Proizvodi | Laki, lazure | Laki | S topili | Capalac Seidenmatt-Buntl...

Capalac Seidenmatt-Buntlack

Svilnato mat barvni lak na osnovi poliuretanske alkidne smole, brez aromatov, za zunanje in notranje površine.

  Predvidena uporaba

  Lak se uporablja za visokokakovostne svilnato mat zaključne barvne nanose na dimenzijsko stabilnih lesenih gradbenih elementih, kovini in trdem PVC-ju. Primeren je tako za zunanjo kot notranjo uporabo ter za lakiranje toplovodnih radiatorjev, razen v belih barvnih tonih.
  Zaradi intenzivnega vonja, ki je značilen za lake iz alkidne smole, priporočamo, da pri velikoploskovnih nanosih v notranjih prostorih raje uporabite Capacryl PU-Satin.

  Lastnosti

  • Topila brez aromatov
  • Zelo dobra stabilnost barve in sijaja
  • Dolg odprti čas za vgradnjo
  • Zelo dobra vertikalna stabilnost (minimalno polzenje)
  • Zelo dobra pokrivnost, visoko pokrivanje robov
  • Visoka odpornosti proti udarcem in trkom
  • Elegantna, lahka izvedba
  • Hitro sušenje
  • Odličen razmaz
  • Obstojnost proti običajnim gospodinjskim čistilom in kratkotrajna obstojnost proti blagim kislinam in lugom

  Osnova materiala

  Poliuretanska alkidna smola, vsebuje topila, vendar brez aromatov.

  Pakiranje/velikost embalaže

  • Standardni barvni toni:
   125 ml*, 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
  • ColorExpress:
   0,5 l, 1 l, 2,5 l, 10 l

  Barvni toni

  Bela, RAL 1021, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6005, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8011, RAL 8017, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9005 in efektna barvna tona RAL 9006 (beli aluminij) in RAL 9007 (sivi aluminij).

  Za niansiranje v sistemu ColorExpress (Capalac mix) je na voljo kar 18.000 barnvih tonov.

  Pri uporabi slabo pokrivnih barvnih tonov, kot so rdeča, oranžna, rumena, priporočamo temeljni premaz v ustreznem barvnem tonu grundirnega sistema. Capalac Seidenmatt-Buntlack, Capalac AllGrund, Capalac Vorlack in Capalac Grundierweiß so na voljo v barvnih tonih grundirnega sistema s tehniko niansiranja ColorExpress.

  Opozorilo! Pri intenzivnih in temnih barvnih odtenkih se na površini premaza lahko začasno pojavi abrazija pigmenta, zato je v tem primeru potreben prozoren nanos zaključnega laka Capalac Kunstharz-Klarlack.

  Pri svetlih barvnih tonih in beli barvi lahko pod vplivom pomanjkljive svetlobe (UV-sevanje), toplote in kemičnih snovi, na primer amonijakovih hlapov iz čistil, lepil, premaznih ali tesnilnih sredstev porumeni površina laka. Ta porumenitev je značilna za ta material in ne predstavlja pomanjkljivosti izdelka.

  Obstojnost barvnega tona po tehnični smernici BFS št. 26:
  Vezivo: Razred B.
  Pigmentiranje: Skupina od 1 do 3 glede na barvni ton.

  Stopnja sijaja

  Svilnato mat.

  Skladiščenje

  Na hladnem.
  Posode hranite tesno zaprte.

  Gostota

  pribl. 1,0–1,2 g/cm3 glede na barvni ton

  Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

  znotraj 1 znotraj 2 znotraj 3 zunaj 1 zunaj 2
  + +
  (–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

  Ustrezne podlage

  Grundirana in predhodno lakirana lesena, kovinska ali plastična podlaga iz trdega PVC-ja.
  Podlaga mora biti čista, nosilna, suha in brez ločilnih snovi. Vlažnost pri dimenzijsko stabilnem lesu ne sme preseči 13 %.

  Priprava podlage

  Leseni elementi:
  Pobrusite lesene površine v smeri lesnih vlaken, jih temeljito očistite in odstranite iztekajočo lesno smolo. Nekoliko obrusite ostre robove (glejte nemško tehnično smernico BFS št. 18).

  Železo, jeklo :
  Železo in jeklo pripravite do normativne stopnje čistosti SA 1/2 (peskano do kovinskega sijaja) ali ST3 (strojno) v skladu z DIN EN ISO 12944-4.

  Cink, trdi PVC:
  Očistite površino z amonijakovo raztopino (omočilom) in z brusilno blazinico po tehničnih smernicah BFS št. 5 in 22.

  Aluminij (eloksal):
  Očistite površino z nitrorazredčilom ali s fosforno kislino in z brusilno blazinico po tehnični smernici BFS št. 6.

  Stari premazi:
  Stare premaze obrusite in/ali nalužite. Nenosilne stare premaze odstranite.

  Postopek nanašanja

  Navodila za nanos z brizganjem:
  Ø Premer šobe Tlak Redčenje Material, ogret na:
  Aircoat-TempSpray* 0,009–0,011 inča 180–200 bar Nerazredčeno +35 °C
  Visokotlač. brizganje (samo RAL 9006 in 9007) 1,6 mm 2,5 bar +10 % Capalac PU-trdilca in po potrebi 25–30 % AF-razredčila; DIN 4 mm pribl. 45 s +20 °C
  * Ni primerno za kovinska barvna tona RAL 9006 in RAL 9007.

  Delovni postopek:
  Barvni lak Capalac Seidenmatt-Buntlack se nanaša s čopičem, valjčkom ali brizganjem. Pred uporabo lak dobro premešajte.
  Brizganje je izvedljivo v dobavljeni konsistenci z ogretim materialom (TempSpray) po postopku AirCoat.

  Izvedba z barvnima tonoma RAL 9006 in 9007:
  Popolnoma homogen videz površin je izvedljiv samo z brizganim nanosom, pri čemer morate uporabiti tehniko visokotlačnega brizganja. Na velikih povezanih površinah se tudi z brizganjem ni mogoče vedno izogniti marogam/lisam.
  Pri barvnih tonih RAL 9006 in RAL 9007 lahko različni postopki nanašanja, kot so brizganje, valjčkanje ali mazanje, povzročijo razlike v barvnem tonu.
  Laku Capalac Seidenmatt-Buntlack v tonih RAL 9006 in RAL 9007 je treba dodati 10 % PU-Härter (trdilec)! Capalac Seidenmatt-Buntlack je v barvnih tonih RAL 9006 in 9007 na voljo kot 2-komponentni specialni lak.
  Obvezno upoštevajte varnostna opozorila v tehnični informaciji za Capalac PU-Härter (trdilec) številka 093. 

  Sestava nanosov

  Podlaga Uporaba Priprava podlage Impregnacija Grundiranje Vmesni premaz Zaključni premaz
  Les, leseni materiali Znotraj Brušenje Capalac Vorlack Evtl. Capalac
  Seidenmatt-Buntlack
  Capalac 2)
  Seidenmatt-Buntlack
  Leseni gradbeni el. Zunaj BFS št.18 Capalac Holz-Imprägnier-Grund Capalac Vorlack Capalac
  Seidenmatt-Buntlack
  Železo, jeklo Znotraj Odstran. rje/čiščenje Capalac AllGrund Evtl. Capalac
  Seidenmatt-Buntlack
  Zunaj Odstran. rje/čiščenje 2 x Capalac AllGrund Capalac
  Seidenmatt-Buntlack
  Cink Znotraj BFS št. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer
  ali Capalac AllGrund
  Evtl. Capalac
  Seidenmatt-Buntlack
  Zunaj BFS št. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer
  ali 2 x Capalac AllGrund
  Capalac
  Seidenmatt-Buntlack
  Aluminij Znotraj BFS št. 6 Capalac AllGrund Evtl. Capalac
  Seidenmatt-Buntlack
  Zunaj BFS št. 6 Capalac AllGrund Capalac
  Seidenmatt-Buntlack
  Trdi PVC Znotraj/
  Zunaj
  BFS št. 22 Capalac AllGrund Evtl. Capalac
  Seidenmatt-Buntlack
  Nosilni stari premazi Znotraj/
  Zunaj
  Brušenje/ uzenje 1) Capalac AllGrund1) Evtl. Capalac
  Seidenmatt-Buntlack
  Nepremazani radiatorji Znotraj Odstran. rje/čiščenje Capalac AllGrund
  do + 100°C
  Capalac3)
  Seidenmatt-Buntlack
  3)
  Tovarniško premazani radiatorji Znotraj Brušenje Disbon 481
  EP-Uniprimer
  Capalac3)
  Seidenmatt-Buntlack
  3)
  1) Poškodovana mesta v starih premazih predhodno pripravite glede na vrsto podlage.
  2) Pri intenzivnih barvnih tonih se lahko pojavi abrazija pigmenta. V tem primeru je potreben prozoren zaključni sloj.
  3) Za radiatorje niso primerni beli toni. Ti radi porumenijo!
  Pozor! Na premazih s prašnimi barvami ali premazih Coil-Coating na kovinski podlagi in na drugih kritičnih podlagah OBVEZNO prej preverite oprijem laka na testni površini.

  Poraba

  Količina porabe v ml/m2/nanos Mazanje Valjčkanje Brizganje (Airless)
  70–100 80–100 120

  Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage. Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom.

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura materiala, zraka in podlage:
  Najmanj + 5 °C.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 65% rel. zr. vl. Prašno suho Suho za prijemanje Suho za naslednji nanos Suho za brizgan nanos
  V koliko urah (nanos) 4 8–10 24 8–16

  Pri nizkih temperaturah, visoki zračni vlagi in večjih količinah nanosa se intervali sušenja podaljšajo. Pri barvnih tonih RAL 9006 in RAL 9007 je upočasnjeno sušenje laka, zato morate dodati Capalac PU trdilec.
  Obvezno upoštevajte varnostna opozorila v tehnični informaciji za Capalac PU-trdilec številka 093.

  Čiščenje orodja

  Po uporabi z belim špiritom ali nadomestkom terpentina.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Izdelek hranite tesno zaprt na dobro prezračevanem mestu. Izdelek hranite ločeno od virov vžiga. Ne kadite. Ne vdihavajte hlapov ali meglice. Preprečite stik z očmi in s kožo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo ali stoječo vodo in zemljo. Ob nezadostnem prezračevanju nosite primerno dihalno opremo. Izdelek uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. Pri zaužitju ne izzivajte bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali to etiketo.
  Vsebuje 2-butanonoksim – lahko povzroči alergijsko reakcijo. 

  Odstranjevanje

  V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na
  zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/d) znaša 300 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 300 g/l HOS.
  Pri laku Capalac Seidenmatt-Buntlack v barvnih tonih RAL 9006 in 9007 s PU-trdilcem je vsebnost HOS ovrednotena takole:Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS v tem izdelku z dodatkom 10 % PU-trdilca znaša (kat. A/j): 500 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 500 g/l HOS.

  Produktna koda za barve in lake

  M-LL01

  Deklaracija sestavin

  Alkidna smola, titanov dioksid, kalcijev karbonat, barvni pigmenti, silikati, alifati, sredstva proti draženju kože, aditivi.

  Podrobnejši podatki

  Preberite v varnostnem listu.

  Tehnično svetovanje

  V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo. Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati z nami ali s sodelavci naše Tehnične službe. Z veseljem vam bomo pomagali s konkretnimi navodili za Vaš objekt.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija