Proizvodi | Laki, lazure | Laki | S topili | Capalac Rostschutzgrund

Capalac Rostschutzgrund

Ščiti železo in jeklo pred rjo.

  Predvidena uporaba

  Za antikorozijske predpremaze na železu in jeklu v notranjih prostorih in zunaj.

  Lastnosti

  • Brez svinca in kromatov
  • Visok antikorozijski učinek 
  • Aktivni antikorozijski pigmenti 
  • Zelo dober oprijem
  • Dobro pokrivanje 
  • Hitro sušenje 
  • Preprosto obdelovanje

  Osnova materiala

  Alkidna smola, vsebuje topila.

  Pakiranje/velikost embalaže

  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

  Barvni toni

  Svetlo siva, temno rjava.

  Stopnja sijaja

  Mat

  Skladiščenje

  Na hladnem.
  Posode hranite tesno zaprte.

  Gostota

  pribl. 1,5 g/cm3

  Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

  Znotraj 1 Znotraj 2 Znotraj 3 Zunaj 1 Zunaj 2
  + +
  (–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

  Ustrezne podlage

  Železo in jeklo.

  Priprava podlage

  Z železne in jeklene površine odstranite rjo do kovinskega sijaja. Očistite umazanijo in ločilne snovi, kot sta olje in mast.

  Postopek nanašanja

  Navodila za nanos z brizganjem:

  Premer šobe Tlak Redčenje
  Visokotlačno brizganje 1,5–1,8 mm 2–4 bar pribl. 10 Vol. %
  Nizkotlačno brizganje 1,5 mm 0,2–0,5 bar pribl. 10 Vol. %
  Brezzračno brizganje 0,011–0,013 inča (cole) 180–200 bar Viskoznost ob dobavi

  Sestava nanosov

  Podlaga Uporaba Priprava podlage Grundiranje Vmesni nanos Zaključni nanos
  Železo in jeklol Znotraj Odstraniti rjo/razmastiti 1–2 x Capalac Rostschutzgrund* po potrebi Lak Capalac Weiß (beli) ali Buntlack (barvni) ali predlak Lak Capalac Weiß (beli) ali Buntlack (barvni)
  Zunaj Odstraniti rjo/razmastiti 2 x Capalac Rostschutzgrund Lak Capalac Weiß (beli) ali Buntlack (barvni) ali predlak
  * Glede na izpostavljenost rjavenju/koroziji 1–2 x Capalac Rostschutzgrund

  Poraba

  Količina porabe v ml/m2 Mazanje Valjčkanje Brizganje
  Visokotlačno Brezzračno Nizkotlačno
  Stoječe 90–100 80–100 130 140 130

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura materiala, zraka in podlage:
  najmanj +5 °C

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage. Prašno suho Suho na otip Naslednji nanos Brizgani nanos
  Po koliko urah 2–3 4–5 12 6–8

  Pri nizkih temperaturah, povišani zračni vlagi in debelejših nanosih se sušenje upočasni.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi s testnim bencinom oziroma terpentinovim nadomestkom ali razredčilom za umetne smole.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Tekočina in hlapi so vnetljivi. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hranite zunaj dosega otrok. Hranite ločeno od odprtega plamena/vročih površin. Ne kadite. Ne vdihavajte hlapov in meglice. Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Uporabljajte le na prostem in v dobro prezračevanih prostorih. Preprečite sproščanje v okolje. PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. NE IZZIVAJTE bruhanja. Vsebuje butanonoksim lahko povzroči alergijske reakcije.

  Odstranjevanje

  V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Embalažo z ostanki izdelka oddajte na zbirališče odpadnih lakov.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/i) znaša 500 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 500 g/l HOS.

  Produktna koda za barve in lake

  M-GP02

  Podrobnejši podatki

  Navedeni v varnostnem listu.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija