Proizvodi | Laki, lazure | Laki | S topili | Capalac BaseTop Venti

Capalac BaseTop Venti

Svilnato sijajna, visokopokrivna univerzalna sistemska barva za racionalno in vsestransko uporabo v zunanjem in notranjem prostoru. Univerzalna lak barva za célo hišo.
Zračni sistemski premaz za okna.

  Predvidena uporaba

  Kakovostna, zračna barva za osnovne, vmesne in zaključne premaze dimenzijsko obstojnih in omejeno dimenzijsko obstojnih lesenih delov (razen predalčja in fasadnih oblog) ter kovinskih delov s temeljnim premazom v zunanjem in notranjem prostoru.
  Izjemno primerna je za sanacijo starih premazov brez dodatnega osnovnega premaza.
  Za naoknice je zaradi pogosto neugodnih konstrukcijskih pogojev bolje uporabiti barvo za zaščito pred vremenskimi vplivi Capadur Color. Ne uporabljajte je za vrtno in sedežno pohištvo. Belih barvnih odtenkov ne uporabljajte na grelnih telesih, saj lahko barva porumeni (tam uporabite lak za grelna telesa Capalac).
  Zaradi vonja, ki je tipičen za lake iz alkidne smole, priporočamo, da za velikopovršinske premaze v notranjem področju uporabite Capacryl PU-Satin/Gloss.

  Lastnosti

  • Zračni sistemski premaz za okna.
  • Visoka sposobnost prekrivanja na površinah in robovih.
  • Visoka sposobnost polnjenja.
  • Barva se hitro posuši.
  • Zelo dobra odpornost proti vremenskim vplivom, kar omogoča s silikonom modificirana alkidna smola.
  • Zelo trpežna površina.
  • Odporna proti običajnim gospodinjskim čistilom.
  • Ne vsebuje aromatov.

  Osnova materiala

  Silikonska alkidna smola s topili brez aromatov.

  Pakiranje/velikost embalaže

  • Bela barva:
   375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
  • ColorExpress:
   500 ml, 1 l, 2,5, 10 l

  Barvni toni

  Bele barve, ostali barvni odtenki z niansiranjem prek ColorExpressa (Capalac mix).
  Pri uporabi slabo pokrivnih barvnih odtenkov, kot so rdeči, oranžni in rumeni, priporočamo osnovni premaz v primernem sistemskem barvnem odtenku. Za Capalac BaseTop, Capalac AllGrund, Capalac Vorlack in Capalac GrundierWeiß so za osnovne premaze na voljo sistemski barvni odtenki prek ColorExpressa.
  Opozorilo: Pri intenzivnih in temnih barvnih odtenkih se lahko na površini premaza pojavi začasno izločanje pigmenta – v tem primeru je morda potrebno lakiranje s prosojnim lakom Capalac iz umetne smole.

  Pri svetlih barvnih odtenkih in beli barvi lahko lakirana površina zaradi nezadostnega vpliva svetlobe (UV sevanje), toplote in kemijskih vplivov, kot so na primer amoniakove pare iz čistil, lepil, premazov ali tesnil, porumeni. Tovrstna porumenelost je tipična za material in ne predstavlja pomanjkljivosti proizvoda.
  Obstojnost barvnih odtenkov v skladu s podatkovnim listom BFS št. 26:
  Veziva: razred B
  Pigmentacija: skupina 1 do 3, odvisno od barvnega odtenka.

  Stopnja sijaja

  Svilnato sijajna.

  Skladiščenje

  Na hladnem.
  Embalažo hranite tesno zaprto.

  Gostota

  pribl. 1,3 g/cm3

  Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

  Znotraj 1 Znotraj 2 Znotraj 3 Zunaj 1 Zunaj 2
  + +
  (–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

  Ustrezne podlage

  Lesene in kovinske površine s predhodnim osnovnim premazom.
  Podloga mora biti čista, nosilna, suha in brez ločevalnih snovi.
  Vlažnost lesa pri dimenzijsko obstojnih lesenih delih ne sme presegati 13 odstotkov, pri omejeno dimenzijsko obstojnih lesenih delih pa 15 odstotkov.

  Priprava podlage

  Leseni deli:
  Lesene površine obrusite v smeri poteka vlaken, temeljito očistite in odstranite izločene sestavine lesa, na primer smolo in smolne žepe. Ostre robove posnemite (glejte tudi podatkovni list BFS št. 18).

  Železo, jeklo:
  Železne in jeklene površine obdelajte do standardne čistosti SA 21/2 (peskanje) ali ST3 (strojno) v skladu s standardom DIN EN ISO 12944-4.

  Stari premazi:
  Netermoplastične premaze obrusite in/ali izlužite.

  Postopek nanašanja

  Navodila za nanos z brizganjem:

  Ø šobe Tlak Redčenje Material ogret na
  Aircoat-Tempspray 0,011–0,013 cole 180–200 barov nerazredčena 35 °C

  Obdelava:
  Brizganje z Aircoat v dobavljeni konsistenci s segrevanjem materiala (Tempspray).
  Capalac BaseTop je pripravljena za nanos s čopičem ali pleskarskim valjčkom.

  Sestava nanosov

  Podlaga Uporaba Priprava podlage Impregnacija Osnovni premaz Vmesni premaz Zaključni premaz
  les, leseni materiali notranja brušenje Capalac BaseTop po potrebi
  Capalac BaseTop
  Capalac
  BaseTop
  les zunanja BFS št. 18 Capalac Holz-Imprägnier-Grund Capalac BaseTop Capalac BaseTop
  železo, jeklo notranja odstranitev rje/ razmastitev Capalac AllGrund po potrebi
  Capalac BaseTop
  zunanja odstranitev rje/ razmastitev 2 x Capalac AllGrund Capalac BaseTop
  aluminij notranja/ zunanja BFS št. 6 Capalac AllGrund po potrebi
  Capalac BaseTop
  nosilni stari premazi

  notranja/
  zunanja

  brušenje/luženje Poškodovana mesta pripravite glede na podlago in osnovni premaz premažete po potrebi
  Capalac BaseTop
  Opozorilo: Na prašnatih premazih oziroma premazih s postopkom Coil-Coating in drugih kritičnih podlagah naredite preizkusni premaz ter preverite oprijem.

  Poraba

  Mazanje Valjčkanje Brizganje
  Količina porabe v ml/m2 /nanos 80–100 70–90 100–120

  Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage.
  Točno porabo predhodno preverite na testni površini.

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura materiala, zraka in podlage:
  Najmanj 5 °C.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage suho za prah suho za dotik primerno za naslednji premaz
  Čas sušenja v urah pribl. 3 6–7 6–8

  Pri nižjih temperaturah, višji zračni vlažnosti in debelejšem nanosu se ti časi podaljšajo.

  Čiščenje orodja

  Po uporabi z razredčilom za umetno smolo ali nadomestilom terpentina.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Bela Capalac Base Top Venti in bela Capalac mix Base Top Venti:
  Vnetljivo. Škodljivo za vodne organizme – v vodovju lahko povzroči dolgoročne škodljive posledice. Snov mora biti vedno zunaj dosega otrok. Zaprto embalažo hranite v dobro prezračenem prostoru. Ne sme priti v stik z viri vžiga – ne kadite. Ne vdihavajte par/aerosola. Preprečite stik s kožo in očmi. Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo! Pri nezadostnem prezračevanju uporabite zaščito dihal. Uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih. Po morebitnem zaužitju ne spodbujajte bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč in predložite embalažo ali etiketo.
  Vsebuje 2-butanonoksim, bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat, metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacat – lahko povzroči alergične reakcije.

  Prosojna Capalac mix Base Top Venti:
  Vnetljivo. Škodljivo za vodne organizme – v vodovju lahko povzroči dolgoročne škodljive posledice. Ponavljajoči se stik lahko povzroči suho ali razpokano kožo. Snov mora biti vedno zunaj dosega otrok. Tesno zaprto embalažo hranite v dobro prezračenem prostoru. Ne sme priti v stik z viri vžiga – ne kadite. Ne vdihavajte par/aerosola. Preprečite stik s kožo in očmi. Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo! Pri nezadostnem prezračevanju uporabite zaščito dihal. Uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih. Po morebitnem zaužitju ne spodbujajte bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč in predložite embalažo ali etiketo.
  Vsebuje 2-butanonoksim, bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat – lahko povzroči alergične reakcije.

  Odstranjevanje

  V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo. Tekoče ostanke materiala oddajte na zbirališču starih barv in lakov, posušene ostanke materiala pa odstranite kot gradbene odpadke ali odpadke pri rušenju oziroma v komunalne ali gospodinjske odpadke.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  V tem izdelku (kat. A/d): 300 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 300 g/l HOS.

  Produktna koda za barve in lake

  M-LL01

  Deklaracija sestavin

  Alkidna smola, alifatski ogljikovodiki, titanov oksid, kalcijev karbonat, silikati, sredstva za sušenje, sredstva za zaščito kože, aditivi.

  Podrobnejši podatki

  Glejte varnostni list.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list
 • Varnostni list
 • Barvno ujemanje: upoštevajte odstopanja od originalne barve, odvisno od tiskalnika in papirja.