Capalac Dickschichtlack

Zaščitni lak za kovine z velikim deležem trdne snovi. Za temeljne, vmesne in zaključne premaze na zunanjih in notranjih površinah. Preizkušena antikorozijska zaščita za jeklo in pocinkano jeklo v skladu z DIN EN ISO 12944-6.

Predvidena uporaba

Debeloslojni lak v enojni embalaži za zaščito in obarvanje gradbenih elementov iz železa, jekla, cinka, pocinkanega jekla, aluminija, bakra, trdega PVC-ja, lesenih elementov v notranjih prostorih in dimenzijsko stabilnih zunanjih lesenih elementov. Ščiti železo in jeklo pred korozijo.
Ni primeren za premazovanje strešnih površin in eloksiranega aluminija. V belih barvnih odtenkih ni primeren na sistemih za ogrevanje, saj lahko porumenijo (namesto tega izdelka uporabite lak za radiatorje Capacryl Heizkörperlack).

Lastnosti

 • Odličen oprijem
 • Visoka pokrivnost na površini in robovih
 • Dolgotrajna zaščita zaradi zelo dobre odpornosti proti vremenskim vplivom
 • Možne visoke debeline suhega sloja glede na velik delež trdne snovi
 • Temeljni, vmesni in zaključni premaz iz enega samega vedra (1-embalažni sistem)
 • Certifikat za kategorijo korozivnosti C4, dolgotrajna zaščita na jeklu in pocinkanem jeklu po DIN EN ISO 12944-6.
 • Na voljo kot običajni lak ali lak s kovinskim sijajem
 • Možnost niansiranja s ColorExpress v številnih barvnih odtenkih
 • Brez aromatov

Osnova materiala

Epoksiester s topili brez aromatov.

Pakiranje/velikost embalaže

 • Bela barva, Glimmer (kovinski sijaj) in RAL 9006:
  750 ml, 2,5 l, 10 l, 35 kg
 • ColorExpress:
  1 l, 2,5 l 10 l

Barvni toni

 • Standardne barve:
  Barvni odtenek laka: bel
  Odtenki s kovinskim sijajem: Glimmer in pribl. RAL 9006
 • ColorExpress:
  Na napravah za niansiranje ColorExpress je mogoče zmešati vrsto barvnih odtenkov navadnega laka ali laka s kovinskim sijajem (npr. RAL 9007).

Pri uporabi slabo pokrivnih barvnih tonov, kot so rdeča, oranžna, rumena, priporočamo sistemski predpremaz v ustreznem barvnem tonu. Za debeloslojni lak Capalac so v tehniki niansiranja ColorExpress na voljo barvni toni za predpremazne sisteme.

Opozorilo: Pri intenzivnih in temnih barvnih odtenkih se na površini premaza lahko začasno pojavi obdrsan pigment, zato je v takih primerih na površinah v notranjih prostorih potreben še nanos prozornega polimernega zaključnega laka Capalac Kunstharz-Klarlack.
Barve s kovinskim sijajem (Glimmer) so antikorozijske barve. Površina je v skladu s standardi RAL- in TL/TP-KOR mat in finorobata. Za učinkovito čiščenje in ustrezne obremenitve je na površinah v notranjih prostorih potreben še dodaten prozoren sloj polimernega laka Capalac Kunstharz-Klarlack.
Zaključni nanos polimernega laka Capalac Kunstharz-Klarlack je namenjen samo površine v notranjih prostorih!

Pri barvnih odtenkih s kovinskim sijajem so obicajna odstopanja od izbranega odtenka:
odstopanja v primerjavi s tiskano barvno karto (tiskarsko pogojeno odstopanje); odstopanja med barvami različnih proizvajalcev; odstopanja pri posamičnih popravkih; odstopanja pri uporabi različnih postopkov (npr. mazanje, valjčkanje, brizganje, prašno barvanje, mokro lakiranje).

Obstojnost barvnega tona po tehnicni smernici BFS št. 26:
Vezivo: Razred B.
Pigmentiranje: Skupina od 1 do 3 glede na barvni ton.

Stopnja sijaja

 • Različica laka:
  svilnato mat
 • Barvni odtenki s kovinskim sijajem:
  Mat

Skladiščenje

Posode hranite na hladnem, tesno zaprte.

Gostota

pribl. 1,3 g/cm3

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

Znotraj 1 Znotraj 2 Znotraj 3 Zunaj 1 Zunaj 2
+ + + + +
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Dimenzijsko stabilni leseni elementi, železo, jeklo, cink, aluminij, baker, trdi PVC, nosilni stari nanosi. Podlaga mora biti čista, nosilna, suha in brez ločilnih snovi.
Lesna vlaga pri dimenzijsko stabilnem lesu ne sme preseči 13 %.
Lak ni primeren za premazovanje strešnih površin in eloksiranega aluminija!

Priprava podlage

Leseni elementi:
Pobrusite lesene površine v smeri lesnih vlaken, jih temeljito očistite in odstranite iztekajočo lesno smolo. Nekoliko obrusite ostre robove (glejte nemško tehnično smernico BFS št. 18).

Železo, jeklo:
Peskajte do kovinskega sijaja SA 2 1/2 po DIN EN ISO 12944-4.
Pri manjši obremenitvi s korozijo (npr. v notranjih prostorih brez prisotnosti kondenza in brez agresivnih zunanjih vplivov zadošča tudi temeljita ročna/strojna odstranitev rje do stopnje čistosti ST 3.

Cink, pocinkano jeklo:
Obrusite površino z Multistar in brusno blazinico ali jo očistite z amonijakovo raztopino ali peskajte z nekovinskim oglatim sredstvom (postopek sweep) po tehnični smernici BFS št. 5.

Trdi PVC:
Obrusite površino z Multistar in brusno blazinico ali jo očistite z amonijakovo raztopino po tehnični smernici BFS št. 22.

Aluminij:
Obrusite površino z Multistar in brusno blazinico, ali jo očistite z nitrorazredčilom ali s fosforno kislino in z brusilno blazinico po tehnični smernici BFS št. 6.

Baker:
Obrusite površino z Multistar in brusno blazinico.

Stare barve:
Stare barvne premaze obrusite in/ali razlužite. Nenosilne stare premaze odstranite.: mat

Postopek nanašanja

Navodila za nanos z brizganjem:

Ø šobe Tlak Napotki
Airless Lak 0,009–0,013 cole 180–200 barov Membranska črpalka in batna črpalka
Glimmer 0,015–0,019 cole 180–200 barov Samo z batno črpalko

Sestava nanosov

Podlaga Uporaba Priprava podlage Impregnacija Predpremaz Vmesni nanos Zaključni nanos
Les, leseni materiali Znotraj Brušenje Capalac
Dickschichtlack
Po potrebi
Capalac
Dickschichtlack
Capalac Dickschichtlack
Stabilni leseni elementi Zunaj BFS št. 18 Capalac Holz-Imprägnier-Grund
Železo, jeklo Znotraj/zunaj Odstranitev rje/ razmastitev
Cink Znotraj/zunaj BFS št. 5
Aluminij Znotraj/zunaj BFS št. 6
Baker Znotraj/zunaj Multistar/ brusna blazinica -
Trdi PVC Znotraj/zunaj BFS št. 22
Nosilne stare barve1) Znotraj/zunaj Brušenje/ luženje Poškodbe v podlagi popravite glede na vrsto podlage in grundirajte
Pozor! Na premazih s prašnimi barvami ali premazih Coil-Coating na kovinski podlagi in na drugih kritičnih podlagah OBVEZNO prej preverite oprijem laka na testni površini.

Delovni postopek:
Debeloslojni lak Capalac lahko nanesete s čopičem, valjčkom ali nabrizgate. Pred uporabo ga dobro premešajte in po potrebi razredčite s testim bencinom ali terpentinovim nadomestkom. Pri barvah s kovinskim sijajem dosežete optično enakomerno površino samo z brizganjem. Na velikih površinah je tudi brizgani nanos lahko lisast/marogast, čeprav ga razdelite v več manjših delovnih površin.

Antikorozijska zaščita na jeklu z debeloslojnim lakom Capalac:
Premazni sistemi za kategorijo korozivnosti C2, C3, C4 po standardu DIN EN ISO 12944-5 priprava podlage: peskanje do kovinskega sijaja SA 21/2 (DIN EN ISO 12944-4).
Št. Predpremaz µm1) Vmesni nanos µm1) Pokrivni nanos µm1) Skupaj 
µm1)
Kategorije korozivnosti
C22) C32) C42)
L M H L M H L M H
1 Capalac-
Dickschichtlack
z.B. RAL 7036
60 Capalac-
Dickschichtlack
z.B. RAL 7036
60 120
2 Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80 Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80 160
33) Capalac-
Dickschichtlack
z.B. RAL 7036
60 Capalac
Dickschichtlack
z.B. RAL 7036
60 Capalac-
Dickschichtlack
z.B. RAL 7036
60 180
43) Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80 Capalac Dickschichtlackz.B. RAL 7036 60 Capalac-
Dickschichtlack
z.B. RAL 7036
60 200
53) Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80 Capalac
Dickschichtlack
Glimmer
80 Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80 240
1) Predpisana debelina nanosa
2) Pojasnila glede kategorij korozivnosti so navedena spodaj.
3) S certifikatom ustreznosti (atestom) po DIN EN ISO 12944-6 za sistem št. 3, 4 in 5.
Modra = primereno
Bela = ni primerno
Antikorozijska zaščita na pocinkanem jeklu z debeloslojnim lakom Capalac (sistem Duplex):
Premazni sistemi za kategorijo korozivnosti C2, C3, C4 po standardu DIN EN ISO 12944-5.
Priprava podlage: peskanje po postopku sweep (DIN EN ISO 12944-4).
.
Št. Predpremaz µm1) Vmesni nanos µm Pokrivni nanos µm Skupaj
µm
Kategorije korozivnosti
C2 C3 C4
L M H L M H L M H
1 Capalac-
Dickschichtlack
npr. RAL 5010
60 Capalac-
Dickschichtlack
npr. RAL 5010
60 120
2 Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80 Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80 160
S certifikatom ustreznosti (atestom) po DIN EN ISO 12944-6.

Pojasnila
Kategorije korozivnosti (glejte DIN EN ISO 12944-2)

Kategorija/obremenitev Primeri za tipične pogoje okolice oziroma obremenitve v zmernih klimatskih razmerah.
Zunaj Znotraj
C2 nizka Atmosfere z manjšo onesnaženostjo. Večinoma podeželje. Neogrevani objekti, kjer se prisotna kondenzacija: skladišča, športne dvorane.
C3 zmerna Mestna in industrijska atmosfera, zmerna onesnaženost z žveplenim dioksidom. Obalno območje z nizko solno obremenitvijo. Proizvodni prostori z visoko vlago in manjšo onesnaženostjo zraka, npr. obrati prehrambne industrije, pralnice, pivovarne, mlekarne.
C4 izrazita Industrijsko in obalno območje z zmerno solno obremenitvijo. Kemijski obrati, plavalni bazeni, čolnarne na morski vodi.

Trajanje zaščite
(glejte DIN EN ISO 12944-1 in -5)
Trajanje zaščite je pričakovana življenjska doba premaznega sistema do prvega vzdrževalnega premaza.
Pri navedenih časovnih intervalih gre za vrednosti iz prakse, ki lahko naročniku pomagajo določiti program vzdrževanja po varčnih merilih.
Trajanje zaščite ni garancijska doba!
Časovni interval Trajanje zaščite v letih
Nizka (L) 2–5
Srednja (M) 5–15
Visoka (H) nad 15

Poraba

Poraba/debeline nanosa:
Uporabljeno orodje Vrsta materiala Poraba/m2 Povprečna poraba/m2 Povprečna debelina mokrega nanosa Povprečna debelina suhega nanosa
Čopič/valjček Lak varianta (univ. toni) 100–125 ml ca. 115 ml ca. 115 µm ca. 65 µm
Glimmer in DB-toni 125–160 ml ca. 140 ml ca. 140 µm ca. 80 µm
RAL 9006 in baker 100–125 ml ca. 115 ml ca. 115 µm ca. 60 µm
Brizganje Lak varianta (univ. toni) 100–125 ml ca. 115 ml ca. 115 µm ca. 65 µm
Glimmer in DB-toni 150–180 ml ca. 160 ml ca. 160 µm ca. 80 µm
RAL 9006 in baker 125–150 ml ca. 135 ml ca. 135 µm ca. 70 µm
Vrednosti porabe in posledične debeline nanosov so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage. Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom na poskusni površini.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage:
Najmanj 5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20°C in 65 % relativ. zračne vlage Prašno suho Suho za prijemanje Suho za naslednji nanos Popolnoma suho
Po koliko urah 4 8 24 Po ca. 5 dneh

Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se intervali sušenja podaljšajo.
Z dodatkom 5 vol. % PU-trdilca Capalac lahko dosežete hitrejšo obremenljivost površin in končno suhost premaznega filtra.

Čiščenje orodja

Po uporabi s testnim bencinom ali terpentinovim nadomestkom.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Debeloslojni Capalac v osnovni beli in prozorni različici
Tekočina in hlapi so vnetljivi. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim škodljivimi učinki na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Hranite ločeno od odprtega plamena/vročih površin. Ne kadite. Ne vdihavajte prahu ali meglice. Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Izdelek uporabljajte le na prostem in v dobro prezračevanih prostorih. Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. Uporabljajte predpisano osebno zaščitno opremo. PRI STIKU S KOŽO: izperite z obilo vode in mila.
Vsebuje kobaltneodekanoat, bis(1,2,2,6,6-pentametilpiperidil) sebakat, metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakat – lahko povzroči alergijske reakcije.

Debeloslojni lak Capalac s kovinskim sijajem RAL 9006 in železovim sijajnikom
Tekočina in hlapi so vnetljivi. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim škodljivimi učinki na vodno okolje. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Hranite ločeno od odprtega plamena/vročih površin. Ne kadite. Ne vdihavajte prahu ali meglice. Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Uporabljajte le na prostem in v dobro prezračevanih prostorih. Uporabljajte predpisano osebno zaščitno opremo. PRI STIKU S KOŽO: izperite z obilo vode in mila.

Izdelek hranite tesno zaprt. Vsebuje kobaltkarboksilat, bis(1,2,2,6,6-pentametil- piperidil) sebakat, metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakat – lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 500 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 500 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-LL01

Deklaracija sestavin

Epoksiester, titanov dioksid, barvni pigmenti, pigmenti s kovinskim ucinkom, mineralna polnila, alifati, glikoleter, aditivi.

Podrobnejši podatki

Preverite v varnostnem listu.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si