Capadecor VarioFloc

Dekorativni večbarvni nanosi za notranje prostore
(tehnika pikčastega obrizga)

  Predvidena uporaba

  Prozorno vezivo z večbarvnimi barvnimi lističi. Zelo zdržljiv stenski premaz za notranje površine. Odlično se obnese pri racionalnem nanašanju z brizganjem na notranjih površinah (objektna uporaba), prav tako je primeren za enostavno barvno poživitev enobarvnih stenskih površin, na primer v pisarnah, na stopniščih in hodnikih.

  Lastnosti

  • Zelo racionalno obdelovanje
  • Redčljivo z vodo, skoraj brez vonja in ekološko prijazno
  • Obstojno na svetlobi
  • Odbija umazanijo in se preprosto čisti
  • Pralna barva razreda 2 (odporna proti mokri abraziji) po DIN EN 13300
  • Negorljivo po DIN 4102, A2

  Osnova materiala

  Disperzija umetne smole.

  Pakiranje/velikost embalaže

  15 l

  Barvni toni

  VarioFloc št. 100

  VarioFloc št. 101
  VarioFloc št. 102
  VarioFloc št. 103
  VarioFloc št. 104
  VarioFloc št. 105
  VarioFloc št. 107
  VarioFloc št. 108

  Stopnja sijaja

  Svilnato mat.

  Skladiščenje

  Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
  Odprto embalažo hranite tesno zaprto.

  Gostota

  pribl. 1,00 g/cm3

  Ekvivalentna debelina zračnega sloja sdH2O

  pribl. 0,20 m

  Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

  znotraj 1 znotraj 2 znotraj 3 zunaj 1 zunaj 2
  + +
  (–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

  Ustrezne podlage

  Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte tudi VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.

  Priprava podlage

  Ometi iz maltnih skupin PII in PIII:
  Trdni, običajno vpojni ometi ne potrebujejo predhodne priprave/predpremazov. Na grobo poroznih, peskastih, vpojnih ometih je potreben predpremaz z izdelkom OptiGrund E.L.F. ali s CapaSol LF.

  Mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine PIV:
  Predpremaz s Caparol-Haftgrund. Mavčne omete s sigasto površino obrusite, posesajte prah in obdelajte z utrjevalnim predpremazom Caparol-Tiefgrund TB.

  Montažne mavčne plošče:
  Na vpojnih ploščah je potreben predpremaz z OptiGrund E.L.F. ali s Caparol-Tiefgrund TB. Na zelo tesnih, gladkih ploščah je potreben predpremaz za boljši oprijem, zato jih grundirajte s Caparol-Haftgrund.

  Mavčne plošče (mavčno-kartonske plošče):
  Pobrusite robate sledi gladike. Mehka mesta, obdelana z mavčno izravnalno maso, utrdite s predpremazom Caparol-Tiefgrund TB. Kot vezni premaz za boljši oprijem uporabite Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ali CapaSol LF. Za plošče z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben zaporni predpremaz z izdelkom Caparol AquaSperrgrund. Upoštevajte tehnično smernico št. 12.

  Beton:
  Odstranite morebitne ostanke ločilnih sredstev in moknate ali pesknate substance.

  Porobeton:
  Predpremaz z izdelkom Capaplex, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 3.

  Zid iz apnenega peščenca in vidnih opečnih zidakov:
  Capadecor VarioFloc lahko nanesete direktno, predhodna priprava ni potrebna.

  Nosilni premazi:
  Na mat, slabo vpojne premaze lahko Capadecor VarioFloc nanesete direktno. Sijoče ali lakirane površine najprej naredite bolj robate. Uporabite vezni predpremaz Caparol-Haftgrund za boljši oprijem.

  Nenosilni premazi:
  Nenosilne nanose laka in disperzijskih barv ali disperzijskih ometov morate odstraniti. Na slabo vpojnih, gladkih površinah uporabite vezni predpremaz za boljši oprijem Caparol Haftgrund. Na grobo poroznih, peskastih ali vpojnih površinah uporabite predpremaz OptiGrund E.L.F. oziroma CapaSol LF. Nenosilne mineralne barve mehansko odstranite in posesajte prah. Uporabite utrjevalni predpremaz Caparol-Tiefgrund TB.

  Premazi s klejnimi barvami:
  Izmijte do čistega. Uporabite utrjevalni predpremaz Caparol-Tiefgrund TB.

  Nepremazane grobovlaknene tapete, reliefne tapete ali papirne tapete z vtisnjeno strukturo:
  Direkten nanos brez predhodne priprave.

  Slabo sprijete tapete:
  Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja. Uporabite utrjevalni predpremaz Caparol-Tiefgrund TB.

  Opozorilo!

  Če uporabite utrjevalni predpremaz Caparol-Tiefgrund TB na notranjih površinah, se lahko pojavi tipičen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov. Na občutljivih območjih uporabite raje utrjevalec ometa AmphiSilan-Putzfestiger, ki ne vsebuje aromatov in je skoraj brez vonja. Podrobnosti si lahko preberete v tehnični informaciji št. 361 za Malerit E.L.F.

  Postopek nanašanja

  Valjčkanje:
  VarioFloc lahko nanesete s kratkodlakim valjčkom (največ 14 mm).
  Nove valjčke morate najprej temeljito obdelati na testni površini. Predhodna obdelava valjčka na posnemalni mreži ni dovolj! VarioFloc nanesite enakomerno z navzkrižnimi potegljaji valjčka in pustite, da se posuši. Občrtana območja vedno naknadno povaljčkajte.

  Krtača:
  VarioFloc lahko nanesete tudi s pleskarsko krtačo z navzkrižnimi potegljaji. Pri tem pazite, da z udarci s krtačo ne poslabšate videza površine. Žal se razlikam med krtačenim in brizganim ali valjčkanim videzom površine ni mogoče izogniti.

  Izvedba z brizganjem:
  Za brizganje izdelka VarioFloc so primerne samo naprave z nizkotlačnim kotlom (npr. Wagner Finecoat 9900 PC).

  Naprava z nizkotlačnim kotlom:
  Tlak brizganja: odvisno od naprave (ni nastavljiv)
  Tlak kotla: 2 bar
  Brizgalna šoba: št. 5 (2,2 mm)
  Razdalja brizganja: od 30 do 40 cm
  Redčenje: brez redčenja
  Upoštevajte tudi tehnične podatke v priročniku za tehnologijo brizganja.

  Sestava nanosov

  Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro.
  VarioFloc zmešajte z mešalnikom na počasne obrate (največ 400 1/min) ali ročno z leseno palico.

  Pozor! S hitrejšim mešanjem/višjimi obrati lahko uničite barvne delce VarioFloc!

  Vmesni nanos:
  Malerit E.L.F., ki mora biti barvno usklajen z izbranim barvnim tonom VarioFloca (glejte tabelo pri poziciji Barvni toni).

  Zaključni nanos:
  Ko se vmesni nanos posuši, lahko nabrizgate VarioFloc v nerazredčeni obliki z ustrezno brizgalno napravo za površinsko brizganje. Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek na večjih površinah nabrizgate brez prekinitev. Na večjih neprekinjenih površinah uporabite samo material z isto serijsko številko, da ne pride do odstopanja v barvnem tonu.

  Poraba

  Pribl. 200 ml/m²
  Glede na razdaljo brizganja, redko ali gosto posute barvne lističe in barvni ton lahko poraba
  odstopa od navedene vrednosti, Točno porabo vedno ugotovite na testni površini konkretnega
  objekta.

  Pogoji pri izvedbi

  Delovna temperatura:
  Namanj +8 °C pri relativni zračni vlagi pod 65 %.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage je premaz po približno 4 do 6 urah površinsko suh. Popolnoma presušen in pripravljen za obremenitve je po približno 3 dneh. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo.

  Orodje

  Nizkotlačne brizgalne naprave s pahljačasto šobo (pahljačasto razpršen curek); šobe z okroglim curkom niso primerne! Za obdelavanje običajnih gradbenih površin z VarioFlocom je primerna samo naprava z nizkotlačnim kotlom ali Wagnerjevim daljinskim rezervoarjem.

  Opozorilo

  Za obdelovanje stenskih površin z VarioFlocom uporabljajte samo napravo z nizkotlačnim kotlom ali Wagnerjevim daljinskim rezervoarjem. Nizkotlačne naprave s sesalno posodo so primerne samo za vzorčne površine do pribl. 2 m2. Če uporabite pištolo s sesalno posodo za brizganje stenskih površin, obstaja tveganje, da se zamaši brizgalna šoba. Zato uporabe pištole s sesalno posodo ne priporočamo za stenske površine nad 2 m2.

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Med delom in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Pri delu ne jejte, pijte in ne kadite. Če izdelek pride v oči ali v stik s kožo, takoj temeljito izpirajte z vodo. Na izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Orodje očistite takoj po uporabi z vodo in milom. Ne vdihavajte meglice pri brizganju in pršenju.
  Podrobnosti so navedene v varnostnem listu.

  Odstranjevanje

  V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30g (2010). Ta izdelek vsebuje največ < 1g/l HOS.

  Produktna koda za barve in lake

  M-DF01

  Deklaracija sestavin

  Poliakrilatna smola, večbarvni pigmenti, mineralna polnila, voda, aditivi, konzervansi (metil-/benzizotiazolinon).

  Tehnično svetovanje

  V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
  Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s sodelavci naše Tehnične službe Caparol. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija