Proizvodi | HISTOLITH - Zaščita kult... | Posebni proizvodi | Histolith Sol-Silikat Fi...

Histolith Sol-Silikat Fixativ

Predpremaz in razredčilo na osnovi silikasola (disperzije silicijevega dioksida v vodi)

  Predvidena uporaba

  Histolith® Sol-Silikat-Fixativ se uporablja kot: predpremazno sredstvo za utrditev in izenačenje močno vpojnih ali različno vpojnih podlag, kot razredčilo za silikasol barve Histolith® in čiste nasičene barve Histolith® Volltonfarben SI.

  Lastnosti

  • Močan utrjevalni učinek 
  • Dobro vpijanje/prodiranje v podlago
  • Visoka prepustnost za vodno paro in ogljikov dioksid
  • Brez topil

  Osnova materiala

  Visoko kakovostna alkalijska vodna stekla, silikasoli in organski dodatki (< 5%). 

  Pakiranje/velikost embalaže

  10 l

  Skladiščenje

  Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Material hranite samo v plastičnih posodah!

  Gostota

  Pribl. 1,1 g/cm3

  Ustrezne podlage

  Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.

  Priprava podlage

  Novi ometi iz maltnih skupin PIc, PII in PIII:
  Upoštevajte delovni premor pred premazovanjem novih ometov, pri maltni skupini PI so to najmanj 4 tedni, pri maltnih skupinah PII in PIII pa najmanj 2 tedna. Sigaste sloje odstranite s fluatom Histolith® Fluat.

  Stari nebarvani ometi in stare mineralne barve: 
  Dobro očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. 

  Popravljanje ometa:
  Popravke na ometu prilagodite vrsti in strukturi starega ometa. Vse popravke na ometu obdelajte po strditvi s fluatom Histolith® Fluat in sperite.

  Površine, prekrite z glivami ali algami:
  Površine, ki so jih napadle glive ali alge, očistite na mokro. Ko se posušijo, jih prepojite s sredstvom Capatox in počakajte, da se sredstvo posuši.   

  Opečnati zid:
  Za obdelavo je primeren samo vpojen opečnati zid. Površino zidu dobro očistite, odstranite nestabilne sloje/delce.  Popravite poškodovane maltne fuge.

  Postopek nanašanja

  Histolith® Sol-Silikat-Fixativ vtrite s krtačo dobro v podlago.

  Redčenje

  Histolith® Sol-Silikat-Fixativ razredčite z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 – glede na vpojnost podlage.

  Poraba

  Pribl. 100–200 ml/m2 glede na vopjnost podlage. Točno porabo ugotovite na testni površini konkretnega objekta.

  Pogoji pri izvedbi

  Najnižja delovna temperatura je +8 °C za podlago in zrak.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je površino mogoče premazati po 12 urah.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi z vodo.

  Opozorilo

  Ne delajte na direktni sončni svetlobi, visokih temperaturah, močnem vetru, izredno visoki zračni vlagi, megli ali dežju. Če je potrebno, zaščitite delovne površine z mrežami ali ponjavami. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

  Zaščitno prekrivanje:
  Vedno skrbno prekrijte okolico delovne površine, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen, kovino in les. 

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
  Če je koža dlje v stiku z izdelkom in če izdelek brizgne v oči, se lahko pojavi razdraženost. Prizadeta mesta takoj izperite z obilo vode.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/a): 30 g/l. Izdelek vsebuje <1 g/l HOS.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 52402 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija