Proizvodi | Laki, lazure | Laki | Ekološki | Capalac Aqua Metallschut...

Capalac Aqua Metallschutz

Beli zaščitni lak za kovine na akrilatni osnovi za temeljne, vmesne in zaključne premaze na zunanjih in notranjih površinah. Antikorozijska zaščita za jeklo in pocinkano jeklo v skladu z DIN EN ISO 12944-6.

  Predvidena uporaba

  Kot osnovni, vmesni in zaključni premaz (v isti embalaži) za zaščito in dekorativno oblikovanje stavbnih elementov iz železa, jekla, cinka, pocinkanega železa in aluminija. Za notranjo in zunanjo uporabo. Ščiti železo in jeklo pred korozijo. Ni primeren za premazovanje eloksiranega aluminija in strešnih pokrivnih elementov.

  Lastnosti

  • Odličen oprijem
  • Visoka pokrivnost na površini in robovih 
  • Dolgotrajna zaščita zaradi zelo dobre odpornosti proti vremenskim vplivom 
  • Temeljni, vmesni in zaključni premaz iz enega samega vedra (1-embalažni sistem) 
  • Certifikat za kategorijo korozivnosti C 4 M na jeklu in C 4 H na pocinkanem jeklu po DIN EN ISO 12944, 6. del
  • Strojno niansiranje v sistemu ColorExpress, velika izbira barvnih odtenkov 
  • Primerno za DGNB-kriterije (Nemška družba za trajnostno gradnjo) ENV 1.2 (2012): QS1, QS2; QS3; QS4

  Osnova materiala

  Polimerna disperzija

  Pakiranje/velikost embalaže

  • Bela barva: 750 ml; 2,5 l; 10 l. 
  • ColorExpress: 700 ml; 2,4 l; 9,6 l.

  Barvni toni

  • Standardno: bela.
  • ColorExpress: v strojnem sistemu ninasiranja ColorExpress je mogoče izdelati številne barvne odtenke.

  Stopnja sijaja

  Svilnato mat.

  Skladiščenje

  Na hladnem. Posode hranite tesno zaprte.

  Gostota

  pribl. 1,3 g/cm3

  Ustrezne podlage

  Železo, jeklo, cink, aluminij, nosilni stari premazi:
  Podlaga mora biti čista, nosilna, suha in brez ločilnih snovi. Sredstvo ni primerno za premazovanje strešnih površin in eloksiranega aluminija! Na obstoječih premazih priporočamo testni premaz za preizkus oprijema. To velja še posebej za prašno barvanje in Coil Coating.

  Priprava podlage

  Železo, jeklo:
  Peskajte do kovinskega sijaja SA 2 1/2 po DIN EN ISO 12944-4. Pri manjši obremenitvi s korozijo (npr. v notranjih prostorih brez prisotnosti kondenza in brez agresivnih zunanjih vplivov zadošča tudi temeljita strojna ali ročna odstranitev rje do stopnje čistosti ST 3.

  Cink, pocinkano jeklo:
  Brušenje z brusnim flisom in uporaba univerzalnega čistila Synthesa, razredčenega z vodo v razmerju 1 : 5, oziroma amonijakove raztopine ali peskanje po postopku sweep (z nekovinskim oglatim sredstvom) po tehnični smernici BFS št. 5.

  Aluminij:
  Brušenje z brusnim flisom in uporaba univerzalnega čistila Synthesa, razredčenega z vodo v razmerju 1 : 5. Upoštevajte tehnično smernico BFS št. 6.

  Stare barve:
  Stare barvne premaze odstranite z brušenjem in/ali luženjem. Nenosilne stare premaze odstranite.

  Postopek nanašanja

  Navodila za nanos z brizganjem:
  Brizgalna naprava Premer šobe Kot brizganja Tlak Napotki
  Airless 0,012–0,014 cole 40–60 ° 200–220 bar Nerazredčeno

  Caparol-NAST/
  Wagner XVLP
  FinishControl
  5000

  Caparol NASTFrontend
  (barva: modra)

  - Celotna
  količina zraka
  10%
  z vodo

  Za normativno antikorozijsko zaščito priporočamo postopek z brizganjem. Debelino nanosa kontrolirajte z merilnikom za mokri film, da zagotovite zahtevano debelino suhega nanosa. Na velikih površinah je tudi brizgani nanos lahko lisast/marogast, čeprav ga razdelite v več manjših delovnih površin.

  Sestava nanosov

  Podlaga Uporaba Priprava podlage Grundiranje Vmesni nanos Zaključni nanos
  Železo, jeklo Znotraj/zunaj Odstran.rje razmastitev Capalac Aqua Metallschutz Po potrebi
  Capalac Aqua Metallschutz
  Capalac Aqua Metallschutz
  Cink Znotraj/zunaj BFS št. 5
  Aluminij Znotraj/zunaj BFS št. 6
  Nosilni stari premazi (1) Znotraj/zunaj Brušenje/ luženje Poškodbe popravimo glede na konkretno vrsto podlage in grundiramo

  Pozor! Na premazih s prašnimi barvami ali premazih Coil-Coating na kovinski podlagi in na drugih kritičnih podlagah OBVEZNO prej preverite oprijem na testni površini.

  Delovni postopek:
  Zaščitno sredstvo Capalac Aqua Metallschutz lahko nanašate s čopičem, valjčkom ali brizganjem. Pred uporabo dobro premešajte. Za normativno antikorozijsko zaščito (glejte spodnje tabele/kategorije korozivnosti) priporočamo brizganje, ki zagotavlja doseganje predpisanih mokrih in suhih debelin nanosa.

  Lepilni trakovi za zaščito sosednjih površin:
  Lepilne trakove odstranite, še preden se površina premaza posuši. Zaradi velikih debelin nanosa boste drugače skupaj s trakom na robovih premaza privzdignili še posušen film premaza. Uporabljajte vodoodporne zaščitne lepilne trakove.

  Antikorozijska zaščita na jeklu s sredstvom Capalac Aqua Metallschutz:
  Premazni sistemi za kategorijo korozivnosti do C2 H, C3 H, C4 M po standardu DIN EN ISO 12944-5. Priprava podlage: peskanje do kovinskega sijaja SA 2 1/2 (DIN EN ISO 12944-4).
  Postopek nanašanja: brezzračno brizganje.

  Št. Temeljni
  nanos
  µm
  (1)
  Vmesni
  nanos
  µm
  (1)
  Zaključni
  nanos
  µm
  (1)
  Vsi
  µm
  Kategorije korozivnosti
  C2 (2) C3 (2) C4 (4)
  L M H L M H L M H
  1
  (3)
  Capalac
  Aqua
  Metall-schutz
  80 - - Capalac
  Aqua
  Metall-schutz
  80 160 + + + + + - - -
  2
  (3)
  Capalac
  Aqua
  Metall-schutz
  80 Capalac
  Aqua
  Metall-schutz
  80 Capalac
  Aqua
  Metall-schutz
  80 240 + + + + + + + + -

  (1) Predpisana debelina nanosa (debelina suhega nanosa)
  (2) Pojasnila glede kategorij korozivnosti so navedena spodaj.
  (3) S certifikatom ustreznosti (atestom) po DIN EN ISO 12944-6 za sistem št.1 in 2
  (4) Za kategorijo korozivnosti C4 High priporočamo uporabo laka Capalac Dickschichtlack.
  + Primerno
  - Ni primerno

  Antikorozijska zaščita na pocinkanem jeklu s Capacryl Metallschutz (sistem Duplex):
  premazni sistem za kategorijo korozivnosti C2 H, C3 H, C4 H po standardu DIN EN ISO 12944-5.

  Priprava površine: peskanje po postopku sweep – peskanje pocinkanega železa z nekovinskim oglatim sredstvom (DIN EN ISO 12944-4).
  Postopek nanašanja: brezzračno brizganje.


  Št. Temeljni
  nanos
  µm
  (1)
  Vmesni
  nanos
  µm
  (1)
  Zaključni
  nanos
  µm
  (1)
  Vsi
  µm
  Kategorije korozivnosti
  C2 (2) C3 (2) C4 (4)
  L M H L M H L M H
  1
  (3)
  Capalac
  Aqua
  Metall-schutz
  80 - - Capalac
  Aqua
  Metall-schutz
  80 160 + + + + + + + + +


  (1) Predpisana debelina nanosa (debelina suhega nanosa)
  (2) Pojasnila glede kategorij korozivnosti so navedena spodaj.
  (3) S certifikatom ustreznosti (atestom) po DIN EN ISO 12944-6 za sistem št.1 in 2
  + Primerno
  - Ni primerno

  Poraba

  Poraba/debeline nanosa:

  Uporabljeno
  orodje

  Poraba/m2 Povprečna
  poraba/m2
  Povprečna
  mokra debelina
  Povprečna
  suha debelina
  Brizganje pribl. 200–250 ml pribl. 220 ml pribl. 200 µm pribl. 80 µm

  Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage. Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom.

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura materiala, zraka in podlage naj znaša najmanj +8 °C.
  Upoštevajte rosišče (delovna temperatura naj bo najmanj +3 °C nad temperaturo rosišča!)

  Sušenje/interval sušenja

  Velja za +20 °C in 65 % rel. zračno vlago Prašno suho Suho za prijemanje Nasled. nanos Popolnoma suho
  Po koliko urah 4 8 24

  Po pribl. 10 dneh
  na vsakih 100 µm
  debeline suhega sloja

  Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se intervali sušenja podaljšajo.

  Čiščenje orodja

  Orodje očistite takoj po uporabi z vodo.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Vsebuje: 2-metil-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on.
  Lahko povzroči alergijske reakcije. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje.

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Samo za industrijsko rabo!

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/i) znaša 140 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 140 g/l HOS.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
  Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
  ADR/RID: UN 3082, vsebuje snovi, ki ogrožajo okolje, izdelek je v tekočem stanju, nikjer drugje navedeno (cinkov oksid), razred 9, III
  Zberite vodo od čiščenja delovnih pripomočkov in jo odstranite enako kot izdelek.
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija