Proizvodi | HISTOLITH - Zaščita kult... | Ometi | Histolith Feinputz

Histolith Feinputz

Mineralni fini apneni zaključni omet za zunanje in notranje površine

  Opis

  Fini apneni omet v okviru sanacijskega ometnega sistema Histolith® za končno oblikovanje površin, obdelanih s sanacijskim ometom z dodatkom tufa Histolith® Trass-Sanierputz. Uporablja se tudi kot fini apneni omet za mineralne omete na področju renoviranja starih objektov in v spomeniškem varstvu ali biološki stanovanski gradnji. Za zunanje in notranje površine. Ni primeren za fasadni podzidek.

  Lastnosti

  • Ročna in strojna vgradnja 
  • Finozrnata površina za fino zaribavanje (filcanje)
  • Največja velikost zrn 0,4 mm 
  • Visoka prepustnost za vodno paro μ pribl. 8 
  • Tlačna trdnost < 2,5 N/mm
  • Maltna skupina: PIc

  Osnova materiala

  Mineralno vezivo po DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 in mineralni dodatki po DIN EN 13139.

  Pakiranje/velikost embalaže

  Vreča po 25 kg.

  Barvni toni

  Naravno bele barve.

  Skladiščenje

  Na suhem najmanj 9 mesecev od datuma proizvodnje, 9 mesecev nizka vsebnost kromatov.

  Opozorilo

  Upoštevajte DIN 18 550, VOB, del C, DIN 18 350 in tehnično smernico WTA 2-9-04/D.

  Ustrezne podlage

  Ta fini omet je primeren kot zaključni omet za sanacijski omet z dodatkom kraterskega tufa Histolith® Trass-Sanierputz ter za mineralne omete. Tako za zunanje kot notranje površine. Uporablja se tudi v notranjih prostorih na mavčnih ometih in mavčnih ploščah ter na nosilnih starih barvah in notranjih disperzijskih ometih po predhodnem predpremazu z izdelkom Capatect Putzgrund.

  Priprava podlage

  Podlaga mora biti trdna, nosilna, nezamrznjena in brez ostankov snovi, ki poslabšajo oprijem. Osnovni ometi morajo biti dobro strjeni in robati (nahrapavljeni). Podlago temeljito očistite.

  Priprava materiala

  Histolith® Feinputz zmešajte z mešalnim nastavkom v primerni obdelovalni konsistenci, brez grudic.
  Potrebna količina vode: pribl. 6,5 l/vrečo Odprti čas za vgradnjo materiala: pribl. 120 minut

  Postopek nanašanja

  Ročno obdelovanje materiala ali strojno s strojem za vgradnjo ometa. Primerni so običajni stroji za vgradnjo ometa (npr. m-tec, PFT G4). Dolžina cevi največ 25 m. Premer cevi vsaj 25 mm.
  Po vidnem začetku sušenja površino strukturirajte ali filcajte.

  Sestava nanosov

  Na zunanjih površinah je potrebna še zaključna barva. Priporočljive so samo visoko paroprepustne barve, na primer disperzijsko-silikatne in apnene barve tipa Histolith® ali fasadna barva CarboSol.

  Poraba

  Pribl. 1,5 kg/m2 na 1 mm debeline sloja. Točno porabo ugotovite na testni površini konkretnega objekta.

  Pogoji pri izvedbi

  Najnižja delovna temperatura:
  Temperatura zraka in podlage med obdelovanjem ≥ +5 °C.
  Ne delajte na direktni sončni svetlobi, močnem vetru ali dežju. Če je potrebno, zaščitite površine z zaščitnimi zavesami (ponjavami).

  Sušenje/interval sušenja

  Pred naslednjimi premazi upoštevajte najmanj 14-dnevni delovni premor. Površino ometa pred tem obdelajte s fluatom in še enkrat sperite.
  Med sušenjem zaščitite obdelane površine pred prehitro izsušitvijo.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi z vodo.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Draži dihala in kožo. Nevarnost hudih poškodb oči. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik z očesno sluznico. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj slecite onesnažena in premočena oblačila ter takoj izperite kožo z obilo vode in mila. Pri delu nosite ustrezna zaščitna oblačila, zaščitne rokavice in zaščitna očala/obrazno zaščito. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.
  Skoraj brez kromatov po Dir. 2003/53/ES. Mejna vrednost je z dodatkom redukcijskega sredstva je zagotovljena do 6 mesecev po proizvodnem datumu (glejte št. serijske šarže).

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Samo za industrijsko rabo!
  Vsebuje kalcijev hidrat, cement.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija