Proizvodi | Laki, lazure | Laki | Ekološki | Capacryl Heizkörper-Lack

Capacryl Heizkörper-Lack

Sijajni akrilni lak za toplovodne radiatorje, ki se redči z vodo

  Predvidena uporaba

  Za visoko kakovostno sijajno lakiranje radiatorjev na toplo vodo.

  Lastnosti

  • Redčljiv z vodo
  • Skoraj brez vonja
  • Obstojen proti vročini do 125 °C
  • Visoko odporen proti porumenitvi na toplovodnih grelnih sistemih pri temperaturah pod < 60 °C 
  • Elastičen
  • Odlično pokriva površine in robove
  • Obstojen proti običajnim gospodinjskim čistilom 
  • Se hitro posuši

  Osnova materiala

  Akrilna disperzija.

  Pakiranje/velikost embalaže

  750 ml, 2,5 l

  Barvni toni

  Bele barve.

  Za barvno lakiranje na toplovodnih radiatorjih (+5 do največ +80 °C) uporabite Capacryl PU-Satin/Gloss (Belih barvnih odtenkov ne priporočamo! Ti radi porumenijo!).

  Stopnja sijaja

  S sijajem.

  Skladiščenje

  Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
  V originalno zaprti embalaži je rok skladiščenja 12 mesecev.

  Gostota

  pribl. 1,2 g/cm3

  Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

  Znotraj 1 Znotraj 2 Znotraj 3 Zunaj 1 Zunaj 2
  + + +
  (–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

  Ustrezne podlage

  Grundirani ali lakirani toplovodni radiatorji in cevi. Podlaga mora biti čista, suha in brez ločilnih snovi.

  Priprava podlage

  Nepremazani radiatorji:
  Kovinske površine temeljit očistite, zarjavele površine pripravite do normativne stopnje čistosti SA 2 1/2 (peskano do kovinskega sijaja) ali ST3 (strojno) v skladu z DIN EN ISO 12944-4.

  Tovarniško premazani radiatorji:
  Obrusite in očistite.

  Radiatorji z nosilnimi starimi barvami:
  Stare barvne premaze obrusite in/ali odlužite. Odstranite nenosilne stare premaze.

  Postopek nanašanja

  Navodila za nanos z brizganjem:

  Premer šobe Tlak brizganja Zračni tlak Redčenje
  Brezzračn. brizganje 0,011–0,015 cole 200 bar Največ 5 %
  Airmix/Aircode 0,011 cole 120 bar 2,5 bar Viskoznost ob dobavi
  Finecoat 1,8–2,2 mm pribl. 0,5 bar Največ 5 %
  Visoki tlak 2,0–2,5 mm 5,0 bar Največ 5 %

  Sestava nanosov

  Podlaga Uporaba Priprava podlage Grundiranje Vmesni nanos Zaključni nanos
  Nepremazani radiatorji in cevi Znotraj Odstraniti rjo/očistiti Capalac AllGrund Capacryl
  Heizkörper-Lack1)
  Capacryl
  Heizkörper-Lack1)
  Tovarniško premazani radiatorji Znotraj Obrusiti/očistiti Disbon 481
  EP-Uniprimer
  Radiatorji z nosilnimi starimi barvami Znotraj Obrusiti/očistiti2) Capacryl
  Heizkörper-Lack
  1) Barvni ton izvedite z lakom Capacryl Haus-Lack 2000.
  2) Poškodovana mesta v starih premazih predhodno pripravite in grundirajte glede na vrsto podlage.

  Delovni postopek:
  Capacryl Heizkörper-Lack lahko nanesete s čopičem, valjčkom ali nabrizgate. Pred uporabo ga dobro premešajte in po potrebi razredčite z največ 5 % vode.

  Poraba

  Približno 100–130 ml/m2 na nanos. Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage. Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom..

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura materiala, zraka in podlage:
  Vsaj + 8 °C.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage Prašno suho Naslednji nanos Popolnoma suho
  Po koliko urah 1–2 10–12 48

  Pri nizkih temperaturah in višji zračni vlagi lahko pričakujete počasnejše sušenje.

  Čiščenje orodja

  Orodje očistite takoj po uporabi z vodo.

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte meglice pri brizganju, uporabljajte kombinirani filter A2/P2. Pri brušenju uporabljajte protiprašni filter P2. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Ne jejte, pijte in kadite med uporabo barve. Če pride v očesno sluznico ali v stik s kožo, takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Podrobnosti so navedene v varnostnem listu.

  Odstranjevanje

  V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/i) znaša 140 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 110 g/l HOS.

  Produktna koda za barve in lake

  M-LW01

  Deklaracija sestavin

  Sestavine v skladu z VdL-RL01: poliakrilatna smola, titanov dioksid, silikati, voda, glikoli, glikolni eter, dodatki, konzervirne snovi. Izdelek vsebuje metilizotiazolinon, benzizotiazolinon.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija