Capalac Rostschutzgrund

Ščiti železo in jeklo pred rjo.

Predvidena uporaba

Za antikorozijske predpremaze na železu in jeklu v notranjih prostorih in zunaj.

Lastnosti

  • Brez svinca in kromatov
  • Visok antikorozijski učinek 
  • Aktivni antikorozijski pigmenti 
  • Zelo dober oprijem
  • Dobro pokrivanje 
  • Hitro sušenje 
  • Preprosto obdelovanje

Osnova materiala

Alkidna smola, vsebuje topila.

Pakiranje/velikost embalaže

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Barvni toni

Svetlo siva, temno rjava.

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem.
Posode hranite tesno zaprte.

Gostota

pribl. 1,5 g/cm3

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

Znotraj 1 Znotraj 2 Znotraj 3 Zunaj 1 Zunaj 2
+ +
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Železo in jeklo.

Priprava podlage

Z železne in jeklene površine odstranite rjo do kovinskega sijaja. Očistite umazanijo in ločilne snovi, kot sta olje in mast.

Postopek nanašanja

Navodila za nanos z brizganjem:

Premer šobe Tlak Redčenje
Visokotlačno brizganje 1,5–1,8 mm 2–4 bar pribl. 10 Vol. %
Nizkotlačno brizganje 1,5 mm 0,2–0,5 bar pribl. 10 Vol. %
Brezzračno brizganje 0,011–0,013 inča (cole) 180–200 bar Viskoznost ob dobavi

Sestava nanosov

Podlaga Uporaba Priprava podlage Grundiranje Vmesni nanos Zaključni nanos
Železo in jeklol Znotraj Odstraniti rjo/razmastiti 1–2 x Capalac Rostschutzgrund po potrebi Lak Capalac Weiß (beli) ali Buntlack (barvni) ali predlak Lak Capalac Weiß (beli) ali Buntlack (barvni)
Zunaj Odstraniti rjo/razmastiti 2 x Capalac Rostschutzgrund Lak Capalac Weiß (beli) ali Buntlack (barvni) ali predlak
Glede na izpostavljenost rjavenju/koroziji 1–2 x Capalac Rostschutzgrund

Poraba

Količina porabe v ml/m2 Mazanje Valjčkanje Brizganje
Visokotlačno Brezzračno Nizkotlačno
Stoječe 90–100 80–100 130 140 130

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage:
najmanj +5 °C

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage. Prašno suho Suho na otip Naslednji nanos Brizgani nanos
Po koliko urah 2–3 4–5 12 6–8

Pri nizkih temperaturah, povišani zračni vlagi in debelejših nanosih se sušenje upočasni.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi s testnim bencinom oziroma terpentinovim nadomestkom ali razredčilom za umetne smole.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Tekočina in hlapi so vnetljivi. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hranite zunaj dosega otrok. Hranite ločeno od odprtega plamena/vročih površin. Ne kadite. Ne vdihavajte hlapov in meglice. Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Uporabljajte le na prostem in v dobro prezračevanih prostorih. Preprečite sproščanje v okolje. PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. NE IZZIVAJTE bruhanja. Vsebuje butanonoksim lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Embalažo z ostanki izdelka oddajte na zbirališče odpadnih lakov.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 500 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 500 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-GP02

Podrobnejši podatki

Navedeni v varnostnem listu.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija