilom in kratkotrajna obstojnost proti blagim kislinam in lugom
  • Visoka obstojnost proti vremenskim razmeram in svetlobi

  Osnova materiala

  Poliuretanska alkidna smola na osnovi topil brez aromatov.

  Pakiranje/velikost embalaže

  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

  • Starinsko bela: 2 l

  Barvni toni

  Bela, starinsko bela.
  Opozorilo: Pri svetlih barvnih tonih in beli barvi lahko pod vplivom pomanjkljive svetlobe (UV-sevanje), toplote in kemičnih snovi, na primer amonijakovih hlapov iz čistil, lepil, premaznih ali tesnilnih sredstev porumeni površina laka. Ta porumenitev je značilna za ta material in ne predstavlja pomanjkljivosti izdelka.

  Obstojnost barvnega tona po tehnični smernici BFS št. 26:
  Vezivo: Razred B.
  Pigmentiranje: Skupina 1

  Stopnja sijaja

  Svilnato mat.

  Skladiščenje

  Na hladnem.
  Posode hranite tesno zaprte.

  Gostota

  pribl. 1,2 g/cm3

  Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

  znotraj 1 znotraj 2 znotraj 3 zunaj 1 zunaj 2
  + +
  (–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

  Ustrezne podlage

  Grundiran in predhodno lakiran les, železo, jeklo, cink, aluminij (razen eloksiranega aluminija) in trdi PVC.

  Priprava podlage

  Obrusite in očistite grundirane površine.

  Postopek nanašanja

  Navodila za nanos z brizganjem:

  Ø šobe Tlak Redčenje Material, ogret na:
  Aircoat-TempSpray 0,009–0,011 cole 180–200 barov Viskoznost ob dobavi 35 °C

  Delovni postopek:
  Brizganje je v dobavljeni konsistenci izvedljivo z ogretim materialom (TempSpray) po postopku AirCoat (brezzračno + zrak). Capalac SeidenWeiß je v dobavljeni konsistenci pripravljen za direktno vgradnjo s čopičem ali valjčkom.

  Sestava nanosov

  Podlaga Uporaba Priprava podlage Impregnacija Grundiranje Vmesni premaz Zaključni premaz
  Les, leseni materiali Znotraj Brušenje Capalac Vorlack
  Capalac
  SeidenWeiß
  Dimenzijsko stabilni leseni elementi Zunaj BFS št. 18 Capalac Holz-
  Imprägniergrund
  Capalac Vorlack Capalac SeidenWeiß
  Železo, jeklol Znotraj Odstran. rje/razmastitev Capalac AllGrund
  Zunaj Odstran. rje/razmastitev Capalac AllGrund ali
  Rostschutzgrund
  Capalac SeidenWeiß
  Cink Znotraj BFS št. 5 2 x Capalac AllGrund
  Zunaj BFS št. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer ali
  2 x Capalac AllGrund
  Capalac SeidenWeiß
  Aluminij Znotraj BFS št. 6 Capalac AllGrund
  Zunaj BFS št. 6 Capalac AllGrund Capalac SeidenWeiß
  Trdi PVC Znotraj / Zunaj BFS št. 22 Capalac AllGrund
  Nosilni stari premazi Znotraj / Zunaj Brušenje/luzenje Poškodbe v podlagi popravite glede na vrsto podlage in grundirajte Po potrebi
  Capalac SeidenWeiß
  Pozor! Na premazih s prašnimi barvami ali premazih Coil-Coating na kovinski podlagi in na drugih kritičnih podlagah OBVEZNO prej preverite oprijem laka na testni površini.

  Poraba

  Mazanje Valjčkanje Brizganje (Airless)
  Količina porabe v ml/m2/nanos 80–100 70–90 100–120

  Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage. Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom.

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura materiala, zraka in podlage:
  Najmanj 5 °C

  Sušenje/interval sušenja

  Pri 20 °C in 65 % rel. zr. vl. Prašno suho Suho za prijemanje Suho za naslednji nanos Suho za brizgan nanos
  V koliko urah (nanos) 4 8–10 24 8–16

  Pri nizkih temperaturah, povišani zračni vlagi in debelejših nanosih se sušenje upočasni.

  Čiščenje orodja

  Po uporabi z belim špiritom ali nadomestkom terpentina.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Izdelek hranite tesno zaprt na dobro prezračevanem mestu. Izdelek hranite ločeno od virov vžiga. – Ne kadite. Ne vdihavajte hlapov/meglice. Preprečite stik z očmi in s kožo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Ob nezadostnem prezračevanju nosite primerno dihalno opremo. Izdelek uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. Pri zaužitju ne izzivajte bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali to etiketo.
  Vsebuje 2-butanonoksim – lahko povzroči alergijsko reakcijo.
  Podrobnejši podatki: Preberite v varnostnem listu.

  Odstranjevanje

  V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Embalažo z ostanki izdelka oddajte na zbirališče odpadnih lakov.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/d) znaša 300 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 300 g/l HOS.

  Produktna koda za barve in lake

  M-LL01

  Deklaracija sestavin

  Alkidna smola, alifatski ogljikovodiki, titanov dioksid, silikati, sredstva proti draženju kože, aditivi.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija