Proizvodi | Laki, lazure | Laki | S topili | Capalac AllGrund

Capalac AllGrund

Hitro sušeče se grundirno sredstvo z odlično oprijemljivostjo, brez aromatov.

  Predvidena uporaba

  Za dobro oprijemljive, hitro sušeče se temeljne premaze s popolno protikorozijsko zaščito na železnih in jeklenih podlagah in kot adhezivno grundirno sredstvo na podlagah iz aluminija, bakra, cinka, trdega PVC, lesa in lesnih materialov.

  Lastnosti

  • grundirno sredstvo s popolno protikorozijsko zaščito za železo in jeklo (v skladu z DIN 18363);
  • hitro sušenje, možnost premaza z vsemi alkidnimi laki že po 3 (bela barva in svetli odtenki) do 6 urah (intenzivni odtenki);
  • odlična oprijemljivost na številnih podlagah;
  • dobra odpornost proti vremenskim vplivom;
  • brez aromatov.

  Osnova materiala

  Specialna kombinacija umetnih smol z aktivnimi pigmenti za protikorozijsko zaščito in topili brez aromatov.

  Pakiranje/velikost embalaže

  • Standardni barvni odtenki: 
   125 ml, 375 ml, 750 ml 2,5 l, 10 l
  • ColorExpress:
   500 ml, 1,0 l, 2,5 l, 10 l

  Barvni toni

  Bela
  Ca. RAL 9010, oksidno rdeča RAL 3009, zelena v odtenku resede RAL 6011, srebrnosiva RAL 7001, orehovo rjava RAL 8011, črna RAL 9005, niansiranje nadaljnjih barvnih odtenkov s pomočjo ColorExpress (Capalac mix).
  Pri uporabi barvnih odtenkov s slabim prekrivanjem, kot so rdeč, oranžen, rumen, priporočamo temeljni premaz v ustreznem odtenku sistema za grundiranje. Capalac Allgrund je na podlagi tehnike niansiranja ColorExpress na voljo v barvnih odtenkih sistema za grundiranje.

  Stopnja sijaja

  Svilnato mat

  Skladiščenje

  V hladnem prostoru.
  Posode morajo biti tesno zaprte.

  Gostota

  pribl. 1,27–1,33 g/cm3, odvisno od barvnega odtenka

  Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

  znotraj 1 znotraj 2 znotraj 3 zunaj 1 zunaj 2
  + +
  (–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

  Ustrezne podlage

  Les, materiali iz lesa, železo, jeklo, cink, aluminij, baker, trdi PVC in stari nosilni premazi.
  Ni primerno za eloksirani aluminij.
  Podlaga mora biti čista, nosilna, suha in na njej ne sme biti snovi, ki bi odpadale ali se luščile z nje. Vlažnost lesa pri dimenzionalno stabilnih lesenih gradbenih elementih ne sme presegati 13 % in pri lesenih gradbenih elementih, ki niso ali so le delno dimenzionalno stabilni, ne 15 %.

  Opozorilo: pri pocinkanem jeklu ali pocinkani pločevini je po pripravi podlage treba nanesti najmanj dvakraten premaz s sredstvom Capalac Allgrund. Le tako je mogoče zagotoviti, da cinkov oksid ne zmanjšuje oprijemljivosti alkidnih prekrivnih barvnih lakov, ki jih nanesete zatem. Alternativno lahko za grundiranje namesto sredstva Capalac Allgrund uporabite adhezivno grundirno sredstvo Capalac 2K-EP ali Disbon 481 EP Uniprimer. Nadaljnja preverjena možnost za premaz gradbenih elementov iz cinka je temeljni premaz s sredstvom Capacryl Haftprimer, ki mu sledita vmesni in zaključni premaz s sredstvom Capacryl PU-Satin/Gloss. Če je na gradbenih elementih iz cinka potreben zaščitni premaz (sistem Duplex po DIN EN ISO 12944), je najbolje uporabiti debeloslojni lak Capalac.

  Leseni gradbeni elementi:
  Površine lesa obrusite v smeri lesnih vlaken, temeljito očistite in odstranite izcedke, kot so npr. smola in smolne šiške. Odstranite ostre robove (glejte tudi Pisno navodilo BFS št. 18).

  Železo, jeklo:
  Zagotovite standardno stopnjo čistosti železa in jekla SA 21⁄2 (peskanje) ali ST3 (strojno) v skladu z DIN EN ISO 12944-4.

  Cink, trdi PVC:
  Čiščenje z amonijakovim omočilom in brusno krpico iz umetne snovi ali v skladu s Pisnim navodilom BFS št. 5 in 22 ali s sredstvom Gescha MultiStar in brusno krpico. Fino peskanje.

  Aluminij:
  Čiščenje z nitrorazredčilom ali fosforno kislino z brusno krpico iz umetne snovi v skladu s Pisnim navodilom BFS št. 6.

  Baker:
  Priprava s sredstvom Gescha Multistar v mešalnem razmerju 1 : 5 in brusno krpico iz umetne snovi.

  Stari premazi:
  Stare premaze obrusite in/ali nalužite. Nenosilne stare premaze odstranite.

  Postopek nanašanja

  Opozorila za nanos z brizganjem:
  Ø šobe Tlak Razredčitev
  Visok tlak 1,5–1,8 mm 3–4 bare pribl. 10 Vol. %
  Nizek tlak 1,5 mm 0,2–0,5 bara pribl. 10 Vol. %
  Airless 0,011–0,013 cola 150 barov dobavna viskoznost

  Obdelava
  :
  Sredstvo Capalac AllGrund lahko nanašate s premazovanjem, z valjčkom ali z brizganjem.
  Pred uporabo dobro premešajte in po potrebi razredčite z razredčilom Caparol AF.

  Sestava nanosov

  Podlaga Uporaba

  Priprava podlage

  Impregnacija Predpremaz Vmesni nanos Zaključni nanos
  Les, leseni materiali Znotraj obrusiti/očistiti Capalac AllGrund Po potrebi. Capalac Weiß- ali Buntlacke Capalac Weiß- ali Buntlacke
  Les Zunaj BFS št. 18 Capalac Holz-Imprägniergrund Capalac AllGrund Capalac Weiß- ali Buntlacke
  Železo, jeklo Znotraj odstraniti rjo/očistiti Capalac AllGrund Po potrebi. Capalac Weiß- ali Buntlacke
  Zunaj odstraniti rjo/očistiti 2 x Capalac AllGrund Capalac Weiß- ali Buntlacke
  Cink Znotraj BFS št. 5 Capalac AllGrund Po potrebi. Capalac Weiß- ali Buntlacke
  Zunaj BFS št. 5

  2 x Capalac AllGrund

  ali

  1 x Capalac

  2K-EP-Haftgrund

  ali

  1 x Disbon

  481 EP Uniprimer

  Capalac Weiß- ali Buntlacke

  Aluminij/
  baker

  Znotraj BFS Nr. 6

  Gescha Multistar 1:5

  mit Schleifvlies

  Capalac AllGrund Po potrebi. Capalac Weiß- oder Buntlacke
  Zunaj BFS št. 6
  Gescha Multistar
  1:5
  z brusno krpico
  Capalac AllGrund Capalac Weiß- ali Buntlacke
  Trdi PVC Znotraj/zunaj BFS št. 22 Capalac AllGrund Po potrebi, Capalac Weiß- ali Buntlacke

  Nosilne stare
  barve1)

  Znotraj/zunaj obrusiti/nalužiti 1) Capalac AllGrund1) Capalac Weiß- ali Buntlacke
  1) Poškodovana mesta v starih premazih morate predhodno obdelati v skladu z zahtevami za posamezno podlago.
  Opozorilo: v primeru prašnih premazov in premazov Coil-Coating ter pri drugih kritičnih podlagah morate opraviti preizkus na poskusni površini in preveriti oprijemljivost.

  Poraba

  Porabljena količina ml/m2 /nanos Premazovanje

  Nanašanje
  z
  valjčkom

  Brizganje
  Visok tlak Airless Nizek tlak
  Stoječe 90–100 80–90 120 130 120
  Ležeče 110 110 170 170 160

  Vrednosti porabe so približne in lahko odstopajo glede na vrsto in kakovost podlage. Natančne vrednosti porabe je mogoče ugotoviti samo na podlagi predhodnih poskusnih premazov.

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura obdelave
  Temperatura materiala, zraka in podlage najmanj 5 °C (ugodno območje od 10 do 25 °C), relativna zračna vlaga ≤ 80 %.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri 20 °C in 65% relativni zračni vlagi.* Suh Trden Ponovni premaz
  Po urah 0,75 3–6**

  pribl. 3 (beli & svetli odtenki)
  pribl. 6** (intenzivni odtenki)

  * Pri nižjih temperaturah, višji zračni vlagi in veliki debelini plasti se čas sušenja podaljša.
  ** Standardna bela barva in svetli barvni odtenki iz bele osnove so po približno 3 urah pripravljeni za premaz z alkidnimi laki, intenzivni barvni odtenki iz prozorne osnove pa po približno 6 urah.
  Za premaz z laki, ki se redčijo z vodo, je potreben čas sušenja najmanj 12 ur.

  Čiščenje orodja

  Po uporabi z nadomestkom terpentina.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Vnetljivo.
  Ponavljajoči se stik s sredstvom ima lahko za posledico izsušeno in razpokano kožo. Izdelek ne sme biti dosegljiv otrokom. Tesno zaprte posode shranjujte v prostoru z dobrim prezračevanjem. Izdelek ne sme biti v bližini vnetljivih virov – v bližini izdelka ne smete kaditi. Hlapov izdelka ne smete vdihavati. Preprečite, da bi izdelek prišel v stik z očmi in kožo. Sredstvo ne sme zaiti v kanalizacijo/ vodotoke ali v zemljo. Če v prostoru ni mogoče zagotoviti zadostnega prezračevanja, morate pri delu z izdelkom nositi dihalni aparat. Izdelek uporabljajte samo v prostorih z dobrim prezračevanjem. Če pride do nenamernega zaužitja izdelka, ne poskušajte izzvati bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite embalažo ali to nalepko. Vsebuje kobaltov neodekanoat, 2-butanon oksim. Lahko povzroči alergične reakcije.

  Odstranjevanje

  Na zbirnih mestih za recikliranje oddajte samo posode, v katerih ni ostankov izdelka. Posode z ostanki izdelka morate oddati na zbirnih mestih za stare lake.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  V tem izdelku (kat. A/i) znaša 500 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 500 g/l HOS.

  Produktna koda za barve in lake

  M-GP02

  Deklaracija sestavin

  Alkidna smola, titanov dioksid, barvni pigmenti, silikati, kalcijev karbonat, mešan kovinski fosfat, alifati, aditivi, suha snov (kobaltov neodekanoat), dodatek proti prehitremu tvorjenju osušene plasti na površini (butanon oksim).

  Podrobnejši podatki

  Glejte varnostni list.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si