caparol_pim_import/caparol_si/products/image/203370/059269_Histolith_PremiumSilikat.png

Histolith® PremiumSilikat

Histolith® PremiumSilikat je zelo kakovostna sol silikatna notranja barva. Specialna mineralna kombinacija veziv ki omogoča odlične obdelovalne lastnosti in široko področje uporabe s kar najboljšimi rezultati.

Predvidena uporaba

Sol-silikatna barva za visoko obremenjene mineralne premaze v notranjih prostorih. Primerno za zgodovinske bolnišnice in druge objekte in celotno stanovanjsko območje. Idealno tudi za šole, vrtce, javne zgradbe.
Primerna je za zelo fine globokomat barvne premaze v notranjih prostorih.

Lastnosti

  • Ne vsebuje topil niti mehčal
  • Visoka alkalnost
  • Visoka stopnja beline
  • Odporno proti dezinfekcijskim sredstvom in čistilom na vodni osnovi 
  • Visoka prepustnost za vodno paro, sd-vrednost< 0,01 m
  • Visoka prepustnost za ogljikov dioksid

Osnova materiala

Niansiranje lahko vpliva na odstopanja tehničnih karakteristik. Kombinirano vezivo iz visokokakovostnih alkalijskih vodnih stekel in disperzije silicijevega dioksida (silikasola) ter mineralnih pigmentov in polnil, delež organskih dodatkov <5%.

Pakiranje/velikost embalaže

12,5 litra, 5 litrov

Barvni toni

Bele barve.
Možnost niansiranja v tovarni v številnih barvnih tonih – na zahtevo. Izvajalec lahko material tudi sam niansira s čistimi nasičenimi barvami Histolith® Volltonfarben SI. Če niansiranje izvedete sami, vedno pripravite celotno potrebno količino barve, da ne bi nastajale razlike v barvnem odtenku.
Možnost strojnega niansiranja v sistemu ColorExpress z anorganskimi barvnimi pastami. Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega odtenka, saj lahko pride do napak pri niansiranju.
Na povezanih površinah vgradite samo barvni odtenek iz iste proizvodne/serijske šarže.

Stopnja sijaja

Globoko mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
Izdelek je stabilen na skladišču okoli 12 mesecev. Material hranite samo v plastičnih posodah!

Tehnični podatki

Karakteristike po ÖNORM EN 13 300:

  • Pralna barva 1. razreda
  • Stopnja pokrivnosti: 1. razred pri izkoristku 7 m2/l oziroma 4,7 m2/kg za en sloj

Največja velikost zrn

fina

Gostota

pribl. 1,5 g/cm2

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Priprava podlage

Novi ometi iz maltnih skupin PIc, PII in PIII:
Počakajte 2 do 4 tedne. Sigaste sloje odstranite s fluatom Histolith® Fluat.

Stari nebarvani ometi PIc, PII in PIII in stare mineralne barve:
Dobro očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. Močno vpojne ali neenakomerno vpojne površine grundirajte z utrjevalcem Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, razredčenim z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage.

Stare, nosilne, mat disperzijske barve:
Temeljito očistite površino. Predpremaz z izdelkom Histolith® PremiumSilikat, zmešanim s pribl. 15 % utrjevalca Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Mavčni ometi iz maltne skupine PIV:
Na trdnih ometih nanesite predpremaz z izdelkom Histolith® PremiumSilikat, zmešanim s pribl. 15 % utrjevalca Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Mehke mavčne omete utrdite s predpremazom Histolith® Spezialgrundierung. Mavčne omete s sigasto skorjo obrusite in posesajte prah ter premažite s predpremazom Histolith® Spezialgrundierung.

Mavčne plošče (mavčno-kartonske):
Obrusite robate sledi gladilke. Nanesite predpremaz z izdelkom Histolith® PremiumSilikat, zmešanim s pribl. 15 % utrjevalca Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Mehka mesta mavčne izravnalne mase utrdite s predpremazom Histolith® Spezialgrundierung. Za plošče z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben zaporni predpremaz z izdelkom Primalon Filtergrund fein.

Mavčne gradbene/montažne plošče:
Nanesite predpremaz z izdelkom Histolith® PremiumSilikat, zmešanim s pribl. 15 % utrjevalca Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Klejni ometi:
Po potrebi očistite površino. Sledi en sloj predpremaza z izdelkom Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, razredčenim z vodo v razmerju 2 : 1. Izvedite testno površino za testiranje obarvanja na rjavo.

Beton:
Odstranite morebitne ostanke ločilnih/opažnih sredstev. Nanesite predpremaz z izdelkom Histolith® PremiumSilikat, zmešanim s pribl.15 % utrjevalca Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Opečnati zid:
Temeljito očistite površino. Popravite poškodovane maltne fuge. Uporabite predpremaz Histolith® Weißgrund. Za opečne zidake z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben zaporni predpremaz z izdelkom Primalon Filtergrund fein.

Klejne barve:
Klejno barvo izmijte do čistega. Predpremaz z izdelkom Histolith® Spezialgrundierung.

Nebarvane grobovlaknene tapete:
Direkten nanos brez predhodne priprave. Na reliefnih tapetah ali gofriranih tapetah je potrebna testna površina za kontrolo izvedljivosti.

Stenske obloge iz steklene mrežice:
Predpremaz z izdelkom Histolith® Weißgrund.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Izmijte plesen. Ko se površine posušijo, jih prepojite s sredstvom Capatox in počakajte, da se sredstvo posuši.

Postopek nanašanja

Nanašanje s čopičem, valjčkanje ali brezzračno brizganje (ustrezna naprava Airless). Če je objekt spomeniško zaščiten, prednostno priporočamo obdelovanje s ščetkastim orodjem.

Sestava nanosov

En obilen in enakomeren nanos barve, brez redčenja, evtl. lahko dodamo okoli 5 % utrjevalca Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Če so površine močno ali različno vpojne, jih predpremažemo z utrjevalcem Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, razredčenim z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage.

Poraba

Pribl. 140 ml/m2 na gladki podlagi v eni delovni fazi (okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini na objektu).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem:
ne sme pasti pod +8 °C. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos, možnost obremenitve po 3 dneh sušenja. Nizke temperature in visoka zračna vlaga podaljšajo interval sušenja.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,025"
Tlak brizganja: 150–180 bar
Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo.

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro.
Pri brezzračnem brizganju barvo dobro premešajte in precedite skozi sito. Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od mnogih dejavnikov, zato so neizogibne. Na mavčnih materialih – izravnalnih masah se lahko vidijo barvne sence. Vsepovršinski vmesni premaz s Histolith® Weißgrund zmanjša to tveganje.

Zaščitno prekrivanje:
Vedno skrbno prekrijte okolico delovne površine, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen, kovino in les.

Posebna navodila
Razlike v barvnem tonu:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v premazu lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem tonu.
Popravki: Vidne sledi popravljenih mest na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek.

Čiščenje in nega:
Za praktično čiščenje površin priporočamo, da površine na suho ščetkate z mehko ščetko.
Pri tem ščetkajte tako, da na površini ne ostanejo sledi ščetkanja. Za mokro čiščenje je dovoljena uporaba vlažne mehke krpe ali gobe (ne trde gobe!), vendar tudi pri tem pazite, da ne obdrsate površin.
Poleg tega so pri teh površinah učinkovitejša običajna trgovinska nevtralna čistilna in dezinfekcijska sredstva. Pred prvim čiščenjem vedno testirajte čistilo na manj vidnem mestu, ali je združljivo s premaznim sistemom. Presušen premaz je predpogoj za uspešno čiščenje. Pri toniranem materialu lahko glede na barvni odtenek in intenziteto čiščenja opazite rahle sledi odrsanega pigmenta na čistilni krpi.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno.
Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe.
Če je potreben zdravniški nasvet, pokažite embalažo ali etiketo proizvoda. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ostankov ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l. Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 55510 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si ali www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija