Capacryl Heizkörper-Lack

Sijajni akrilni lak za toplovodne radiatorje, ki se redči z vodo

Predvidena uporaba

Za visoko kakovostno sijajno lakiranje radiatorjev na toplo vodo.

Lastnosti

  • Redčljiv z vodo
  • Skoraj brez vonja
  • Obstojen proti vročini do 125 °C
  • Visoko odporen proti porumenitvi na toplovodnih grelnih sistemih pri temperaturah pod < 60 °C 
  • Elastičen
  • Odlično pokriva površine in robove
  • Obstojen proti običajnim gospodinjskim čistilom 
  • Se hitro posuši

Osnova materiala

Akrilna disperzija.

Pakiranje/velikost embalaže

750 ml, 2,5 l

Barvni toni

Bele barve.

Za barvno lakiranje na toplovodnih radiatorjih (+5 do največ +80 °C) uporabite Capacryl PU-Satin/Gloss (Belih barvnih odtenkov ne priporočamo! Ti radi porumenijo!).

Stopnja sijaja

S sijajem.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
V originalno zaprti embalaži je rok skladiščenja 12 mesecev.

Gostota

pribl. 1,2 g/cm3

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

Znotraj 1 Znotraj 2 Znotraj 3 Zunaj 1 Zunaj 2
+ + +
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Grundirani ali lakirani toplovodni radiatorji in cevi. Podlaga mora biti čista, suha in brez ločilnih snovi.

Priprava podlage

Nepremazani radiatorji:
Kovinske površine temeljit očistite, zarjavele površine pripravite do normativne stopnje čistosti SA 2 1/2 (peskano do kovinskega sijaja) ali ST3 (strojno) v skladu z DIN EN ISO 12944-4.

Tovarniško premazani radiatorji:
Obrusite in očistite.

Radiatorji z nosilnimi starimi barvami:
Stare barvne premaze obrusite in/ali odlužite. Odstranite nenosilne stare premaze.

Postopek nanašanja

Navodila za nanos z brizganjem:

Premer šobe Tlak brizganja Zračni tlak Redčenje
Brezzračn. brizganje 0,011–0,015 cole 200 bar Največ 5 %
Airmix/Aircode 0,011 cole 120 bar 2,5 bar Viskoznost ob dobavi
Finecoat 1,8–2,2 mm pribl. 0,5 bar Največ 5 %
Visoki tlak 2,0–2,5 mm 5,0 bar Največ 5 %

Sestava nanosov

Podlaga Uporaba Priprava podlage Grundiranje Vmesni nanos Zaključni nanos
Nepremazani radiatorji in cevi Znotraj Odstraniti rjo/očistiti Capalac AllGrund Capacryl
Heizkörper-Lack1)
Capacryl
Heizkörper-Lack1)
Tovarniško premazani radiatorji Znotraj Obrusiti/očistiti Disbon 481
EP-Uniprimer
Radiatorji z nosilnimi starimi barvami Znotraj Obrusiti/očistiti2) Capacryl
Heizkörper-Lack
1) Barvni ton izvedite z lakom Capacryl Haus-Lack 2000.
2) Poškodovana mesta v starih premazih predhodno pripravite in grundirajte glede na vrsto podlage.

Delovni postopek:
Capacryl Heizkörper-Lack lahko nanesete s čopičem, valjčkom ali nabrizgate. Pred uporabo ga dobro premešajte in po potrebi razredčite z največ 5 % vode.

Poraba

Približno 100–130 ml/m2 na nanos. Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage. Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom..

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage:
Vsaj + 8 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage Prašno suho Naslednji nanos Popolnoma suho
Po koliko urah 1–2 10–12 48

Pri nizkih temperaturah in višji zračni vlagi lahko pričakujete počasnejše sušenje.

Čiščenje orodja

Orodje očistite takoj po uporabi z vodo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte meglice pri brizganju, uporabljajte kombinirani filter A2/P2. Pri brušenju uporabljajte protiprašni filter P2. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Ne jejte, pijte in kadite med uporabo barve. Če pride v očesno sluznico ali v stik s kožo, takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Podrobnosti so navedene v varnostnem listu.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 140 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 110 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-LW01

Deklaracija sestavin

Sestavine v skladu z VdL-RL01: poliakrilatna smola, titanov dioksid, silikati, voda, glikoli, glikolni eter, dodatki, konzervirne snovi. Izdelek vsebuje metilizotiazolinon, benzizotiazolinon.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija