Proizvodi | Dekorativne tehnike | Premazi s posebnim učink... | Capadecor Metallocryl IN...

Capadecor Metallocryl INTERIOR

Disperzijska barva s kovinskim sijajem za notranje površine.

  Predvidena uporaba

  Lesketajoča se disperzijska barva s posebnimi kovinskimi pigmenti za notranje površine.
  Zlasti je primerna za reprezentančne prostore/površine v središču pozornosti, na primer za trgovske centre, poslovne komplekse, banke, zavarovalnice, železniške postaje, diskoteke in podobne objekte.

  Lastnosti

  • Z minimalnimi emisijami in brez topil (E.L.F)
  • V skladu z AgBB-kriteriji za izdelke z nizkimi emisijami
  • Z briljantnim kovinskim efektom
  • Mokro drgnjenje: pralna barva razreda 1 po DIN EN 13300
  • Ni gorljiva po DIN 4102, A2
  • Odporna proti dezinfekcijskim sredstvom na vodni osnovi

  Osnova materiala

  Polimerna disperzija po DIN 55945.

  Pakiranje/velikost embalaže

  2,5 l, 5 l, 10 l

  Barvni toni

  Kovinsko srebrna (podobna RAL 9006), standardni barvni ton ustreza neniansirani barvi Venato 45 MET. Capadecor Metallocryl Interior lahko niansiramo s strojnim sistemom ColorExpress v številnih barvnih odtenkih: na voljo so barvni toni s kovinskim efektom po RAL, barvni toni 3D plus in dosedanji barvni toni Alucryl.
  Če želite niansirati material drugače kot v standardnem barvnem tonu, morate niansiranje izvesti po barvni kolekciji sistema ColorExpress »CD-Metallocryl«, drugače barvni ton ne bo točen. Enako velja za vmesni premaz z Amphibolinom v predvidenem barvnem tonu.


  Preglednica barvnih tonov za Capadecor Metallocryl Interior:
  tipična za material

  Srebrne nianse
  Venato 10 MET
  Venato 20 MET
  Venato 30 MET
  Venato 45 MET
  Bronaste nianse
  Palazzo 155 MET
  Palazzo 160 MET
  Curcuma 10 MET
  Mai 50 MET
  Bakrene nianse
  Rubin 25 MET
  Papaya 65 MET
  Amber 70 MET
  Marill 50 MET
  Zlate nianse
  Palazzo 245 MET
  Palazzo 215 MET
  Curcuma 45 MET
  Melisse 35 MET
  Železne nianse
  Palazzo 125 MET
  Marill 10 MET
  Citrus 15 MET
  Palazzo 5 MET

  Barvni toni po analogiji s sistemom 3D plus
  Amber 10 MET
  Amber 45 MET
  Amber 95 MET
  Aprico 95 MET
  Arctis 100 MET
  Arctis 65 MET
  Arctis 70 MET
  Baccara 10 MET
  Baccara 5 MET
  Barolo 95 MET
  Bordeaux 35 MET
  Cameo 155 MET
  Citrus 10 MET
  Citrus 20 MET
  Curry 35 MET
  Curry 95 MET
  Grenadin 95 MET
  Jade 70 MET
  Lago 45 MET
  Lago 50 MET
  Laser 10 MET
  Lavendel 165 MET
  Magma 35 MET
  Magma 40 MET
  Magma 50 MET
  Magma 70 MET
  Magma 75 MET
  Mai 70 MET
  Malachit 40 MET
  Melisse 70 MET
  Oase 5 MET
  Oase 70 MET
  Pacific 130 MET
  Pacific 155 MET
  Pacific 40 MET
  Papaya 35 MET
  Papaya 40 MET
  Papaya 45 MET
  Papaya 70 MET
  Papaya 95 MET
  Patina 45 MET
  Patina 50 MET
  Pinie 15 MET
  Pink 25 MET
  Pink 30 MET
  Rose 105 MET
  Rose 75 MET
  Rose 95 MET
  Rubin 5 MET
  Saphir 5 MET
  Siena 40 MET
  Tundra 40 MET
  Tundra 80 MET
  Tundra 95 MET
  Tundra 105 MET
  Verona 130 MET
  Verona 45 MET
  Verona 80 MET
  Viola 80 MET
  Viola 110 MET

  Barvne nianse za Capadecor Metallocryl Interior so bile razvite na podlagi sistema 3D plus, vendar jih od originalnih barvnih tonov loči izrazit kovinski značaj. Ne moremo zavezujoče jamčiti za ujemanje med barvnimi toni 3D plus in kovinskimi barvnimi toni Metallocryl Interior.
  Kovinski učinek barvnih tonov se lahko spreminja pod različnimi zornimi koti, pa tudi glede na različne vrste, intenziteto in vpadni kot svetlobe. Zato priporočamo, da vedno naprej prebarvate manjšo testno površino. Poleg zgornje barvne preglednice so Vam na voljo še različni običajni komercialni toni s kovinskim efektom po barvni karti RAL in dosedanje nianse Alucryl.

  Stopnja sijaja

  S sijajem.

  Skladiščenje

  Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.

  Gostota

  pribl. 1,0 g/cm3

  Dopolnilni izdelki

  Amphibolin

  Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

  znotraj 1 znotraj 2 znotraj 3 zunaj 1 zunaj 2
  + +
  (–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

  Ustrezne podlage

  Podlaga mora biti nosilna, brez umazanije, ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C in DIN 18363, 3. odstavek.

  Priprava podlage

  Način priprave podlage je odvisen od konkretne podlage in njenih značilnosti. Za pokrivne premaze z barvo Metallocryl Interior upoštevajte tudi tehnično informacijo za Amphibolin.

  Postopek nanašanja

  Capadecor Metallocryl Interior pred vgradnjo temeljito premešajte. Med obdelovanjem barvo redno večkrat premešajte.
  Barvo Capadecor Metallocryl Interior lahko nanašate s čopičem ali valjčkom. Občrtana območja naknadno povaljčkajte. Za valjčkanje uporabite srednjedlaki valjček (višina flora naj bo 12 do 16 mm), na katerem se ne nabira material na robovih.
  Da bi se aluminijeva sljuda enakomerno porazdelila, morate barvo Capadecor Metallocryl Interior nanesti čim bolj enakomerno, jo prečno razmazati in naknadno povaljčkati vedno v isti smeri.
  Enakomeren kovinski premaz brez delovnih sledi, ki jih pušča orodje, z barvo Metallocryl Interior žal ni tehnično izvedljiv na povsem gladkih, nestrukturiranih površinah.
  Na gladkih podlagah lahko dosežete zelo privlačen videz površine, če barvo Capadecor Metallocryl Interior po valjčkanju navzkrižno obdelate še z ovalno krtačo/čopičem ali obdelate z gladilko ArteTwin.
  Ne priporočamo brizganja barve Metallocryl Interior, saj brizgana meglica pospešuje nastanek izrazitih marog in neenakomeren sijaj.
  Capadecor Metallocryl Interior lahko na strukturirani podlagi uporabite tudi brez dodatnega obdelovanja s krtačo ali gladilko, če znaša velikost zrn strukturirane podlage vsaj okoli 2 mm ali več.
  Gladkih, fino strukturiranih podlag ter površin z neugodno osvetlitvijo ni mogoče premazati brez vidnih sledi valjčka oziroma brez lis.
  Dodatne zanimive optične učinke lahko dosežete tudi, če barvo Capadecor Metallocryl Interior uporabite kot vmesni premaz pod zaključno lazuro Capadecor ArteLasur ali ArteLasur Color.

  Sestava nanosov

  Vmesni premaz:
  Capadecor Metallocryl Interior vsebuje pigmente s kovinskim efektom, ki pod alkalnimi in kislimi vplivi, še posebej v povezavi z izrazito vlago, reagirajo z obarvanjem. Zato je potrebno, da alkalne, nevpojne podlage najprej premažete z zapornim premazom Disbon 481 EP-Uniprimer (po navodilih v tehnični informaciji št. 481).
  Pokrivni vmesni premaz izvedite z Amphibolinom (po navodilih v tehnični informaciji št. 100).
  Vmesni premaz mora biti barvno usklajen z naslednjim zaključnim premazom Capadecor Metallocryl Interior. Amphibolin niansirajte v strojnem sistemu ColorExpress po barvni kolekciji »CDMetallocryl«.
  Drugi izdelki niso primerni za vmesni premaz.

  Zaključni premaz:
  2 zaključna nanosa s Capadecor Metallocryl Interior brez redčenja (največ 5 %).

  Lazurni premaz na tapete Capadecor Fantastic Fleece:
  S kremenom strukturirani vzorec »Lino« lahko premažete tudi v izvedbizaključne kovinske lazure. V ta namen dekorativni flis enakomerno premažite z barvo Capadecor Metallocryl Interior, ki jo v tem primeru lahko razredčite do največ 10 %.

  Pokrivni premaz na Capaver ElementEffects:
  Če barvo Metallocryl Interior (nova kakovost 2013) uporabite na Capaver ElementEffects, lahko vmesni premaz z Amphibolinom tuid izpustite. Pri kritičnih barvnih odtenkih, ki vsebujejo velike količine dodane barvne paste, bo vsekakor potreben še tretji nanos barve Metallocryl Interior.
  Metallocryl nanesite v obilni količini nanosa s kratkodlakim valjčkom in jo prečno razmažite. Nato samo prevaljčkajte površino brez dodajanja materiala v eni in isti smeri. Občrtane mejne površine morate obvezno naknadno prevaljčkati. Z barvo Metallocryl vedno delajte mokro na mokro.

  Poraba

  Pribl. 100 ml/m2 na delovni hod na strukturiranih podlagah, na robatih površinah pa ustrezno več. Točno porabo ugotovite na testni površini.

  Pogoji pri izvedbi

  Najnižja dovoljena temperatura pri obdelovanju:
  +5 °C velja za zrak in podlago.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri 20 °C in 65-odstotni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi z vodo.

  Opozorilo

  Barva Capadecor Metallocryl Interior ni primerna za vodoravne površine, če so obremenjene z vodo.
  Specialne lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki.
  Vidne delovne prehode preprečite tako, barvo vedno nanašata mokro na mokro.
  Če uporabite globinski predpremaz Caparol-Tiefgrund TB na notranjih površinah, se lahko pojavi tipičen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov. Na občutljivih območjih uporabite raje utrjevalec ometa AmphiSilan-Putzfestiger, ki ne vsebuje aromatov in je skoraj brez vonja.

  Izvedensko mnenje/atest

  • Preizkus odpornosti proti dezinfekcijskim sredstvom
  • Meritev v komori po shemi AgBB
  • Dokazilo za protipožarno odpornost po DIN 4102 (A2), na masivnih mineralnih podlagah.
  • Splošni gradbeno-tehnični certifikat (sloglasje), težko vnetljiv gradbeni material po DIN 4102 (B1)

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Med uporabo izdelka ne jejte, pijte in ne kadite. Če pride v oči ali v stik s kožo, takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Orodje očistite takoj po uporabi z vodo in milom. Ne vdihavajte meglice pri brizganju in pršenju. Podrobnosti so navedene v varnostnem listu.

  Odstranjevanje

  V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka odstranite kot odpadke barv na vodni osnovi, posušene ostanke izdelka odstranite kot strjene barve ali kot gospodinjske odpadke.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  Vsebnost HOS: < 1 g/l

  Produktna koda za barve in lake

  M-DF01

  Deklaracija sestavin

  Poliakrilatna smola, pigmenti z bisernim sijajem (aluminij), voda, estri, aditivi, konzervansi (metil-/benzizotiazolinon). Izdelek vsebuje metilizotiazolinon in benzizotiazolinon.

  Tehnično svetovanje

  V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
  Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list