Proizvodi | Laki, lazure | Laki | Ekološki | Capacryl Spray-TEC

Capacryl Spray-TEC

Visoko kakovosten, abrazijsko in udarno odporen akrilni lak z dodatkom poliuretanske smole, za zunanjo in notranjo uporabo. Posebej za brizganje z brezzračnimi napravami.

  Opis

  Za visoko kakovostne vmesne in zaključne nanose laka na grundirane, dimenzijsko stabilne lesene gradbene elemente, pa tudi na predhodno obdelano pločevino in trdi PVC. Za zunanjo in notranjo uporabo. Odličen lak za tovarniško grundirane kovinske podboje po ustreznem čiščenju/pripravi podlage.

  Lastnosti

  • Visoka sposobnost polnjenja
  • Odlična pokrivnost
  • Zelo dobra obstojnost do debeline nanosa 300 µm
  • Racionalna poraba z brezzračnim brizganjem
  • Visoka debelina suhega sloja
  • Visoka stopnja beline
  • Možnost redčenja z vodo
  • Nevtralen vonj
  • Ne razpoka pri večslojnem nanosu
  • Visoka odpornost proti praskam in trkom/udarcem

  Osnova materiala

  Akrilat, modificiran s poliuretanom.

  Pakiranje/velikost embalaže

  2,5 litra, 5 litrov

  Barvni toni

  Standarden barvni ton: bela.
  Možnost univerzalnega niansiranja na napravah za niansiranje ColorExpress (Capamix).
  Tudi v srebrni (na voljo pribl. 9006, 9007).

  Stopnja sijaja

  Svilnato mat.

  Skladiščenje

  Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži najmanj 12 mesecev.

  Gostota

  pribl. 1,24 g/cm3

  Ustrezne podlage

  Grundirani dimenzijsko stabilni leseni elementi. Grundirana kovina in trdi PVC. Podlaga mora biti čista, nosilna, suha in brez ločilnih snovi. Vlažnost dimenzijsko stabilnega lesa sme biti največ 13-odstotna.

  Priprava podlage

  Lesene elemente obrusite v smeri lesnih vlaken, jih temeljito očistite in odstranite iztekajočo lesno smolo. Posnemite ostre robove (glejte nemško tehnično smernico BFS št. 18).

  Železo, jekleno železo in jeklo očistite do standardne stopnje čistosti SA 2 1/2 (peskano do kovinskega sijaja) ali ST3 (strojno) v skladu z DIN EN ISO 12 944-4.

  Cink, trdi PVC obdelajte z amonijakovo raztopino (omočilom) in brusilno blazinico po tehničnih smernicah BFS št. 5 in 22.

  Aluminij, baker obdelajte z nitrorazredčilom ali fosforno kislino in brusilno blazinico po tehnični smernici BFS št. 6.

  Stare premaze obrusite in/ali nalužite. Nenosilne stare premaze odstranite.

  Tovarniško grundirani podboji:
  Kovinske podboje, ki so grundirani z elektroforezo (mat površina), lahko večinoma direktno lakirate takoj po čiščenju. Za poškodbe in pomanjkljivosti uporabite izolirno razpršilo Synthesan (predhodno nabrizgamo). Kovinske podboje, ki so grundirani s prašnim lakom (zelo trda in sijajna površina), zelo previdno obrusite.
  Če ste v dvomih, izvedite test na manjši površini.

  Postopek nanašanja

  Podlaga Uporaba

  Priprava
  podlage

  Impregnacija Predpremaz

  Vmesni
  nanos2

  Zaključni
  nanos3

  les,
  leseni materiali

  znotraj

  brušenje/
  čiščenje

  -

  Danske Aktivgrund1

  Capacryl Spray TEC Filter Capacryl Spray TEC

  dimenzijsko stabilni
  leseni gradbeni elementi

  zunaj BFS št. 18

  DANSKE
  Holzschutz-
  Grund

  Danske Aktivgrund1 Capacryl Spray TEC
  železo, jeklo znotraj

  odstran.rje/
  čiščenje

  - Capalac AllGrund
  železo, jeklo zunaj

  odstran.rje/
  čiščenje

  - 2xCapalac AllGrund
  cink

  znotraj/
  zunaj

  BFS št. 5 - Capalac Haftprimer
  aluminij/baker

  znotraj/
  zunaj

  BFS št. 6 - Capalac Haftprimer
  trdi PVC

  znotraj/
  zunaj

  BFS št. 22 - Capalac Haftprimer

  nosilne stare barve/tov.
  grund. kovinski podboji

  znotraj/
  zunaj

  obrusiti/
  nalužiti

  Poškodovana mesta 
  pripraviti glede na vrsto
  podlage in grundirati

  1) Na lesu z vodotopnimi sestavinami, ki rade obarvajo, uporabite vedno predpremaz Danske AktivGrund, grče premažite 2x.
  2) Pri slabo pokrivnih rdečih, rumenih in oranžnih odtenkih izberite barvni ton, ki omogoča boljšo pokrivnost zaključnega nanosa.
  Ta barvni ton se razlikuje od izbranega barvnega tona v prid boljše pokrivnosti zaključnega nanosa.
  3) Zaradi morebitnih visokih debelin nanosa (do 300 µm mokrega nanosa) je treba barvni nanos pogosto izvesti v enem samem delovnem hodu.

  Pozor! Pri prašnem barvanju ali pri postopku Coil-Coating na kovinski podlagi in drugih kritičnih podlagah OBVEZNO prej preverite oprijem laka na testni površini.

  Redčenje

  Capacryl Spray-TEC je bil zasnovan posebej za vgradnjo z brezzračnimi brizgalnimi napravami. Pred uporabo lak dobro premešajte. Idealno je brizganje brez redčenja, redcenje z vodo je dovoljeno do največ 5 % (tudi najmanjša količina vode bistveno spremeni viskoznost laka).
  Ustrezno redčenje omogoča tudi brizganje z nizkotlačnimi brizgalnimi napravami.

  Poraba

  Pribl. 220 ml/m2 pri debelini mokrega nanosa 200 µm. Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage. Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom.

  Pogoji pri izvedbi

  Dovoljena temperatura materiala, zraka in podlage znaša najmanj +8 °C. Pazite na rosišče! (temperatura podlage naj znaša najmanj +3 °C nad rosiščem).

  Sušenje/interval sušenja

  Velja za +20 °C in 65 % relativne zračne vlage (pri debelini mokrega nanosa 200 µm):

  • prašno suha barva: po pribl. 2 urah
  • naslednji nanos: po pribl. 6 do 8 urah
  • popolnoma suha barva: po pribl. 24 urah

  Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se intervali sušenja podaljšajo.

  Čiščenje orodja

  Orodje očistite takoj po uporabi z vodo.

  Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

  Šoba Tlak brizganja Zračni tlak Redčenje
  Airless 107–611 150–180 bar - 0 %

  Airless/Fine finish (šoba s fino
  obdelavo)

  208–510 100–120 bar - 0 %
  Tempspray/šoba s fino obdelavo 208–510 60–100 bar - 0 %
  Airmix/Aicoat 0,007–0,011 50 bar 2 bar 0 %

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Samo za komercialno rabo!
  Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo in vodotoke ali stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/d) znaša 130 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 25 g/l HOS.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list