Proizvodi | Laki, lazure | Laki | S topili | Capalac Heizkörperlack

Capalac Heizkörperlack

Sijajni lak na osnovi alkidne smole za radiatorje, brez aromatov in brez kobalta.

  Predvidena uporaba

  Kot vmesni in zaključni nanos laka na grundiranih radiatorjih in ceveh toplovodnega centralnega ogrevanja v notranjih prostorih. Zaradi intenzivnega vonja, ki je značilen za lake iz alkidne smole, priporočamo, da pri velikoploskovnih premazih v notranjih prostorih raje uporabite lak za radiatorje Capacryl.

  Lastnosti

  • Topila v laku ne vsebujejo aromatov
  • Lak ne vsebuje kobalta
  • Zelo lahko obdelovanje
  • Hitro sušenje
  • Zelo dobra pokrivnost, visoko pokrivanje robov
  • Termična odpornost do 180 °C
  • Visoka odpornost proti porumenitvi na površinah toplovodnih ogrevalnih sistemov < 60 °C
  • Zelo dober razmaz
  • Zelo visoka odpornost proti udarcem in trkom
  • Obstojnost proti običajnim gospodinjskim čistilom in kratkotrajna obstojnost proti blagim kislinam in lugom

  Osnova materiala

  Alkidna smola s topili brez aromatov.

  Pakiranje/velikost embalaže

  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

  Barvni toni

  Bela barva.
  Opozorilo: Pri svetlih barvnih tonih in beli barvi lahko porumeni površina laka pod vplivom svetlobe (UV-sevanje) in kemičnih snovi, na primer amonijakovih hlapov iz čistil, lepil, premaznih ali tesnilnih sredstev. Porumenitev je značilna za ta material in ne velja za pomanjkljivost izdelka.

  Stopnja sijaja

  S sijajem.

  Skladiščenje

  Posode hranite na hladnem, tesno zaprte.

  Gostota

  pribl. 1,2 g/cm3

  Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

  Znotraj 1 Znotraj 2 Znotraj 3 Zunaj 1 Zunaj 2
  + + +
  (–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

  Ustrezne podlage

  Grundirani radiatorji in cevna napeljava toplovodnih ogrevalnih sistemov.

  Priprava podlage

  Obrusite in očistite površine.

  Postopek nanašanja

  Navodila za nanos z brizganjem::
  Ø šobe Tlak Redčenje Material ogret na
  Visokotlačno 1,5–2,0 mm 2–4 barov 5–10 Vol.-%
  Airless 0,009–0,011 cole 180–200 barov
  Aircoat-TempSpray 0,009–0,011 cole 180–200 barov 35 °C

  Delovni postopek:
  Pred uporabo dobro premešajte. Po potrebi razredčite z razredčilom Caparol AF-Verdünner (brez aromatov) ali z razredčilom za polimerne smole. Lak za radiatorje Capalac lahko nanesete s čopičem, valjčkom ali nabrizgate.

  Sestava nanosov

  Predpremaz Vmesni nanos Zaključni nanos
  Nepremazani (surovi) radiatorji Capalac AllGrund
  (do 100 °C)
  Capalac
  Heizkörperlack
  Capalac
  Heizkörperlack
  Industrijsko grundirani/ lakirani radiatorji Disbon 481
  EP-Uniprimer
  (do 100 °C)

  Poraba

  Mazanje Valjčkanje Brizganje
  Visokotlačno Airless/Aircoat
  Količina porabe v ml/m2 80–110 70–90 90 100

  Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage.
  Točno porabo predhodno preverite na testni površini.

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura materiala, zraka in podlage:
  Najmanj 5 °C.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage Prašno suho Suho za prijemanje Suho za naslednji nanos Suho za brizganii nanos
  Po koliko urah 3 ca. 12 20 20

  Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se sušenje upočasni.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi s testnim bencinom ali terpentinovim nadomestkom.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Tekočina in hlapi so vnetljivi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Hranite ločeno od odprtega plamena/vročih površin. – Ne kadite. Ne vdihavajte hlapov/meglice. Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Uporabljajte le na prostem in v dobro prezračevanih prostorih. Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. NE IZZIVAJTE bruhanja. Vsebuje butanonoksim. Te sestavine lahko povzročijo alergijsko reakcijo. 

  Odstranjevanje

  V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Embalažo z ostanki izdelka oddajte na zbirališče odpadnih lakov.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  V tem izdelku (kat. A/i) znaša 500 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 500 g/l HOS.

  Produktna koda za barve in lake

  M-LL01

  Deklaracija sestavin

  Alkidna smola, alifatski ogljikovodiki, titanov dioksid, silikati, sušilna sredstva (brez kobalta!), aditivi, sredstvo za zaščito kože, 2-butanonoksim.

  Podrobnejši podatki

  Preberite v varnostnem listu.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list