Proizvodi | Dekorativne tehnike | Visions in Color | Accento Dekorspachtel

Accento Dekorspachtel

Pigmentirana masa za gladilko z mineralnim značajem za osnovni sloj dekorativne tehnike Accento na notranjih in zunanjih površinah

  Opis

  Accento je plemenita, razgibana tehnika nanosa z gladilko, sestavljena iz osnovne mase (Accento Dekorspachtel) in posebej za to tehniko razvite efektne mase (Accento Effektspachtel). Z različnimi kombinacijami barv, struktur in efektnih premazov lahko izdelamo ekskluzivne in edinstvene površine v notranjih prostorih in zunaj objekta. Z njo je mogoče izdelati gladke do rahlo strukturirane površine v enobarvni ali poudarjeno kontrastni izvedbi.

  Lastnosti

  • Najfinejša površinska struktura
  • Obstojno proti vremenskim vplivom in UV-svetlobi
  • Predpripravljeno kot gotovi izdelek za neposredno vgradnjo
  • Odporno proti abraziji in drgnjenju
  • Vodoodbojno

  Osnova materiala

  Hidrofobno kombinirano silakrilno vezivo.

  Pakiranje/velikost embalaže

  10 kg

  Barvni toni

  Accento Dekorspachtel je na voljo v različnih barvnih odtenkih iz kolekcije 3D-Plus.
  Na primer v barvnih skupinah:
  Intenso: Lavendel 165, Viola 100, Mai 75, Ginster 140, Onyx 220, Magma 125.
  Terrano: Malachit 10, Amber 35, Lachs 105, Amber 105, Palazzo 175, Siena 50.
  Carrara: Venato 10, Ferro 20, Jura 40.
  Osnovni material je v beli barvi. Drugi barvni toni na zahtevo.

  Accento Effektspachtel: zlata, srebrna, bakrena, brezbarvna.
  Niansiranje lahko izvedete sami z dodatkom efektnih pigmentov Capadecor Switch za bolj reprezentativne površine.

  Stopnja sijaja

  Globoko mat do svilnato mat.

  Skladiščenje

  Na hladnem, suhem, ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži lahko hranite vsaj 1 leto.

  Gostota

  pribl. 1,1 g/cm³

  Dopolnilni izdelki

  Accento Dekorspachtel / Accento Effektspachtel / specialna gladilka Accento Spezialkelle

  Ustrezne podlage

  • Toplotnoizolacijski fasadni sistemi Capatect
  • Surov beton (nepremazan)
  • Osnovni ometi iz maltnih skupin PII, PIII, PIV
  • Nosilne mat disperzijske barve
  • Mavčne konstrukcije, mavčno-kartonske in mavčno-vlaknene plošče
  • Nosilni silikatni premazi

  Neprimerne so podlage, ki lahko vlažijo tehniko Accento iz ozadja, na primer še ne dovolj presušene novogradnje (ostanek vlage v materialu), podlage z izstopanjem soli ter podlage iz umetne mase, lesa in kovine!

  Popolnoma odstranite nenosilne nanose laka, disperzijskih barv ali ometov iz umetnih smol ter nenosilne stare mineralne premaze Trdno sprijete stare premaze očistite na suho ali mokro.

  Površine, ki so jih napadli plesen, mah ali alge, očistite z visokotlačnim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Površine prepojite z uničevalcem alg Capatox in nato počakajte, da se dobro posušijo.

  Površine, ki so jih onesnažili industrijski izpusti in saje, očistite z visokotlačnim vodnim curkom z dodatkom ustreznega čistila in ob upoštevanju zakonskih predpisov.
  Če to zahteva podlaga, uporabite ustrezen globinski predpremaz Synthesa Tiefgrund.

  Priprava materiala

  Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi, biti mora suha in nosilna. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

  Postopek nanašanja

  Osnovni nanos:
  Prvi sloj nanesite z nerjavečo kovinsko gladilko in ga strukturirajte.
  Accento Dekorspachtel lahko izdelate v različnih strukturah.
  Ko se po pribl. 24 urah posuši, morate odstraniti vse robate sledi gladilke.
  To storite strojno ali ročno z brušenjem (uporabite granulacijo 180–240).
  POMEMBNO je, da temeljito POSESATE PRAH!

  Vmesni nanos:
  Drugi sloj izdelajte podobno kot prvega s to razliko, da zdaj namesto kovinske gladilke uporabite specialno gladilko za tehniko Accento.
  Osnovno maso (Accento Dekorspachtel) nanesite čim bolj obilno in jo posnemite na nulo s specialno gladilko Accento. Pazite, da ne puščate za sabo delovnih sledi gladilke.
  Tako vzpostavite površino brez kovinskih okruškov.

  Zaključni nanos:
  Za zadnji zaključni premaz uporabite efektno maso Accento Effektspachtel. Ta je lahko po želji prozorna ali pigmentirana, če ji dodate kovinske pigmente (zlatega, srebrnega, bakrenega). Efektno maso nanesite čim bolj obilno in jo posnemite na nulo s specialno gladilko Accento.

  Opozorila:

  Glede na količino nanosa in delovno tehniko lahko nastanejo izrazito do manj izrazito vidne obdelovalne strukture.
  Zaradi raznolikih možnosti oblikovanja priporočamo, da pri tehniki Accento vedno prej izdelate vzorčno površino direktno na objektu!

  Možnosti strukturiranja:

  Image 2 (051154_Accento_Dekorspachtel_izgled_SI.jpg)

  Classico: (ostri,
  odsekani udarci
  gladilke)
  1. Osnovno maso
  Accento Dekorspachtel
  nanesite s »kratkimi
  udarci« kovinske
  gladilke.

  2. Po pribl. 24-urnem
  sušenju odstranite
  robate sledi gladilke s
  strojnim ali ročnim
  brušenjem.
  Posesajte prah.
  3. Osnovno maso
  Dekorspachtel nanesite
  s specialno gladilko
  Accento čim bolj obilno
  in posnemite na nulo.
  4. Efektno maso Accento
  Effektspachtel enakomerno
  nanesite s specialno
  gladilko Accento in
  posnemite na nulo.

  Flora: (tekoče, mehke linije)
  1. Osnovno maso
  Accento Dekorspachtel
  nanesite čim bolj obilno
  in razmažite vzorec z
  jekleno gladilko pod
  ploskim kotom.
  2. Po pribl. 24-urnem
  sušenju odstranite
  robate sledi gladilke s
  strojnim ali ročnim
  brušenjem.
  Posesajte prah.
  3. Osnovno maso Accento
  Dekorspachtel nanesite s
  specialno gladilko Accento
  čim bolj obilno in posnemite
  na nulo.
  4. Efektno maso Accento
  Effektspachtel enakomerno
  nanesite s specialno gladilko
  Accento in posnemite na
  nulo.

  Corrosione: (videz je podoben
  korodirani jekleni površini)
  1. Osnovno maso Accento
  Dekorspachtel nanesite
  čim bolj obilno in jo
  strukturirajte s strukturnim
  valjčkom, nato pa še delno
  zagladite s kovinsko
  gladilko.
  2. Po približno 24-urnem
  sušenju odstranite robate
  sledi gladilke s strojnim ali
  ročnim brušenjem.
  Posesajte prah.
  3. Osnovno maso Dekorspachtel
  nanesite s specialno
  gladilko Accento čim bolj obilno
  in posnemite na nulo.
  4. Efektno maso Accento
  Effektspachtel enakomerno
  nanesite s specialno gladilko
  Accento in posnemite na
  nulo.

  Redčenje

  Uporabite brez redčenja.

  Sestava nanosov

  Površine morajo biti ravne in poenotene, neravnine morate zapolniti in izravnati.

  Toplotnoizolacijski kontaktni sistemi

  POZOR:
  Pri toplotnoizolacijskih kontaktnih fasadnih sistemih je zelo pomembna vrednost HBW (INDEKS ODBOJA SVETLOBE). Pri temnih barvnih tonih Z INDEKSOM ODBOJA SVETLOBE pod 25 morate vgraditi toplotnoizolacijski kontaktni fasadni sistem v izvedbi DarkSide.

  Toplotnoizolacijski kontaktni sistem v izvedbi DarkSide:

  • Lepljenje z lepilno maso Top-Fix-Kleber ali Haftmörtel fein
  • Izolacijske plošče: MW 149 Extra
  • 5 mm CarboNita kot armirni sloj
  • Zaključni omet CarboPor Reibputz 15 (1,5 mm)

  Pri barvnih tonih z indeksom HBW ≥ 25 lahko uporabite tudi toplotnoizolacijski kontaktni fasadni sistem z EPS-ploščami.
  Toplotnoizolacijski kontaktni sistem v izvedbi EPS:

  • Lepljenje z lepilno maso Top-Fix-Kleber ali lepilno-izravnalno maso 190
  • Izolacijske plošče: Dalmatiner Premium
  • 5 mm CarboNita/Minera Carbona kot armirni sloj
  • Zaključni omet CarboPor Reibputz 15 (1,5 mm)

  Zaključni omet v debelini 1,5 mm zagladite še s slojem CarboNita, da dobite popolnoma gladko površino. Nato nadaljujte s spodaj navedenimi delovnimi koraki.

  • Predpremaz Capatect Putzgrund (v istem barvnem tonu kot osnovna dekorativna masa)
  • Accento Dekorspachtel
  • Accento Effektspachtel

  Sestava nanosov za ZUNANJE POVRŠINE, na različnih nosilnih podlagah:

  • Izravnava in glajenje z izdelkom CarboNit
  • Predpremaz Capatect Putzgrund (v istem barvnem tonu)
  • Accento Dekorspachtel
  • Accento Effektspachtel

  Sestava nanosov za NOTRANJE POVRŠINE, na različnih nosilnih podlagah:

  • Izravnava in glajenje z izdelkom SynthoMur ali Dalapro H
  • Globinski utrjevalni predpremaz: Synthesa Security Primer oz. Primalon Tiefgrund LF
  • Predpremaz Capatect Putzgrund (v istem barvnem tonu)
  • Accento Dekorspachtel
  • Accento Effektspachtel

  Poraba

  Nanos po vsej površini, odvisno od strukture:
  pribl. 1–1,5 kg/m2 za 2 nanosa (največja debelina sloja 1 mm).

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura zraka, materiala in podlage med delom in sušenjem ne sme pasti pod +5 °C ali prekoračiti +30 °C. Ne delajte na direktnem soncu, v vetru, megli ali pri visoki zračni vlagi.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage je masa po približno 12 urah površinsko suha. Pri večslojni tehniki upoštevajte 24-urni interval sušenja med posameznimi nanosi. Možnost suhega brušenja po približno 24 urah.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi z vodo.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Samo za industrijsko rabo!
  Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
  Vsebuje zmes: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Lahko izzove alergične reakcije.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list